Besluit en voorstel
De leden van de Grote Kerkenraad hebben in hun vergadering van 7 juni jl. in meerderheid ingestemd met een voorstel van het College van Kerkrentmeesters (CvK) voor een grondige aanpassing van de kerkzaal van de Zuiderkerk.

De motivatie bij het voorstel is met name het feit dat, na verkoop van de Arke en de aanstaande verkoop van de Menorah, er in de deelgebieden Oost, Zuid en West - naast de bijzondere positie van de Grote Kerk - nog één PGD-brede vierplek rest, de Zuiderkerk. In dit gebied, waar meer dan 60% van de leden van onze gemeente woont, is, ook vanwege de gemiddeld genomen hogere leeftijd van de gemeenteleden, een belangrijk deel van die leden niet alleen emotioneel, maar ook praktisch georiënteerd op de Zuiderkerk. Reden voor het CvK om de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid van de kerk en met name de kerkzaal onder de loep te nemen

Die kerkzaal mist naar onze mening een uitnodigend karakter. Allereest is dit natuurlijk van belang voor de gemeenteleden. Een belangrijk deel van hen moet na de sluiting van twee kerken en de daarbovenop komende coronasituatie haar weg naar de kerk en haar activiteiten opnieuw vinden. Een uitnodigend karakter is daarnaast zeker ook van belang voor activiteiten buiten de zondagse vieringen, niet alleen voor gemeenteleden, maar ook voor koren en andere gebruikers.

De plannen
De opdracht aan de betrokken interieurarchitect, mevrouw Annemiek Plomp was om de huidige kerkruimte zodanig aan te passen dat deze uitnodigend is en vertrouwen in de toekomst uitstraalt. De trefwoorden in de uitwerking waren ruim, licht, flexibel en met een scherp oog op de kosten

De aanpassing beslaat hoofdzakelijk de volgende onderdelen:

  • De huidige plavuizenvloer wordt vervangen door een pvc-vloer;
  • De stoelen worden vernieuwd, waarbij zoveel mogelijk de niet al te lang geleden voor de Menorah aangeschafte stoelen worden hergebruikt;
  • Er komt nieuwe verlichting en een truss (lichtbalk) evenwijdig aan het liturgisch centrum;
  • Het liturgisch centrum wordt vergroot en van een nieuwe vloerbedekking voorzien;
  • De huidige preekstoel wordt verwijderd en er wordt gebruik gemaakt van de liturgische meubels van de Menorah;
  • De wanden worden gesaust en de onderste band wordt glad afgewerkt;

De galerij wordt verwijderd.

Onderstaande foto’s geven een indruk van het beoogde resultaat