Het gaat maar door…..
De kerkbanken op de galerij staan inmiddels allemaal los. Ze zijn goed uit deze strijd gekomen. Mocht u belangstelling hebben voor een kerkbank, dan kunt u zich melden bij Marieke van Heeringen.
De banken hebben een lengte van 2,50 meter, daar zijn er 14 van. En we hebben 7 kerkbanken met een lengte van 3,50 meter.
We vragen voor de banken van 2,50 meter € 100,= per stuk. Voor de banken van 3,50 meter € 125,= per stuk.
Komende zaterdag zullen de banken van de galerij naar beneden gehaald worden. We kunnen dit op een veilige manier doen door de hulp en het materiaal van Nanne Prinsen, met dank hiervoor!!
Deze week is ook de preekstoel afgebroken. Er wordt nu gewerkt aan het afkoppelen van de vloerverwarming, het omleggen van de elektriciteit en ervoor zorgen dat het gat wat door het verwijderen van de preekstoel is ontstaan goed gedicht kan worden. De aanpassing van het liturgisch centrum zal volgende week gebeuren.
En zoals u kunt zien op de foto’s zijn de stoelen uit de kerkzaal. Deze konden we verkopen. Chris de Haan zit nu nog wat eenzaam in de grote zaal, zondag zullen er weer meer stoelen staan, dus de diensten kunnen gewoon doorgaan.
Met hulp van vrijwilligers zal de kerkzaal komende zaterdag weer toonbaar gemaakt worden.
Geweldig hoeveel mensen meehelpen.
Komende dinsdag organiseren we een avond voor de vrijwilligers die zich hebben opgegeven. We gaan dan bespreken wie wat kan doen, wanneer enzovoort. Mocht u nog denken daar wil ik ook wel bij zijn, van harte welkom. We beginnen om 19.45 in de kerkzaal.
Tot zover weer, we zijn weer goed opgeschoten afgelopen week.
Hieronder weer een korte foto impressie.
Met hartelijke groet
Marieke van Heeringen
Secretaris College van Kerkrentmeesters