Mijn naam is Sjouke van der Meulen en vanaf 1 juli de nieuw kerkelijk werker van de Protestantse Gemeente Drachten. Ik ben getrouwd met Anja Bouma en ben 63 jaar. Onze woonplaats is Kollumerzwaag. We zijn de gelukkige ouders van drie gezonde kinderen en drie kleinkinderen. Ons vierde kleinkind hoopt het levenslicht in november te mogen zien. We kijken daar naar uit. Vanaf de schoolbanken is mijn interesse uitgegaan naar hulpverlening. Alle vormen van eerste hulp trokken mijn aandacht. Dat heb ik omgezet naar de praktijk. Een boeiende tijd waarin het acuut handelen niet vreemd voor mij is geworden en nog steeds niet vreemd is. Mijn kennis heb ik uitgebreid in de zorgverlening, daarna als verpleegkundige. Eén van de onderdelen waar ik een tijd mee heb gewerkt is mensen met gedragsproblemen. Op latere leeftijd ben ik theologie gaan studeren, een prachtige tijd en een prachtige opleiding. Naast mijn 100% baan in de verpleging is het gelukt de studie volledig af te maken. Al snel kreeg ik een baan en meerdere gemeenten mocht ik dienen. Naast mijn baan in Drachten ben ik eveneens kerkelijk werker binnen de Fonteingemeente in Leeuwarden. Jaren ben ik voorzitter geweest van de Interkerkelijke Commissie voor het dovenpastoraat in de provincie Friesland. Dit heb ik gedaan tot april van dit jaar.
Financiële middelen zijn vaak de oorzaak dat contracten niet verlengd of beëindigd moeten worden, wat erg spijtig is. Een duobaan is daardoor een blijvende noodzaak geworden en ik vind de combinatie van verplegen/pastoraat een mooie combinatie. Ik werk aanvullend als ZZP-er enkele uren per week als verpleegkundige. Zondags leid ik vaak een dienst en het leiden van een uitvaart is een belangrijk onderdeel geworden van een baan als kerkelijk werker. U zult hoop ik begrijpen dat ik door de combinatie van preken en gezondheidszorg vaak niet een zondag aanwezig kan zijn, maar wel mijn gezicht eens wil laten zien. Verplegen is namelijk ook onregelmatig werken.
Ouderenpastoraat is mij niet vreemd. Voor de komende periode heb ik een beperkt aantal uren beschikbaar die zo praktisch mogelijk benut moeten worden. Er wordt nog naar een invulling gezocht om dit te realiseren. Een eerste aanzet is inmiddels gemaakt en ik hoop op een goede tijd en een goede samenwerking met collega’s. Aan mijn inzet zal het niet liggen.
Hartelijke groet,
Sjouke van der Meulen