Vergeten
Niets zo gevaarlijk als lijstjes met namen maken, zo bleek ook vorige week….
In de lijst ontbrak Halbe Vlietstra. Terwijl hij toch gezorgd heeft voor snelle levering van het hout, in deze tijd waarin dat echt niet meevalt. En het uitmeten en timmeren van het liturgisch centrum. Met zorg en precisie heeft hij samen met Henk gezorgd voor een prachtig, groot liturgisch centrum.
Halbe, dank! en mea culpa…
Akoestiek
U heeft het de afgelopen weken wellicht gemerkt als u zondag in de dienst was, of door de week even bent komen kijken, de enorme galm in de kerkzaal. Om te zingen fantastisch, kan ik u zeggen. Maar voor het spreken een ramp. Daarom is afgelopen dinsdag door de firma Peutz metingen gedaan in de kerkzaal. Heel technisch verhaal, zal ik u niet mee vermoeien. Maar zij komen met aanbevelingen en adviezen om dit voor zowel de koren als het spreken optimaal te krijgen. Of in ieder geval heel dicht in de buurt. Daar wordt dus aan gewerkt!
Geschiedenislesje
Wat verbouwing betreft niet veel nieuws. Daarvoor in de plaats een geschiedenislesje.
Kent u het verhaal achter het orgel van de Zuiderkerk?
Dit orgel komt uit de Adelaarskerk, welke in 1889 gebouwd is door twee adellijke families, Van Lynden en Lycklama á Nijeholt. De kerk stond tussen Beetsterzwaag en Nij Beets in. Niet een heel gunstige plek, voor veenarbeiders te ver lopen. Er werd dan ook weinig gebruik gemaakt van de kerk.
In 1956 werd de allerlaatste dienst daar gehouden. Uiteindelijk is de Adelaarskerk in 1984 gesloopt, nadat de bliksem in de toren is ingeslagen en de torenspits afbrandde.
Het orgel is gebouwd in 1904 en in 1959 geschonken aan de Zuiderkerk.
Mooi verhaal nog over het orgel. In de oorlogsjaren verborg de predikant illegaal geslacht vlees in de preekstoel. Op een zondag toen de koster de kerk klaarmaakte voor de dienst, kwam hij dit vlees tegen.
Toen hij hier melding van maakte bij de predikant antwoordde deze: “het Woord is vleesgeworden.”

    

Verbouwingsacties
Houdt u de nieuwsbrieven in de gaten voor de verbouwingsacties de komende tijd? Zaterdag de fiets- en wandeltocht.
11 september de hightea met bingo.
25 september de boekenmarkt. Mocht u al aan het opruimen zijn geslagen en de boeken al kwijt willen, dan mag u ze al brengen naar de Zuiderkerk.
Hetzelfde geldt voor theekopjes, potten en etagères voor de hightea. We hebben al wat binnen, dat wordt een gezellige, bont gezicht!
15 oktober een pubquiz. Maar daar leest u te zijner tijd over in de nieuwsbrieven.
Tegels
U weet vast nog wel dat ik het een aantal weken geleden had over de stenen plint in de kerkzaal die eruit is gehaald.
Dit zijn prachtige tegels. Wat een uniek moment om uit de Zuiderkerk iets thuis te hebben.
Deze tegels (beperkte oplage) kunt u ook kopen. Ds. Peter Smilde schrijft er een boodschap op.
Prijs? Het is moeilijk om aan zoiets unieks een prijs te hangen. Daarom staat er een potje bij de tegels waar u een gift in kunt doen. Maar minimaal € 1,50 moet het wel opbrengen, toch?
Gift
Ik krijg zo af en toe de vraag of er ook een gift overgemaakt kan worden voor de verbouwing.
Dat kan natuurlijk. U kunt dit doen op de bekende bankrekeningnummers. Als u erbij vermeld dat het voor de verbouwing Zuiderkerk is, dan komt het helemaal goed.
Met hartelijke groet
Marieke van Heeringen
Secretaris College van Kerkrentmeesters