Noodhulp na aardbeving in Haïti
De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is hard nodig!
De opbrengst van de eerste collecte, zondag 5 september aanstaande, is bestemd voor Kerk in Actie Noodhulp Haïti.
Helpt u mee?
Het is ook mogelijk rechtstreeks een bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Aardbeving Haïti.
Wij geloven in delen, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken