Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten
Deze rubriek is in het leven geroepen om aan te geven welke stappen de wijkgemeentes van de Oase, Zuiderkerk, de Arke en de Menorah samen maken in het proces van ‘Eén PGDrachten’.
De vier wijkgemeentes van Drachten zijn onderweg naar één Protestantse Gemeente van Drachten. Dat betekent één organisatie met één Centrale Kerkenraad met werkgroepen maar zonder afzonderlijke wijkgemeentes. De datum dat de organisatie wordt geeffectueerd, is gesteld op uiterlijk medio 2020.
In de aanloop naar die datum gaan de wijkgemeentes van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah nauwer samenwerken. De wijkgemeente van de Oase zit nog in een ander proces en sluit zich zo snel als mogelijk aan bij het proces van ‘Eén PGDrachten’.

Vespers en sobere maaltijd in de Stille Week
Zowel in wijk West als de wijken Oost en Zuid waren er altijd vespers in de stille week. Dit gaan wij nu samen doen in de drie wijkkerken.
Om 18.00 uur is er elke keer een sobere maaltijd in de kerk waar de vesper wordt gehouden. Vanaf vandaag liggen de intekenlijsten klaar. U kunt zich voor één of meerdere maaltijden opgeven. Tijdens de maaltijd is er ruimte voor gesprek over het thema van de vesper, maar er is ook volop ruimte om gewoon elkaar te ontmoeten.
U kunt zich ook telefonisch of via de mail opgeven voor de sobere maaltijd bij:
Fokje Hovius, T: (0512) 52 22 77.
Joukje Steegstra, T: (0512) 52 25 88.

De vespers beginnen om 19.00 uur. En uiteraard kunt u ook alleen de vesper bezoeken. Daarvoor hoeft u zich niet op te geven.
De verdeling is als volgt:
Maandag 15 april Vesper in de Arke Voorganger: Rudie Koetje
Dinsdag 16 april Vesper in de Menorah Voorganger: Ds. Anne Henk Boschma
Woensdag 17 april Vesper in de Zuiderkerk Voorganger: Ds. Peter Smilde

Wij hopen dat wij velen zullen ontmoeten bij de sobere maaltijd en/of de vespers.
Zo leven wij samen toe naar Pasen.
Namens de voorbereidingsgroep,
Ds. Anne Henk Boschma

Diaconie van de ZAM-wijken: Vrije Collecte van 28 april
De diaconie ZAM heeft besloten dat de vrije collecte op 28 april in de wijken Zuid, Oost en West bestemd zal zijn voor het project Bozies in Roemenië.
CSG Liudger praktijkonderwijs gaat van 11 mei tot en met 18 mei met 10 leerlingen en 3 begeleiders (waaronder diaken Willeke Bijma) naar Roemenië. De groep vervangt het dak van een huis in Bozies en knappen het huis verder op. Het gezin wat in dit huis woont, bestaat uit oma, vader, moeder en 2 kinderen. Oma en een van de kinderen zijn ziek. Oma heeft o.a. diabetes en het meisje van 14 jaar heeft het syndroom van down en autisme. Zij kan niet communiceren en is volledig afhankelijk van zorg.
Beiden moeten een operatie ondergaan, waar geen geld voor is in het gezin. Daarnaast is er vaak geen geld voor benodigde medicijnen. Wellicht heeft u eerder in Geandewei over het project Bozies gelezen. Door een bijdrage uit de opbrengst van de bazaar in de Menorah kan het bouwproject bekostigd worden.
Project Bozies wil echter niet alleen helpen in de bouw, maar ook heel graag de financiële nood van medische kosten verlichten voor dit gezin.
Met de opbrengst van de collectes in Zuiderkerk, Menorah en Arke kunnen de operaties bekostigd worden en mogelijk voor langere tijd de medicatie worden betaald.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen!
Namens de diaconie van ZAM,
Willeke Bijma

ZAM-vergadering op 26 maart 2019: Vragen, vragen, vragen
Ik kan me voorstellen dat gemeenteleden wel eens denken, wat zijn die mensen nu allemaal aan het vergaderen. Wel afgelopen dinsdag zijn de moderamina van West, Zuid en Oost in de Menorah weer bij elkaar gekomen.
Wat bespreken we zoal? Nou bijvoorbeeld wanneer we met z’n allen naar de Zuiderkerk gaan. En hoe kunnen we dat zo vloeiend mogelijk laten verlopen. Hoeveel diensten gaan we eigenlijk houden? En kunnen ze allemaal dan tegelijk in die kerk? En zo niet hoe gaan we het dan organiseren? Houden de dominees hun eigen pastorale wijken? Het antwoord daarop is ja.
Maar diaconaat is al Drachten Breed georganiseerd dus dat scheelt weer. En de commissie eredienst dan. Ja, die is ook al ZAM-breed. Dat is ook mooi meegenomen. Maar het Pastoraat kent elkaar nog niet, dus daar zal in de toekomst kennisgemaakt worden en wellicht kunnen we wat van elkaar leren.
En de gemeente dan? Ja, we zullen aan gemeente opbouw moeten doen. Dat staat natuurlijk in het teken van kennismaken, maar we gaan natuurlijk ook bezig met vragen als: Wat willen we nu als kerk? En Geestdrift, willen we die inpassen als gewone ambtelijke dienst of als extra samenkomst? En als er dan één centrale kerkenraad is, hoe gaat het dan met onze wijken?
Nou, er komt mogelijk een afstemmingsoverleg, waarmee we de integratie van de drie wijken gaan begeleiden en stroomlijnen. Dat bestaat uit de oude moderamina en die zorgen voorlopig voor het contact over en weer. Alles waarover we overlegd hebben is te uitgebreid om volledig te kunnen zijn. We hebben alles in een structuurschema gezet, zodat we weten welke onderwerpen wanneer en door wie besproken moeten worden. We zetten er dan ook bij wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering. Regelmatig hoort u natuurlijk van ons. Tot horens.
Namens de ZAM-groep,
Hans Dorsman, scriba Oost

De ZAM-diensten
Op dit moment is er veel in beweging in de Protestantse Gemeente van Drachten. Daar moeten wij allen onze weg in vinden. Er was een rooster voor de diensten van 2019 gemaakt. De ZAM-diensten stonden ook in Geandewei.
Om tijd te krijgen om alles goed te regelen en zorgvuldig met verschillende wensen om te gaan, is het preekrooster voor de eerste drie maanden gewijzigd. Zo hopen wij dat er goede balans is, waar wij samen enthousiast mee kunnen werken.

Het nieuwe rooster is als volgt opgebouwd: de ene zondag hebben wij dienst in de “eigen wijkkerk” en de andere zondag is er een ZAM-dienst. Zo wisselt dat steeds af en kunnen wij enerzijds blijven genieten van diensten dichtbij huis en anderzijds met elkaar kennismaken en toegroeien naar een nieuwe gezamenlijke start van Zuiderkerk, Arke en Menorah.
Eén keer in de maand is er een ZAM+-zondag. Dan zijn er dus twee diensten achterelkaar in één wijkkerk. Er is een kort ochtendgebed om 8.45 uur voor hen die van een rustige dienst houden, die maximaal 45 minuten duurt. Om 10.00 uur is er dan een dienst met iets een plus, zoals extra muziek, zang of andere vormen. Zo willen we graag de ZAM-diensten een nieuwe impuls geven en zoeken naar nieuwe wegen.
In januari weten wij meer over de ontwikkelingen en zullen wij verder het rooster vaststellen.
Namens de moderamina van de wijken Oost, West en Zuid,
Hans Dorsman

Kerkdienstenrooster ZAM - Ouderling van dienst / ouderling

Datum Bijzonderheden Menorah Zuiderkerk De Arke
14-apr 6e zondag 40dagentijd 08.45 ds. N.J. vd Herik  

 

ZAM+ Menorah 10.00 ds. N.J. vd Herik
14 april  Streekkoor Oude Mirdum 19.00 uur Oratorium Schepping    
15-apr Maandag     19.00 commissie
16-apr  Dinsdag 19.00 ds. A.H. Boschma    
17-apr  Woensdag   19.00 ds. P.L. Smilde  
18-apr  Witte Donderdag H. A.     ds. A.H. Boschma
19-apr  Goede Vrijdag 19.00 ds. P.L. Smilde    
20-apr  Stille Zaterdag   19.00 ds. P.L. Smilde  
21-apr  1e Paasdag 09.30 ds. A.H. Boschma ds. P.L. Smilde ds. N.J. v.d. Herik
28-apr     ds. P.L. Smilde  


Verslag van de ZAM-vergadering op 24 september 2018
De drie moderamina van West, Zuid en Oost zijn bij elkaar gekomen in de Menorah om te kijken of de samenwerking goed gaat. Jan van der Leij heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit “Christenen voor Israël” en vervolgt met een gedicht van Sietze de Vries. We kijken hoe het de afgelopen tijd gegaan is. We kijken terug op een mooie startzondag in De Arke. Er zijn veel positieve reacties gehoord. De opkomst viel een beetje tegen. Misschien zijn er toch mensen weggebleven uit angst dat het te vol zou worden. Als we kijken naar de bezoekersaantallen van de afzonderlijke kerken dan komen we in totaal op ongeveer 630 mensen. Alle drie de kerken, De Arke, Zuiderkerk en de Menorah zijn nu zo ingericht dat dat aantal op te vangen is. Niemand hoeft daarvoor thuis te blijven. De aanvangstijden zijn in deze drie kerken nu ook gelijk. West had vroeger in de winter om 10.00 uur kerk, maar blijft nu ook om 09.30 uur kerken. De gesprekken over kindernevendienst en oppasdienst komen op gang. We willen dat goed geregeld hebben. Het herdenken van een overledene gebeurt in de eigen kerk. Maar er zit soms te veel tijd tussen het overlijden en het herdenken. Dat gaan we oplossen. We gaan onze herdenkingsrituelen inventariseren om te zien wat iedereen in zijn kerk daaraan doet. De bloemen voor gemeenteleden loopt nu goed. Er is al een proefversie van één kaartje voor alle die kerken. De definitieve versie komt nog. We willen ook nadenken over wat wij belangrijk vinden om mee te nemen naar die ene kerk waar we toch naar toe gaan. De commissie van VVV (VoortVarendVerder) is daar natuurlijk ook mee bezig, maar ondertussen kunnen wij wel nadenken over wat wij belangrijk vinden. Ook blijven we Noord bij onze bijeenkomsten betrekken. Ze krijgen een uitnodiging en het verslag zodat ze op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van ZAM. De ZAM-diensten 2019 zijn niet allemaal samen. Soms worden er twee kerkgebouwen gebruikt om bijzondere diensten te houden. Het lied voor de dienst wordt gehandhaafd. Waar vroeger een commissie de liederen uitzocht is het nu zo dat we dat aan de dominee die voorgaat over laten. Hij/zij kan dan een lied uitzoeken dat bij de preek past. Onze voorkeur gaat uit naar een iets minder bekend lied. De vrijwilligersavond wordt ook met zijn drieën gehouden. Hij wordt daarvoor verplaatst naar 18 januari 2019. Elke wijk levert twee vrijwilligers om dat geheel te organiseren. De zondagsbrief willen we ook voortzetten. West gaat bespreken of ze daar ook aan mee wil doen. Zij hebben een iets andere opzet. Er moeten dan ook vrijwilligers komen die mee willen werken daaraan. En het is handig als mensen de brief digitaal willen ontvangen. Het scheelt heel wat drukkosten. Hij is trouwens ook altijd op de website te lezen. We bekijken nog eens de bijscholing van de BHV-ers en bespreken het nut van een ontruimingsoefening. U ziet, er komt heel wat aan de orde, maar de wil om er iets moois van te maken is groot. De sfeer is prima en al pratende wordt het beeld helder waar we naar toe willen en welke hobbels we nog hebben te nemen.
Namens de ZAM-vergadering,
Hans Dorsman, scriba Drachten Oost.

Activiteiten Vorming & Verdieping

ma di wo do vr za zo
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
29

Collectebonnen

Laatste nieuws

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com