Werkgroep PR&Communicatie
In de nieuwe organisatie van onze gemeente “Eén PGD zonder wijkgemeenten” zullen werkgroepen delen van de taken van de kerkenraad uitvoeren. Eén van deze werkgroepen is “PR&Communicatie”. Onder deze werkgroep vallen in ieder geval de redactiecommissie van de Geandewei en ook de webmasters. De werkgroep praat over hoe er gecommuniceerd wordt, niet over wat (de inhoud).
De redactie van Geandewei heeft in overleg met de werkgroep een voorstel gemaakt voor een nieuwe indeling van de Geandewei. De nieuwe indeling laat de drie sporen van de nieuwe organisatie duidelijk zijn, namelijk: 1. de rubriek vieringen en diensten, 2. de deelgebieden voor pastoraat en diaconaat en 3. de organisatie met haar werkgroepen. De nieuwe indeling is met de drukker van de Geandewei doorgesproken en hopelijk zal de nieuwe indeling al gebruikt kunnen worden met het 6de nummer van Geandewei.
Met de webmaster is het gesprek begonnen om te zien hoe de nieuwe organisatie zijn weerslag heeft op de websites. We proberen de herkenbaarheid die in Geandewei te zien wordt, ook binnen de websites te tonen en een éénduidige taal gebruik te hanteren. Zo praten we over vierplekken (Oase, Zuiderkerk, Menorah) voor de zondagse vieringen en over deelgebieden (Noord-Oost, Noord-West, Oost, Zuid en West) in plaats van de oude wijken.
Binnen de PGD wordt nog op veel meer manieren gecommuniceerd. Dit gaan we in kaart brengen en kijken hoe dit in de nieuwe organisatie zijn plaats krijgt.
Jan Zuiderveen, trekker werkgroep PR&Communicatie

Gezamenlijke vergadering van de Kleine Kerkenraden.
In het kader van de reorganisatie is afgesproken dat, op weg naar één PGD zonder wijkgemeenten, de kerkenraden een aantal keren gezamenlijk zullen vergaderen. Op 13 februari zijn de leden van de kleine kerkenraden uit alle wijken bijeengekomen. Op deze vergadering, gehouden in de Oase, hebben we met elkaar kennis gemaakt. Ook de status van de reorganisatie is met elkaar doorgesproken, waarbij vooral aandacht is geschonken aan het pastoraat, het diaconaat en de vieringen, de erediensten. Een probleem dat voorkomt bij alle groepen is: de communicatie. Hoe houden we als kerkenraden elkaar goed op de hoogte en ook hoe kunnen we de gemeente informeren over wat er allemaal speelt, want er gebeurt veel. Hiervoor zijn een aantal ideeën geopperd die verder uitgewerkt worden.
Huidige afspraken over wat wel en niet af te kondigen zijn ook aan bod gekomen en afgestemd. Afkondigingen van overlijden van leden van onze gemeente worden zowel in de Zuiderkerk, de Menorah en de Oase genoemd. Zo zullen ook huwelijksafkondigingen in alle 3 kerken genoemd worden. Over de bloemengroet is het volgende afgesproken, de namen van de gemeenteleden die de bloemen ontvangen worden niet (meer) afgekondigd, maar alle namen vanuit alle deelgebieden (wijken) zullen op via beamer worden getoond.
Op 17 maart zal een volgende gezamenlijke vergadering zijn.
Jan Zuiderveen.

Ontmoetingsavond voor ambtsdragers van de PGD
Hoe kun je samenwerken terwijl je elkaar eigenlijk nog nooit in persoon hebt ontmoet. Dat gaat zeker in het begin vaak niet gemakkelijk. Een goede reden om avondje bij elkaar te komen en samen leuke dingen doen. De Menorah was de plaats van samenkomst voor de ambtsdragers.
Karla en Marieke hadden er samen goed over nagedacht. Bij binnenkomst kreeg iedereen een papiertje met een tafelnummer.
Er werd gestart met een pitch voor alle voortrekkers van de werkgroepen die de verschillende taken binnen de PGDrachten inhoud gaan geven. Een pitch is een korte presentatie over je werkgroep waarin je in maximaal 60 seconden over de toegevoegde waarde van jouw werkgroep vertelt. Wat is het moeilijk om een onuitwisbare en wervende indruk achter te laten en dat in 1 minuut.
Daarna werd een pubquiz gedraaid waarbij na een serie vragen steeds de papiertjes met tafelnummers werden in genomen en opnieuw werden uitgedeeld. Niet voor de hand liggende vragen, wel samen één antwoord geven. Na iedere serie samen de juiste antwoorden horen. En iedereen weer door naar een andere tafel met nieuwe mensen en nieuwe vragen en samen antwoorden geven. Korte ontmoetingen en gesprekken in een snelkookpan. Met veel mensen kennismaken in een open, ontspannen en vrolijke sfeer. De avond werd afgesloten met het samen zingen van een bijzonder en speciaal voor deze avond geschreven lied. Er werd uit volle borst gezongen:

De ware kerk des Heeren
Wordt hier nu neergezet
Wij gaan nu samen verder
Het lijkt nu zelfs perfect
In tweeduizendenveertien
de eerste stap gezet
In tweeduizendentwintig
vervolg nu ingezet

Door God bijeen vergaderd
Zijn wij nu bij elkaar
De ambtsdragers die blijven
Maar anderen die gaan
Door de veranderingen
Ontstaat er veel onrust
Hoe gaan we dit bestrijden
Wie is het die dit sust.
In’t woeden aller tijden
Is nooit het lied verstomt
Wij gaan ons nu verblijden
Met alles wat er komt
Eén PGD gemeente
Eén zijn in woord en geest
Dat is waar wij naar streven
Dit is wat men beleeft

In’t woeden aller tijden
Is nooit het lied verstomt
Wij gaan ons nu verblijden
Met alles wat er komt
Eén PGD gemeente
Eén zijn in woord en geest
Dat is waar wij naar streven
Dit is wat men beleeft

De wijken zijn nu samen
Oost, West en Zuid en Noord
Verschillen zullen blijven
En worden al gehoord.
De Arke is gesloten
De Menorah die volgt
We gaan nu samen verder
In Liefde, hoop, Geloof
 

Daarna de sfeer nog even vasthouden onder het genot van een hapje en een drankje. Het was nog lang onrustig in de Menorah.
Laat dit de toon en de sfeer zijn waarin we samen mogen werken en uitgroeien tot een gemeente van Christus in Drachten.

Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten
Deze rubriek is in het leven geroepen om aan te geven welke stappen de wijkgemeentes van de Oase, Zuiderkerk, de Arke en de Menorah samen maken in het proces van ‘Eén PGDrachten’.
De vier wijkgemeentes van Drachten zijn onderweg naar één Protestantse Gemeente van Drachten. Dat betekent één organisatie met één Centrale Kerkenraad met pastorale en diaconale eenheden zonder een eigen wijkkerk. De datum dat de organisatie wordt geeffectueerd, is gesteld op uiterlijk medio 2020.
In de aanloop naar die datum gaan de wijkgemeentes van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah nauwer samenwerken. De wijkgemeente van de Oase zit nog in een ander proces en sluit zich zo snel als mogelijk aan bij het proces van ‘Eén PGDrachten’.

Implementatie van de nieuwe organisatie voor de PGD:
Begin januari is de stuurgroep geïnstalleerd, bestaande uit de moderamenleden van de Algemene Kerkenraad (AK) en de vier voorzitters van de wijken. Deze groep met Ties Zweers als voorzitter en Douwe de Boer als vicevoorzitter gaat middels een plan van aanpak werken aan de implementatie.
Elke twee weken komt de groep bijeen om de voortgang te bespreken. In het eerste overleg zijn voor alle werkgroepen trekkers benoemd:

Werkgroep Trekker
Pastoraat  Arie Jansen
Vieren de predikanten
PR en Communicatie Jan Zuiderveen
Jeugd Kerst Ruiter
College van Kerkrentmeesters Cor Staal
College van Diakenen Jaap Bruintjes
Grote Kerk Jan van der Leij
Zorgcentra  ds. Jan Jurjens
De Schakel Douwe de Boer
Afstemmingsorgaan  Douwe de Boer
   
Kerk naar Buiten later opstarten
Inspiratie en Bezinning
Plaatselijke regeling
Missie en visie

Activiteiten V & V en 200 jaar Hillebrandorgel

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Collectebonnen

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com