In de vorige Geandewei hebt u de oproep kunnen lezen van het College van Diakenen dat er dringend behoefte is aan diakenen. Deze oproep is zeker ook van toepassing op het ambt van ouderling. Ook daarvoor geldt: Zonder ouderlingen geen kerk!
Wat doet een ouderling?
Een ouderling maakt deel uit van de kerkenraad en is dus ambtsdrager. Een ambtsdrager wordt gekozen voor en bevestigd in het ambt. De bijzondere verantwoordelijkheid bestaat daaruit, dat zij/hij over het beleid van de Protestantse Gemeente te Drachten meedenkt, samen met alle ambtsdragers (diakenen en ouderlingen). Alle ambtsdragers wonen de vergaderingen bij van de Grote Kerkenraad (4x per jaar). Op de Grote Kerkenraad worden besluiten genomen in het belang van onze Protestantse Gemeente te Drachten.
Ouderlingen doen samen met diakenen dienst in de kerk tijdens de erediensten volgens een rooster, tenzij zij/hij anders aangeeft.
Verder ligt haar/zijn verantwoordelijkheid op het terrein van de pastorale zorg. Deze krijgt o.a. gestalte in het bezoeken van gemeenteleden. In onze gemeente is het zo, dat de kerkenraad - naast het werk van de predikanten - in dit werk ondersteund wordt door contactpersonen, mensen die het werk van de contactpersonen coördineren, medewerkers ouderenpastoraat (pastoraat 80+) en diakenen.
Het omzien naar elkaar blijft overigens een verantwoordelijkheid voor álle gemeenteleden:
Mét elkaar omzien.
Waarom ambtsdrager worden?
- het ambt geeft energie;
- het ambt helpt bij je eigen geloofsopbouw;
- je wordt enthousiast van al die gesprekken, zowel met ouderen als met jongeren;
- contacten met ambtsdragers uit de verschillende deelgebieden zijn mooie 'spiegelmomenten';
- het ambt helpt om echt iets te doen voor mensen - gemeentemaaltijden, voedselbank,
schuldhulpmaatje, hulpdienst, maar ook een telefoontje, kaartje. En je krijgt dat ook terug als je zelf
ziek bent; gemeente-zijn is echt meer dan een mooi woord ...
Belangrijk is dat je in onze gemeente iets doet wat bij je past. Daarom kun je jezelf afvragen:
Wat kan ik bijdragen aan onze gemeente? Onervarenheid echter hoeft niet minder betekenisvol te zijn. Het is een teken van betrokkenheid als je je wilt inzetten en niet al volledig toegerust bent. Gaandeweg leer je en er zijn altijd mensen die je op weg willen helpen of willen begeleiden.

We blijven vertrouwen op de gaven van God; dat de Geest van Pinksteren mag waaien en blijven werken in ons en in onze gemeente.
Spreekt je dit aan, voel je je geroepen of heb je eerst behoefte aan een persoonlijk gesprek?
Voel je er wel voor iets te doen in het kerkenwerk maar niet als ambtsdrager? Ook dan gaan we graag met je in gesprek.
Anne-Pieter van der Schaaf, T: (0512) 52 00 09 of T: (06) 125 160 68,
Alie Wedman, T: (0512) 51 14 23 of T: (06) 291 361 71,
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Een hartelijke groet namens de Werkgroep Pastoraat,
Anne-Pieter van der Schaaf
Alie Wedman