Vergaderingen

Op maandag 7 november wordt een vergadering van de Grote Kerkenraad gehouden.
Het moderamen heeft vooraf aan deze vergadering een moderamen overleg op maandag 31 oktober 2022. Heeft u punten voor de vergadering van de Grote Kerkenraad op maandag 7 november wilt u deze dan uiterlijk vrijdag 28 oktober 2022 doorgeven aan E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Alvast bedankt.
Stukken en/of punten die na 28 oktober worden doorgegeven worden niet meer meegenomen in de vergadering van 7 november maar meegenomen in de volgende vergadering van de Grote Kerkenraad op 16 januari 2023.

Hartelijke groet,
Lena Minnema, secretariaat Kerkenraad

 

Ons nieuwe model met werkgroepen in de praktijk

In de Plaatselijke Regeling is de werkwijze van de Kerkenraad en de werkgroepen beschreven. Dat is de theorie maar geleidelijk aan wordt dat ook steeds meer de praktijk. Een goed voorbeeld daarvan is het proces dat we in de afgelopen weken hebben doorlopen en waarvan ik u graag in het kort even verslag wil doen:

 

We hebben inmiddels 10 werkgroepen en die leveren in september een werkplan én begroting in voor het volgende kalenderjaar. In oktober wordt dat werkplan beoordeeld door het College van Kerkrentmeesters en het werkplan door de Kleine Kerkenraad. Vóór het einde van het jaar hebben de werkgroepen dan duidelijkheid over de activiteiten die zij kunnen ontplooien en het budget dat ze daarvoor krijgen.
Het CvK heeft alle werkgroepen in één keer uitgenodigd om met hen de werkgroep-begrotingen 2023 te bespreken. Dat was een volle (vergader)bak, praktisch én zinvol omdat ter plekke bleek dat er overlappingen zaten in de begrotingen. Werkgroepen konden daarover ter plekke met elkaar en het CvK in gesprek en afspraken maken.
Maar minstens zo’n groot voordeel was de ontmoeting, elkaar leren kennen.

Een week later werden de werkgroepen uitgenodigd voor overleg met de Kleine Kerkenraad en daar stond het werkplan 2023 van de werkgroepen centraal. Waar het bij de vergadering van het CvK ging om de financiën ging het nu om de inhoud. Wat zijn de plannen voor 2023?
Het was de eerste keer dat een dergelijke sessie werd gehouden en op voorhand was al duidelijk dat alle partijen niet tot hun recht zouden komen als er maar een kwartiertje tijd per werkgroep beschikbaar zou zijn. Er werd dus een extra vergadering van de KK gepland en per vergadering werden 5 werkgroepen uitgenodigd. Voor een goed verloop werden de werkgroepen ingepland maar iedereen kreeg de ruimte om gelijk vanaf de opening aanwezig te zijn en dat waren ze allemaal.
De betrokkenheid tussen werkgroepen onderling én met de leden van de KK was voelbaar. Het was bijzonder om van elkaar te horen wat er goed ging in de werkgroepen, waar de problemen lagen en waar men elkaar kon helpen en aanvullen.
Deze vorm was een experiment maar is naar mijn inschatting voor herhaling vatbaar.

 

De beroepingscommissie

Na het overleg met de werkgroep stond er nog een belangrijk punt op de agenda van de KK, te weten het kiezen van mensen voor de beroepingscommissie. Via de taakgroepen pastoraat was er een longlist opgesteld van gemeenteleden die belangstelling hadden voor deze taak. En dan ontstaat er discussie over de omvang van de commissies, over de leeftijden, over de vertegenwoordiging van de deelgebieden, over de man-vrouwverhouding. Het kostte tijd maar we zijn eruit gekomen en ik informeer u bij deze graag over de gekozen personen. In alfabetische volgorde: Esther Akkerman, Arjan Boven, Jellie Douma, Geert van der Meulen, Johan Mulder, Marian Poort, Maarten Rijken, Cor Staal, Albert de Vries en als consulent is daaraan toegevoegd ds. Harmen Engelsma.
Aansluitend kon ook de opdracht worden vastgesteld, de commissie kan van start!
Het was inmiddels bijna elf uur, (veel) te laat maar moe maar voldaan gingen we huiswaarts!

Tett Vaatstra, scriba PGD.

 

Corona

Op verzoek van de Kleine Kerkenraad heeft het moderamen de commissie Exit lockdown om een advies gevraagd over de Corona beperkingen.
Er is namelijk nog steeds sprake van geldende maatregelen vanuit de PKN rondom drie punten: handen geven, collecteren en avondmaalsvieringen.
Maar in de praktijk werd daar in de erediensten van onze PGD verschillend mee omgegaan, terwijl we afgesproken hadden dat we het advies van de PKN zouden blijven volgen, zoals we in de achterliggende periode steeds gedaan hebben.
Nu de besmettingen weer toenemen en het reproductiegetal stijgt is er alle aanleiding om alert te worden en te blijven.
De commissie Exit lockdown heeft opnieuw geadviseerd en dat advies is digitaal voorgelegd aan de leden van de Kleine Kerkenraad
Deze heeft aangegeven het PKN-protocol te willen volgen en dat luidt (citaat):

  1. geen collectezakjes of mandjes gebruiken tijdens de diensten, die door kerkgangers aan elkaar worden doorgegeven, dit om handcontact te vermijden.
  2. ditzelfde geldt voor het doorgeven van avondmaalsbekers en -borden.
  3. elkaar begroeten met een handdruk wordt afgeraden.

 

Met u hadden we gehoopt dat deze maatregelen zouden kunnen worden afgeschaft, maar helaas is de werkelijkheid van een andere orde en vraag ik u namens de Kleine Kerkenraad om u hieraan te houden, voor zover u dat nog niet deed.

Met vriendelijke groeten,
Tett Vaatstra, scriba PGD