Toekomst van PGDrachten 2
De Algemene Kerkenraad heeft al lang regelmatig onderwerpen op de agenda staan die te maken hebben met de toekomst van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal predikanten, de kosten van kerkgebouwen, de toekomst van het pastorale werk, de ontwikkelingen in het ledenbestand, het aantal zondagse kerkgangers, de diaconale werkzaamheden etc. Een jaar geleden heeft de Algemene Kerkenraad uitgesproken, dat het in de toekomst voor de  PG  Drachten wellicht goed zou zijn om niet meer ingedeeld te zijn in vier wijkgemeenten met vier wijkkerkenraden maar dat het wenselijk zou zijn om  één bestuurlijk orgaan voor geheel PG Drachten te hebben. Wel zou er voor het pastorale-missionaire-diaconale werk een geografische indeling blijven bestaan. De AK heeft daar ook over geschreven in Geandewei.

Om te onderzoeken of die gedachte van de AK wenselijk en haalbaar is, is er een werkgroep gevormd. Ook mogen andere, door de werkgroep te bedenken, mogelijkheden die goed zijn voor de toekomst van de gemeente, mee-onderzocht worden. De AK wil weten wat er in de toekomst nodig is voor de organisatie van de gemeente. Hij denkt dat de huidige organisatie niet de enige mogelijkheid is.

De werkgroep heeft een plan gemaakt voor haar onderzoek. Zij knipt het in drieën.

Huidige situatie:
voorjaar 2015 bestudeert de werkgroep hoe de PGD momenteel georganiseerd is, welk kerkenwerk er gedaan wordt, hoe de bestuurlijke lijnen zijn. We beschrijven deze huidige situatie in een schriftelijk stuk. Dat stuk bespreken we in het najaar van 2015 uitvoerig met veel organen en mensen. Dit mondt uit in een definitief stuk, dat beschrijft hoe de huidige situatie van de PGD is. Duidelijk wordt dan welk kerkenwerk gedaan wordt, hoe alles georganiseerd is en hoe de toekomstverwachtingen zijn. Knelpunten en mogelijkheden, die moeten we op het spoor komen. Een eerste informatieve ronde met de wijkkerkenraden in het voorjaar van 2015 is ondertussen afgerond.

Wenselijke situatie:
In het voorjaar van 2016 bespreken we uitvoerig met veel organen en mensen de wensen voor de toekomst van de PGD. In de toekomst moet het kerkenwerk gedaan kunnen worden, moet de gemeente kunnen samenkomen, moeten haar financiën beheerd kunnen worden, moeten er besturen zijn. We houden ons niet bezig met het aantal kerkgebouwen. Een gesprek daarover kan pas goed gehouden worden wanneer de grote lijnen van de toekomst bekend zijn. Rond de zomer van 2016 hopen we in kaart gebracht te hebben welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van de gemeente: haar structuur, haar organisatie, haar kerkenwerk, in de hoop en de verwachting dat daarmee de gemeente weer vele jaren vooruit kan.

Het rapport van de werkgroep ‘Toekomst PGD’  
In de tweede helft van 2016 wordt het rapport definitief.
Daarna is het aan de AK om, zeker samen met vele anderen, hierover te besluiten.
Zo nu en dan zullen we iets van ons laten horen via Geandewei.

Namens de werkgroep,
Marieke van Heeringen (secr.) en Piet Beintema (voorz.)

De werkgroep bestaat verder uit: Gert van Dam (wijkgemeente Noord), Fokke Wijngaarden (wijkgemeente Oost), Ties Zweers (wijkgemeente Zuid), Jelle Cnossen (wijkgemeente West), Jan Wesselius (CJD), Ale Groen (CDD), Henk Tiegelaar (CvK)

Activiteiten V & V en 200 jaar Hillebrandorgel

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com