Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2017 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2017.

 

Begroting 2017

Begroting 2016

Werkelijk 2015

Baten

 

 

 

Bijdragen

1.015.000

1.065.000

1.075.264

Giften en Legaten

1.500

2.000

8.426

Collecten

100.500

101.500

103.190

Baten onroerende zaken

61.500

58.500

61.348

Rentebaten en dividenden

8.500

19.000

22.824

Rijks- en fondsensubsidies

0

0

256.585

Overige opbrengsten

83.400

82.500

140.852

Som der baten

1.270.400

1.328.500

1.668.489

Lasten

 

 

 

Personeelskosten

748.000

763.000

726.104

Huisvestingskosten

230.500

214.500

553.439

Organisatiekosten

131.000

141.000

124.001

Plaatselijke Pastorale arbeid

112.600

133.000

135.760

Kerkelijke arbeid elders

88.500

92.000

94.025

Financiële lasten

2.500

3.500

4.750

Overige lasten

6.000

5.000

11.790

Som der lasten

1.319.100

1.352.000

1.649.869

Saldo van baten en lasten

-48.700

-23.500

18.620

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen regulier

-1.000

-11.000

34.366

Resultaat na onttrekking en toevoeging reguliere fondsen en voorzieningen

-49.700

-34.500

52.986

Saldo bijzondere baten en lasten

19.800

25.500

-41.041

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen via bijzondere baten en lasten

-13.300

-17.000

27.304

Totaal resultaat na onttrekking en toevoeging fondsen en voorzieningen

-43.200

-26.000

39.249

Resultaat begraafplaatsen

18.500

15.500

21.786

Activiteiten V & V en 200 jaar Hillebrandorgel

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com