PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Sinds het vorige bericht is de natuur uitbundig vergroend en gegroeid. Die groene groei mag ook in onze kerkgemeenschap waarneembaar zijn in hoe wij handelen. De initiatiefgroep Groene Kerk PG Drachten heeft daarvoor al langer dan een jaar een bijzondere gast op het oog om ons te komen uitleggen hoe theologie groen kan zijn. Vanwege de beperkingen is een eerdere afspraak niet doorgegaan, maar voor het komende najaar staat het opnieuw op de agenda. Het duurt dus nog even voordat Trees van Montfoort in ons midden kan zijn, maar toch stel ik u alvast op de hoogte, want wellicht heeft u de komende maanden tijd voor het lezen van een boek en in dat geval is bij deze de groene tip: Lees het boek “Groene Theologie” van Trees van Montfoort.

Met fleurige groet,
Reinie Bouma-van Manen

En dat was het rond de kerkgebouwen van PG Drachten!

Meer dan 30 personen, jong en oud, waren op zaterdag 16 april kwiek en fit present om de omgeving van de kerkgebouwen te ontdoen van zwerfafval. Eens temeer blijkt dat wanneer je specifiek op zoek gaat, je steeds meer ontdekt. Onvoorstelbaar dat je er normaal gesproken overheen lijkt te zien. Maar deze keer, gestoken in een veiligheidshesje en met een vuilniszak en stevige knijpstok in de hand, werd het gericht zoeken naar alles wat niet thuishoort op pleinen, straten en in hagen, heggen en zelfs sloten. Onherroepelijk werden blikjes, plastic flessen, allerlei groot en klein verpakkingsmateriaal, kunststof resten en sigarettenpeuken - heel veel sigarettenpeuken - opgepikt en opgeborgen. Dat leverde na afloop vele zakken vol afval op. Geweldig de inzet en de prettige sfeer om deze concrete voorbereiding voor Pasen met elkaar te beleven.

Even wat opmerkingen van verschillende deelnemers: “Wat een peuken overal!”, “Als ik een stuk stoep heb schoongemaakt en ik draai me om, zie ik ineens weer andere rommel liggen, dat ik op de heenweg niet zag.”, “Kunnen we dit niet vaker doen?”, “Hier had best meer reclame voor mogen worden gemaakt.”, “Ik heb mijn eigen opruimspullen en ben andersom begonnen: vanaf mijn huis heb ik de weg naar de kerk schoongemaakt.”, “Volgende keer is er wel koffie/thee, toch?”, “Onderweg hebben we met verschillende mensen een praatje gemaakt en kunnen vertellen waarom we dit doen”, “Dit mag volgend jaar wel weer!”

Goede tips en tops, die we zeker meenemen. En vooral dank, heel veel dank aan iedereen die mee heeft geholpen: de kosters van de kerken, de deelnemers, Gemeente Smallingerland (materiaal) en de sponsoren van fruit en koek!

Met duurzame groet,
Reinie Bouma-van Manen

Hoeveel mensen komen een wijnstokstekje halen? Dat was de grote vraag op 22 december jl. Het werd een klein maar fijn gebeuren: 8 mensen hebben 19 stekjes gekregen. Ze waren enthousiast en vonden het een mooi initiatief. Laten we dit in ons hart sluiten! We hopen dat 2021 een groeizaam jaar wordt en dat de stekjes op termijn rijkelijk vrucht mogen dragen, zodat de wereld een beetje groener kleurt.

Hebt u, heb jij ook een idee over het worden van een groene, eerlijke en duurzame wereld, laat het ons weten, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens de Initiatiefgroep Groene Kerk,
Janneke Lap-de Bruin

Hoe GROEN wordt Smallingerland? Daarover wil de initiatiefgroep Groene Kerk van de Protestantse gemeente te Drachten de inwoners van Smallingerland zoveel mogelijk informeren in de aanloop naar de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Daarom organiseert zij een week eerder, op woensdag 9 maart a.s., een paneldiscussieavond met vertegenwoordigers van de plaatselijke politieke partijen in de Oase, Ringweg 3 te Drachten. Een bevlogen discussieleider zal de politieke tafelgasten bevragen op de standpunten van hun partij als het gaat om DUURZAAMHEID, SOCIALE RECHTVAARDIGHEID en VERGROENEN VAN DE EIGEN GEMEENSCHAP. Publiek is van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Er zal tevens gelegenheid zijn om zelf vragen te stellen. De paneldiscussieavond begint om 20.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Eerder op de avond is er een biddag-kerkdienst van 19.30-20.10 uur met daarna koffie als overgang/inloop naar de paneldiscussie. Beide zijn via een livestream te volgen: www.kerkomroep.nl of http://pgdrachten.nl/youtube .

Groene kerk
Hoe groen wordt Smallingerland? Over een kleine maand is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen. En een week eerder, op woensdag 9 maart, is het biddag. Op die doordeweekse dag zal er ’s avonds een kerkdienst zijn in de Oase. Samen komen om te bidden voor het komende seizoen van groei van gewassen en van arbeid, waarmee we onze afhankelijkheid van Gods scheppende kracht erkennen en bidden om zijn zegen over alles wat groeit en bloeit en waar mensen zich voor inspannen. Als groene kerk kunnen we bijdragen aan het bewaren van al dit kostbare. Dat kan heel concreet door bewust te kiezen voor bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen in je eigen huis, voor de keuze van voedsel- en andere producten. Het komt altijd weer aan op kiezen en de invloed daarvan. Die invloed kan verder reiken dan onze huizen en ons eigen huishouden. Onze directe leefomgeving, de gemeente waarin wij wonen, maakt ook keuzes. De invloed en dan met name de groene invloed die wij daarop hebben, is een direct gevolg van onze politieke keuze. Daarom lijkt het ons een gelegenheid bij uitstek om aansluitend aan de kerkdienst een paneldiscussie avond te beleggen met vertegenwoordigers van de politieke partijen in Smallingerland. Zo kunnen we erachter komen welke partijprogramma’s inhoudelijk het meeste groen kleuren en kan het meewegen in onze keuze tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Op dit moment zijn we volop in voorbereiding; markeer de datum 9 maart alvast en houd de berichtgeving in de gaten!
Met groene groet, namens de initiatiefgroep,
Reinie Bouma-van Manen

Groene Kerk
We schrijven januari 2022. We zijn met z’n zevenen; de huidige initiatiefgroep Groene Kerk van de Protestantse Gemeente Drachten. Dat is een mooi aantal, zeker in Bijbels perspectief. En vanuit juist dat Bijbelse perspectief kijken we – ieder met een eigen expertise, achtergrond en motivatie - specifiek naar verduurzaming binnen onze kerkgemeenschap.
De initiatiefgroep Groene Kerk PG Drachten is al sinds 2020 actief. Hoe? Dat vindt u op de website www.pgdrachten.nl via “ACTIVITEITEN” klikt u door naar “Een groene kerk”. Daar leest u onder andere over de lezing van Trees van Montfoort, die vanwege de pandemie helaas niet doorging. Daarom zijn we nu druk bezig om een nieuwe afspraak te maken met haar. Ook op andere fronten staan we niet stil. U zult geregeld op deze plek in de Geandewei aankondigingen van groene activiteiten, nieuwtjes, tips en ontwikkelingen vinden. Dat kan zijn het energieverbruik van kerk- en bijgebouwen, groen denken en doen in de politiek rond de gemeenteraadsverkiezingen, een himmeldei (schoonmaakactie zwerfafval), …enz. We laten het weten! Heeft u een vraag of een tip voor ons? Mail gerust naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Met groene groet, namens de initiatiefgroep,
Reinie Bouma-van Manen

Groene Kerk
Terugblik Foto-uitdaging “Het Goede Groene Leven”
In verband met de annulering van de lezing van mevrouw van Montfoort heeft ook de opening van de fototentoonstelling geen doorgang kunnen vinden. Door vanuit de Geandewei App op de bijgevoegde foto te klikken of via de link: https://youtu.be/ZS6pAny1Neg kunt u de ingezonden foto’s bekijken. De foto’s zullen de komende tijd, roulerend in de kerkgebouwen van de PGD, tentoongesteld worden. Het aantal foto’s was bescheiden maar veel grootse zaken beginnen klein. De tentoonstelling heeft belangstelling gewekt bij leden van de Doopsgezinde Kerk met wie wij via het Centrum Kerken Overleg (CKO) een goede band hebben. Tijdens de “vredeskuier” zullen zij aan onze tentoonstelling een tweetal foto’s toevoegen om te onderstrepen dat het Goede Groene Leven een gezamenlijke opdracht aan alle kerken is.
Namens Initiatiefgroep Groene Kerk: Ad Vermeulen

 


Groene theologie, een nieuw christelijk geluid over duurzaamheid.
Hoe is jouw zomer? Fris en groen of eigenlijk te warm?
Het woord “Groen” in “Groene kerk”, staat voor duurzaam en klimaatbestendig leven, rekening
houdend met natuur, mens en milieu. Hier heeft de Bijbel meer dan 2000 jaar geleden ook al ideeën
over. Nieuwsgierig welke? En hoe je die kunt vertalen naar het leven van nu?
Geef je op en kom naar de lezing van mevrouw van Montfoort op 5 september, 14 – 16 uur in de
Zuiderkerk. Aanmelden voor deze middag kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel Jansje vd Sloot
T: (0512) 51 90 04

Heeft u al nagedacht over een foto voor de foto uitdaging “Het Goede Groene Leven”?
Op 5 september hopen we, samen met de lezing van mevrouw Trees van Montfoort, een start te maken met het delen van de resultaten van de foto uitdaging.
Details van de foto uitdaging staan in Geandewei 12 en zijn tevens via nieuwsbrieven van de deelgebieden vermeld. Indien u, in het kader van een goed groen leven, deze publicaties al aan een recycling proces hebt toevertrouwd dan is een mailtje naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voldoende om de tekst alsnog toegestuurd te krijgen of gebruik de link die in het artikel hierboven, over de lezing van mevrouw van Montfoort, vermeld staat.
Om het geheugen nog even op te frissen:
• We hopen via de foto uitdaging binnen de PGD met elkaar te delen wat we voelen bij “Het goede groene leven”.
• Foto’s op A4 -formaat kunnen tussen 29 augustus en 1 september bij de Zuiderkerk worden ingeleverd (eventueel via de brievenbus)
• Foto’s kunnen tot 1 september digitaal worden ingeleverd via een mail naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
• Vermeld bij inzending naam en telefoonnummer en in maximaal twee regels waarom u vindt dat de foto een weerslag van het goede groene leven is.
Heeft u nog vragen of opmerkingen bel T: (06)136 215 99.
Namens de Initiatiefgroep Groene Kerk,
Ad Vermeulen en Bart Dertien

Noteer alvast Groene theologie
Zondagmiddag 5 september, lezing “Groene theologie, een nieuw christelijk geluid over duurzaamheid” en Opening tentoonstelling “het Goede groene Leven”. Je kunt ook meedoen, maak een foto! Houd de berichtgeving in de gaten. Meer informatie via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Initiatiefgroep Groene kerk PGDrachten

Groene Kerk
Noteer alvast Groene theologie
Zondagmiddag 5 september, lezing “Groene theologie, een nieuw christelijk geluid over duurzaamheid” en Opening tentoonstelling “het Goede groene Leven”. Je kunt ook meedoen, maak een foto! Houd de berichtgeving in de gaten. Meer informatie via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Initiatiefgroep Groene kerk PGDrachtenVieringen

Groene Kerk
Gouden tip voor Groene kerk
Groene kerk wil onze kerk en de mensen in beweging krijgen richting groener, duurzamer en rechtvaardiger leven. Inspireren met wijnranken, informeren met energiebesparingstips, etc.
Kijk wat we al deden tot nu toe: https://pgdrachten.nl/activiteiten/een-groene-kerk.html
Initiatiefgroep Groene Kerk heeft meer plannen en daarom zoeken we er iemand bij:
-- Iemand die handig is met teksten en PR kan doen.
-- Iemand die de groep bij elkaar roept en actuele punten agendeert.
-- Iemand die wil meedenken en concrete creatieve of inspirerende ideeën kan inbrengen.
Ken jij iemand of meer mensen die dit zouden kunnen en willen?
Wil je hen dan polsen hiervoor? Ze hoeven niet alle bovenstaande te gaan oppakken, één van die dingen is ook al een mooie aanvulling. Voor een gouden tip wacht een groene beloning!
Of zou je dit zelf wel willen? Dan horen we dat graag!
Groene kerk heeft 26 augustus de eerstvolgende bijeenkomst. Welkom!
En zo nog ca. 3 á 4x per jaar. Actief deelnemen aan deze groep kost een paar uren, dat hoeft niet veel te zijn, kan wel als je wilt

Hartelijk dank alvast voor een gouden tip !
Informeer bij Elizabeth Binsbergen, T: (06) 819 617 04 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Noteer alvast Groene theologie
Zondagmiddag 5 september, lezing “Groene theologie, een nieuw christelijk geluid over duurzaamheid” en Opening tentoonstelling “het Goede groene Leven”. Je kunt ook meedoen, maak een foto! Houd de berichtgeving in de gaten. Meer informatie via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Initiatiefgroep Groene kerk PGDrachten

Foto uitdaging: “Het Goede Groene Leven”
Wat wordt hier nu mee bedoeld?

De Initiatiefgroep “Groene Kerk” binnen de Protestantse Gemeente Drachten (PGD) nodigt leden van de PGD uit om via een foto-uitdaging ieders persoonlijke visie op het “Goede Groene Leven” weer te geven.
Wat bedoelen we hierbij met “goed”? Dit willen we niet met definities en randvoorwaarden dichttimmeren. Goed is in dit geval alles waarvan we ons in lijn met Genesis 1 zouden kunnen voorstellen dat “God zag dat het goed was”.
We dagen u daarom uit om de komende zomerperiode foto’s te maken die de gedachten rond het goede groene leven ondersteunen en daarvan rond eind augustus één of twee foto’s te selecteren.
Hoe willen wij met uw selectie verder gaan?
Op 5 september zal mevrouw Trees van Montfoort, auteur van het boek “Groene Theologie”, een lezing naar aanleiding van haar boek houden. Deze lezing wordt tevens het startmoment voor het delen van resultaten van de foto-uitdaging. U kunt op 2 manieren deelnemen:
1. Via één of twee fysieke afdrukken
In dit geval vragen wij u om één of twee door u geselecteerde foto’s te laten afdrukken op A4 formaat op fotopapier en deze afdrukken van een stevige achterkant te voorzien zodat we ze kunnen ophangen of op een houder kunnen plaatsen.
Vervolgens vragen wij u om uw foto(‘s) tussen 29 augustus en 1 september bij de Zuiderkerk in te leveren. Tegen die tijd zal er in de Zuiderkerk een aanwijzing staan waar u de foto(‘s) kunt inleveren. Buiten openingstijden van de Zuiderkerk kunt u uw foto(‘s) via de brievenbus nabij de ingang van de Zuiderkerk inleveren.
Wij vragen u om de foto(‘s) aan de achterzijde te voorzien van uw naam en telefoonnummer en daarbij in maximaal twee regels toe te lichten waarom u vindt dat deze foto een weerslag is van het goede groene leven.
2. Via inzenden van één of twee digitale foto’s
Indien het (laten) afdrukken voor u bezwaarlijk is kunt u de foto(‘s) ook, via E-mail, digitaal aanleveren als *.jpeg-file. In dat geval nemen we uw foto(‘s) op in een digitale fotogalerij die we langs meerdere wegen binnen de PGD toegankelijk zullen maken. Ook voor de digitale foto vragen we u om in de begeleidende mail uw naam en telefoonnummer te vermelden en in maximaal twee regels toe te lichten waarom u vindt dat deze foto een weerslag is van het goede groene leven.
Omdat de foto-uitdaging een samenwerking is van de Initiatiefgroep Groene Kerk en de Taakgroep Cultuur van de Grote Kerk kunt u voor inzending gebruik maken van het E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De inzending sluit op 1 september 2021.
Inzenden van foto’s betekent dat u er mee akkoord gaat dat ze in publicaties van de PGD worden weergegeven!
Namens de Initiatiefgroep Groene Kerk en de Taakgroep Cultuur veel inspiratie voor de komende periode toegewenst.
Ad Vermeulen (0613621599) en Bart Dertien.

Wijnstokken
Op dankdag vorig jaar, woensdag 4 november, zijn bij de Oase en de Zuiderkerk wijnstokken geplant. We kunnen melden, dat ze het goed doen: ze lopen mooi uit! Op 22 december zijn er 19 wijnstokstekjes uitgedeeld aan gemeenteleden. Wij en in het bijzonder Marten Hovius, een van de initiatiefnemers, zijn benieuwd hoe het ermee gaat. Zijn ze al geworteld? Zo niet, dan kunt u contact opnemen met Marten, T: (0512) 52 22 77 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , hij helpt u dan verder.
Het is de bedoeling om aan het eind van dit jaar weer wijnstokstekjes uit te delen. Een nieuwe kans om de wereld groener te maken. Bent u dan ook van de partij?
Initiatiefgroep Groene Kerk

Heb uw naaste lief….

… en breidt ze uit tot de hele natuur. Dit las Eric Sloot, gemeentelid uit deelgebied West, in het boek “Groene Theologie” van Trees van Montfoort. En dan denken we niet alleen aan de natuur in het algemeen, maar misschien wel in het bijzonder aan onze volgende generaties, onze kinderen en kleinkinderen, die ook van deze aarde moeten kunnen genieten. Onze aarde warmt op, we produceren teveel CO2 en daar moeten we wat aan doen.
Het huis van de familie Sloot was al goed geïsoleerd, heeft een zonneboiler die het gasverbruik reduceert en een grote set aan zonnepanelen. Benieuwd hiernaar? Bekijk dit filmpje eens: https://youtu.be/4-pm5iek3qI
En ben je enthousiast geworden, maar nog twijfels of vragen hierover. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Iedereen kan duurzame en groene stappen zetten en geloof zo in concrete daden omzetten.
Ook Sybrand Boers deed hiervan al verslag: voor wie dit filmpje nog wil zien: https://youtu.be/ANJsX65lgB8
Elke stap in de goede richting, hoe klein ook, is er één en helpt mee. Kijk voor lening en subsidie op:
https://www.smallingerland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Duurzaam_bouwen_en_wonen  
Maak van deze veertigdagentijd, een tijd van bezinning en actie. Er volgen meer voorbeelden ter inspiratie.
Samen zijn we een Groene kerk gemeente! E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rapport Groene Kerk
De Groene Kerken Actie is een landelijk initiatief van onder andere Kerk in Actie en Stichting Tear. De actie richt zich op alle geloofsgemeenschappen, die actief en creatief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Aan de slag met ‘duurzaam rentmeesterschap’ dus. Groene Kerken helpt kerken groener te worden met een toolkit en netwerkmogelijkheden.

Deze nota vormt de basis waarop wij als Protestantse Gemeente Drachten (PGD) Groene Kerk willen zijn. De nota is geen doel op zichzelf, maar een hulpmiddel om doelgericht te kunnen werken aan het Groene Kerk zijn. Een dynamisch plan. Het legt voor enkele jaren de voornemens en prioriteiten vast. Jaarlijkse herijking en bijstelling van deze nota – in overleg met de algemene kerkenraad – is gewenst.
U kunt het rapport downloaden en lezen via de link Nota Groene Kerk

En God zag dat het goed was….
… en plaatste de mens in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. Deze Bijbeltekst leert ons om goed voor de aarde te zorgen. Het inspireerde Sybrand Boers om CO2 uitstoot te verlagen. En zo een bijdrage leveren aan niet nog verder opwarmen van de aarde.
Het huis van de familie Boers is geïsoleerd, is van het gas af, heeft zonnepanelen en een warmtepomp gekregen. Bijkomend voordeel: een aangenamer huis en geen energierekening meer.
Benieuwd hoe hij dat voor elkaar kreeg? Bekijk dit filmpje eens: https://youtu.be/ANJsX65lgB8
En ben je enthousiast geworden, maar nog twijfels of vragen hierover. Mail Sybrand Boers even, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Iedereen kan duurzame en groene stappen zetten en geloof zo in concrete daden omzetten. Elke stap in de goede richting, hoe klein ook, is er één en helpt mee. Maak van deze veertigdagentijd, een tijd van bezinning en actie. Er volgen meer voorbeelden ter inspiratie. Samen zijn we een Groene kerk gemeente!
Heeft u nog vragen ? Neem gerust contact op, T: (06) 819 617 04.
Namens de initiatiefgroep Groene kerk PG Drachten,
Elizabeth Binsbergen

Zonnepanelen ook op huurhuizen

Wij verdiepen ons al een paar jaar in duurzaamheid en hebben 5 jaar geleden al contact met de verhuurder opgenomen, zonder resultaat. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en zijn wij lid geworden van de Initiatiefgroep Groene Kerk. Omdat we zelf meer willen doen en ook zelf een bijdrage willen leveren aan de zorg voor de aarde, hebben we weer contact opgenomen met de verhuurder en: zo geregeld, geen enkel probleem. Dit toont wel aan dat het denken over duurzaamheid verandert, maar je moet het als huurder wel goed regelen.

Dit kan op 2 manieren:

  1. De verhuurder betaalt en verrekent de prijs in de huur. Omdat zonnepanelen extra punten opleveren voor de huurprijs moet je elk jaar iets meer betalen, afhankelijk van de huurverhoging.
  2. Je vraagt toestemming van de verhuurder en betaalt alles zelf. Je krijgt wel de BTW terug. Wat hier van belang is, is wat te doen bij vertrek. Je kunt de panelen er niet weer afhalen, maar de verhuurder heeft een teruggave schema. Om je een idee te geven: na 4 jaar krijg je nog de helft terug. Dat moet dus wel op de overeenkomst staan.

Wij hebben 8 zonnepanelen gekocht en dat druppeltje bespaart 29 bomen per jaar.
Verder is de aanschaf net als ieder ander, je vraagt naar ervaring van mensen en vraagt een paar offertes op die jezelf kunt lezen of kunt laten lezen door een deskundige.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Elias en Jansje van der Sloot

Groen verhaaltje bij Pasen
(voor kinderen en wie zich verwonderen wil)

Het zaad dat in de aarde valt….sterft om te leven! Ofwel hoe Piet van Midden dat in een kinderlied zei: “Soms lijkt het dood, maar let maar op, je ziet het nog niet goed. Het leeft en heeft een nieuw begin. En dat geeft nieuwe moed!”

Dit heb ik gemerkt nadat ik die schijnbaar dode zonnebloemzaadjes in de grond stopte. Een paar weken later zag ik ineens een krom groen stengeltje. Het leek wel te vragen: “Ben ik welkom?” Ik gaf het nog wat water en in de dagen erna richtte het stengeltje zich fier rechtop. “Hier ben ik”, leek het te zeggen, “helemaal nieuw, voor jou.” Dat belooft nog wat! Ik blijf het jonge zonnebloem plantje water geven en in het licht zetten. Daar zou iedereen van opknappen toch? Contact met de bron en leven gericht op het goede, lichte. Goede moed gewenst, nu en na Pasen!

En hoe gaat het met jouw zonnebloemen? Stuur een foto in naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .Dan maken we er een vervolg verhaal van en kunnen elkaars zonnebloemen in Geandewei zien groeien.

Namens de Initiatiefgroep Groene kerk een groet,
Elizabeth Binsbergen

Inspiratie vanuit de initiatiefgroep Groene Kerk PG Drachten
De kerk roept ons als christenen op om ons in de veertig dagen voor Pasen (17 februari - 3 april) te bezinnen op Christus en de bij hem horende waarden. En mogelijk te vasten.
Vasten is je losmaken uit duizend banden van duizend dode dingen, die je worden aangeprezen en opgedrongen als onmisbaar voor het leven en die vaak slecht uitpakken voor Gods goede schepping. Vasten is dankbaar genieten van eenvoudige, kleine vreugden om de vele gaven die we elke dag in Gods goede schepping aantreffen en ontvangen uit Gods hand.
De initiatiefgroep Groene Kerk wil daarop de aandacht vestigen, juist in deze veertigdagentijd. Phil Bosmans zegt het zo:

In elke bloem die bloeit,
zegt God dat hij van me houdt.
In elke vogel die zingt,
hoor ik zijn liefde
en in elke hand die me steunt,
voel ik zijn zorg.

Ds. Peter Smilde
Initiatiefgroep Groene Kerk PGD

Groene Kerk, een hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk: ook in Drachten.
Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is deze keer: “Het goede leven – Bloeien in Gods licht’. Binnen dat kader kan ook het nieuwe initiatief ‘Groene Kerk PGDrachten’ geplaatst worden, maar dan niet voor één seizoen, maar voor de komende jaren.
GroeneKerken actie
De GroeneKerken actie is een landelijk initiatief. De actie is ontstaan vanuit de overtuiging, dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben en richt zich ondersteunend op alle geloofsgemeenschappen, die actief en creatief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een Groene Kerk wordt verwacht, dat zij met haar leden ieder jaar minimaal één duurzame stap zet. Meer informatie is te vinden op W: www.groenekerken.nl
De naam Groene Kerken
De naam Groene Kerken is gekozen vanwege de vele mogelijke associaties met het woord groen. Groen is schepping, groen is klimaat, groen is duurzaam en groen is goed en recht doen. In een wereld, die in toenemende mate te maken krijgt met klimaatverandering, uitbuiting en onrecht, geven Groene Kerken een tegengeluid. Een hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk, nu en in de toekomst.
Groene Kerk PGDrachten
De eerste stappen zijn gezet. Er is een initiatiefgroep gevormd, van gemeenteleden uit verschillende deelgebieden. Zij hebben een nota opgesteld en ingediend bij de Algemene Kerkenraad. De AK heeft positief gereageerd en er heeft inmiddels een ontmoeting plaatsgevonden tussen het moderamen en de initiatiefgroep. Voor de herkenbaarheid is een logo gemaakt, zie boven. Er wordt gewerkt aan een (werk)plan, waarin ook ruimte is voor ideeën van andere gemeenteleden. Er zal een 0-meting worden gedaan om in kaart te brengen wat de gemeente al doet.
Gezamenlijkheid
Groene Kerk PGDrachten is niet een hobby van enkele mensen, maar een opdracht voor ons allemaal. Het is de bedoeling om gezamenlijk en met een positieve insteek de gemeente op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied te verduurzamen. Zodat door dit voorbeeld mensen vanuit geloof geïnspireerd worden om de aarde leefbaarder te maken voor iedereen, mens, dier en plant.
De initiatiefgroep stemt ideeën hiertoe op elkaar af en zoekt er mensen bij die e.e.a. op willen pakken.
Hierbij wordt u, jij van harte uitgenodigd om te reageren op dit initiatief en/of te komen met ideeën.
Bloeien in Gods licht
Bemoedigend mag zijn, dat we het als mensen niet alleen hoeven te doen. God wil ons helpen, wij mogen vragen of hij zijn licht er over wil laten schijnen!
Genesis 9 vers 16: “Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft.”
Initiatiefgroep Groene Kerk
Elizabeth Binsbergen, Jansje en Elias v.d. Sloot, Ad Vermeulen, Peter Smilde, Janneke Lap-de Bruin
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gratis stekje van de wijnstok
Hoeveel mensen komen een wijnstokstekje halen? Dat was de grote vraag op 22 december jl. Het werd een klein maar fijn gebeuren: 8 mensen hebben 19 stekjes gekregen. Ze waren enthousiast en vonden het een mooi initiatief. Laten we dit in ons hart sluiten! We hopen dat 2021 een groeizaam jaar wordt en dat de stekjes op termijn rijkelijk vrucht mogen dragen, zodat de wereld een beetje groener kleurt.
Hebt u, heb jij ook een idee over het worden van een groene, eerlijke en duurzame wereld, laat het ons weten, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de Initiatiefgroep Groene Kerk,
Janneke Lap-de Bruin

Gratis stekje van de wijnstok!
Na het planten van een tweetal jonge wijnstokken, op dankdag 4 november, bij de Oase en de Zuiderkerk, komen we met een nieuw groen initiatief. Marten Hovius en Corrie van Eijk willen u, jou graag laten delen in hun liefde voor het kweken en vermeerderen van wijnstokken door u, jou een wijnstokstekje aan te bieden. Natuurlijk mag er ook een stekje worden opgehaald voor uw kinderen, kleinkinderen of iemand anders, die er blij mee kan worden gemaakt. Voor het kweken is niet beslist een tuin nodig, het stekje kan ook in een plant-gat worden gezet tegen een muur op het zuiden.
Een stekje kan worden afgehaald in de Zuiderkerk op dinsdag 22 december tussen 13:00 en 15:00 uur.
Hebt u, heb jij ook een idee over het worden van een groene, eerlijke en duurzame kerk, laat het ons weten, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de Initiatiefgroep Groene Kerk PGDrachten,
Janneke Lap-de Bruin

Een groene stap: Wijnstokken
De PGDrachten is een beetje groener geworden! Op dankdag, woensdag 4 november, zijn bij de Oase en de Zuiderkerk wijnstokken geplant. Dit naar aanleiding van een initiatief van Marten Hovius. Hij liet een poosje geleden in Geandewei weten een workshop te willen organiseren over het stekken van jonge wijnstokken en riep gemeenteleden op zich daarvoor aan te melden. De Initiatiefgroep Groene Kerk vond dit een prachtig idee, vooral ook omdat het aansloot bij de eigen gedachte fruit te planten bij de kerken. Er werd contact gezocht met Marten Hovius. Om het plan te kunnen realiseren ook met de kerkmeesters en de tuinploeg, want er moest een plaats worden bepaald en plantgaten met goede aarde worden aangelegd. Zo heeft een mooi idee op dankdag vorm gekregen. Zo worden de kerkgebouwen zichtbaar groener en als alles goed gaat, mogen wij na verloop van tijd de vruchten, de druiven begroeten!

De ware Wijnstok
Hoe groen is de PGDrachten in de intermenselijke contacten, zowel binnen de gemeente als naar buiten? Dragen wij als gemeenteleden, jong en oud, vruchten, de vruchten van de Geest? Het verhaal van de ware Wijnstok vertelt ons, dat wij als ranken verbonden aan de Wijnstok, Jezus, vrucht kunnen en mogen dragen. (Johannes 15 vers 1-8) Het enige wat daarbij van belang is, is dat wij verbonden zijn en blijven met Jezus. Dan zijn onze relaties duurzaam en getuigen we van God. In Galaten 5 vers 22-23 is te lezen wat de vruchten van de Geest zijn.
Ideeën
Als Initiatiefgroep Groene Kerk zijn wij op zoek naar ideeën, waarvan dat van Marten Hovius een mooi voorbeeld is. Ideeën over groen, eerlijk en duurzaam kerk zijn. Hebt u, heb jij ook een idee, laat het ons weten, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We kunnen dan met gezamenlijke inspanning zichtbaar, merkbaar meer en meer schijnen als Groene Kerk in deze verwarrende wereld.
Namens de Initiatiefgroep Groene Kerk PGDrachten,
Janneke Lap-de Bruin