PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

 

 

 

Een groene stap: Wijnstokken
De PGDrachten is een beetje groener geworden! Op dankdag, woensdag 4 november, zijn bij de Oase en de Zuiderkerk wijnstokken geplant. Dit naar aanleiding van een initiatief van Marten Hovius. Hij liet een poosje geleden in Geandewei weten een workshop te willen organiseren over het stekken van jonge wijnstokken en riep gemeenteleden op zich daarvoor aan te melden. De Initiatiefgroep Groene Kerk vond dit een prachtig idee, vooral ook omdat het aansloot bij de eigen gedachte fruit te planten bij de kerken. Er werd contact gezocht met Marten Hovius. Om het plan te kunnen realiseren ook met de kerkmeesters en de tuinploeg, want er moest een plaats worden bepaald en plantgaten met goede aarde worden aangelegd. Zo heeft een mooi idee op dankdag vorm gekregen. Zo worden de kerkgebouwen zichtbaar groener en als alles goed gaat, mogen wij na verloop van tijd de vruchten, de druiven begroeten!

De ware Wijnstok

Hoe groen is de PGDrachten in de intermenselijke contacten, zowel binnen de gemeente als naar buiten? Dragen wij als gemeenteleden, jong en oud, vruchten, de vruchten van de Geest? Het verhaal van de ware Wijnstok vertelt ons, dat wij als ranken verbonden aan de Wijnstok, Jezus, vrucht kunnen en mogen dragen. (Johannes 15 vers 1-8) Het enige wat daarbij van belang is, is dat wij verbonden zijn en blijven met Jezus. Dan zijn onze relaties duurzaam en getuigen we van God. In Galaten 5 vers 22-23 is te lezen wat de vruchten van de Geest zijn.
Ideeën
Als Initiatiefgroep Groene Kerk zijn wij op zoek naar ideeën, waarvan dat van Marten Hovius een mooi voorbeeld is. Ideeën over groen, eerlijk en duurzaam kerk zijn. Hebt u, heb jij ook een idee, laat het ons weten, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We kunnen dan met gezamenlijke inspanning zichtbaar, merkbaar meer en meer schijnen als Groene Kerk in deze verwarrende wereld.
Namens de Initiatiefgroep Groene Kerk PGDrachten,
Janneke Lap-de Bruin

Groene Kerk, een hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk. 
Ook in Drachten.
Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is deze keer: “Het goede leven – Bloeien in Gods licht’. Binnen dat kader kan ook het nieuwe initiatief ‘Groene Kerk PGDrachten’ geplaatst worden, maar dan niet voor één seizoen, maar voor de komende jaren.
GroeneKerken actie
De GroeneKerken actie is een landelijk initiatief. De actie is ontstaan vanuit de overtuiging, dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben en richt zich ondersteunend op alle geloofsgemeenschappen, die actief en creatief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een Groene Kerk wordt verwacht, dat zij met haar leden ieder jaar minimaal één duurzame stap zet. Meer informatie is te vinden op W: www.groenekerken.nl
De naam Groene Kerken
De naam Groene Kerken is gekozen vanwege de vele mogelijke associaties met het woord groen. Groen is schepping, groen is klimaat, groen is duurzaam en groen is goed en recht doen. In een wereld, die in toenemende mate te maken krijgt met klimaatverandering, uitbuiting en onrecht, geven Groene Kerken een tegengeluid. Een hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk, nu en in de toekomst.
Groene Kerk PGDrachten
De eerste stappen zijn gezet. Er is een initiatiefgroep gevormd, van gemeenteleden uit verschillende deelgebieden. Zij hebben een nota opgesteld en ingediend bij de Algemene Kerkenraad. De AK heeft positief gereageerd en er heeft inmiddels een ontmoeting plaatsgevonden tussen het moderamen en de initiatiefgroep. Voor de herkenbaarheid is een logo gemaakt, zie boven. Er wordt gewerkt aan een (werk)plan, waarin ook ruimte is voor ideeën van andere gemeenteleden. Er zal een 0-meting worden gedaan om in kaart te brengen wat de gemeente al doet.
Gezamenlijkheid
Groene Kerk PGDrachten is niet een hobby van enkele mensen, maar een opdracht voor ons allemaal. Het is de bedoeling om gezamenlijk en met een positieve insteek de gemeente op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied te verduurzamen. Zodat door dit voorbeeld mensen vanuit geloof geïnspireerd worden om de aarde leefbaarder te maken voor iedereen, mens, dier en plant.
De initiatiefgroep stemt ideeën hiertoe op elkaar af en zoekt er mensen bij die e.e.a. op willen pakken.
Hierbij wordt u, jij van harte uitgenodigd om te reageren op dit initiatief en/of te komen met ideeën.
Bloeien in Gods licht
Bemoedigend mag zijn, dat we het als mensen niet alleen hoeven te doen. God wil ons helpen, wij mogen vragen of hij zijn licht er over wil laten schijnen!
Genesis 9 vers 16: “Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft.”
Initiatiefgroep Groene Kerk
Elizabeth Binsbergen, Jansje en Elias v.d. Sloot, Ad Vermeulen, Peter Smilde, Janneke Lap-de Bruin
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.