PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

 

 

 

Inspiratie en bezinning van de PGDrachten

Wat verwachten we van “Inspiratie en Bezinning”?
Aan de Werkgroep Grote Kerk is gevraagd om het voortouw te nemen bij het opstarten van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”. Dit doen we graag, maar dit kunnen we niet alleen.
Uw input is nodig om zicht te krijgen op de verwachtingen die rond deze nieuw te vormen Werkgroep “Inspiratie en Bezinning” leven.
In een eerste inventarisatieronde zouden we daarom graag antwoorden willen krijgen op één of meer van de volgende vragen:
1. Welke onderwerpen lenen zich voor bezinning?
2. Welke activiteiten hebt u als inspirerend ervaren?
3. Heeft u contactgegevens van aanbieders van programma’s, lezingen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, evenementen etc. die geschikt kunnen zijn voor een programma van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”?
Wilt u meedenken: Graag ontvangen wij uw adviezen via een mail aan, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de Werkgroep Grote Kerk.
Ad Vermeulen

Fries Leerhuis Olterterperkring
De Olterterperkring, een leerhuis waarin actuele vragen op het gebied van godsdienst, literatuur, cultuur en samenleving in het licht van bijbels-theologische ontwikkelingen worden geplaatst, biedt komend seizoen weer een aantal interessante programma’s.
Dit seizoen wordt het thema ‘vrijheid’ vanuit verschillende invalshoeken benaderd. In de serie lezingen van cursus A gaat het om ‘hoeken en gaten van vrijheid’ en in cursus C om Joodse literatuur in het kader van ’75 jaar bevrijding’.
In cursus B zijn de lezingen gekoppeld aan filosofen die geconfronteerd worden met oeroude Bijbelverhalen. Hoe leest bv. Plato de Bergrede? En wat gebeurt er als Schopenhauer met uitspraken van Jezus, zoals ‘uw wil geschiede’ wordt geconfronteerd?
In de laatste bijeenkomst van cursus A en B gaan we in een ‘beeldende’ lezing op zoek naar de ware ‘Joodse’ Rembrandt. Is bijvoorbeeld ‘Het Joodse bruidje’ wel Joods?
In cursus D1 kijken we met een frisse blik naar Mozes als manager, waarbij we ons o.a. afvragen of wij zijn zoals Mozes: mensen die werken aan een toekomst voor een nieuwe generatie die we niet mee zullen maken. In cursus D2 gaat het om een ontdekkingstocht naar de ‘beeldtaal’ in de verhouding tussen kunstenaar en samenleving in het begin van de 20e eeuw in Rusland.
Het seizoen wordt tenslotte afgesloten met de theatervoorstelling ‘De kinderen van Ilse Weber’. Een voorstelling waarin op indringende wijze wordt verteld over het leven van de Joodse schrijfster Ilse Weber tijdens WO II in concentratiekamp Theresienstadt.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in De Buorskip te Beetsterzwaag.

Earnewâldster Rûnte/Rotonde verplaatst Jaarprogramma
Voor het komende winterseizoen lag er in Earnewâld een prachtig programma klaar met de titel ‘As diggelfjoer – Als lopend vuur’. Een thema dat traditie en vernieuwing met elkaar zoekt te verbinden.
Zes sprekers van naam hebben hun medewerking toegezegd: Ds. A. (Abeltje) Hoogenkamp, Drs. S. (Sipke) Draisma, Rabbijn M. (Marianne) L. van Praag, Drs. A. (Alex) van Ligten, Drs. J. (Jan) Offringa, en Prof. Dr. E.P.N.M. (Erik) Borgman.
Maar: we worden allemaal, vanwege de corona-crisis, geconfronteerd met allerlei beperkingen en protocollen die onze bewegingsvrijheid nadelig beïnvloeden en zelfs belemmeren. Daar heeft uiteraard ook Earnewâldster Rûnte/Rotonde rekening mee te houden.
Uiteindelijk hebben we moeten besluiten om ons programma in het geheel een jaar vooruit te schuiven. Dit in het vertrouwen dat thema en sprekers hun belang en zeggingskracht behouden.
Alle zes de sprekers zijn graag bereid om in het seizoen 2021-2022 hun bijdrage te komen leveren.
Intussen moeten de ontwikkelingen rond het coronavirus afgewacht worden.
In de komende maanden zal gekeken worden of wellicht mogelijk zal zijn om een extra kort programma aan te bieden in de eerste maanden van 2021. Ook zo’n extra programma kan alleen aangeboden worden als de omstandigheden dit toelaten.
Voor meer informatie, W: www.er-rotonde.nl