Fries Leerhuis Olterterperkring
De Olterterperkring, een leerhuis waarin actuele vragen op het gebied van godsdienst, literatuur, cultuur en samenleving in het licht van bijbels-theologische ontwikkelingen worden geplaatst, biedt komend seizoen weer een aantal interessante programma’s.
Dit seizoen wordt het thema ‘vrijheid’ vanuit verschillende invalshoeken benaderd. In de serie lezingen van cursus A gaat het om ‘hoeken en gaten van vrijheid’ en in cursus C om Joodse literatuur in het kader van ’75 jaar bevrijding’.
In cursus B zijn de lezingen gekoppeld aan filosofen die geconfronteerd worden met oeroude Bijbelverhalen. Hoe leest bv. Plato de Bergrede? En wat gebeurt er als Schopenhauer met uitspraken van Jezus, zoals ‘uw wil geschiede’ wordt geconfronteerd?
In de laatste bijeenkomst van cursus A en B gaan we in een ‘beeldende’ lezing op zoek naar de ware ‘Joodse’ Rembrandt. Is bijvoorbeeld ‘Het Joodse bruidje’ wel Joods?
In cursus D1 kijken we met een frisse blik naar Mozes als manager, waarbij we ons o.a. afvragen of wij zijn zoals Mozes: mensen die werken aan een toekomst voor een nieuwe generatie die we niet mee zullen maken. In cursus D2 gaat het om een ontdekkingstocht naar de ‘beeldtaal’ in de verhouding tussen kunstenaar en samenleving in het begin van de 20e eeuw in Rusland.
Het seizoen wordt tenslotte afgesloten met de theatervoorstelling ‘De kinderen van Ilse Weber’. Een voorstelling waarin op indringende wijze wordt verteld over het leven van de Joodse schrijfster Ilse Weber tijdens WO II in concentratiekamp Theresienstadt.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in De Buorskip te Beetsterzwaag.