Zo’n kleine 15 jaar komt op dinsdagmorgen een groepje mensen bij elkaar in een Stiltemoment, eerst in de Arke en nu in de Zuiderkerk. Het aantal en de samenstelling wisselt per keer, niemand hoeft zich op te geven, ieder is welkom. De behoefte aan een stiltemoment ontstond in een tijd waarin alles sneller, groter en luidruchtiger moest gaan. De stilte kan dan ook veel doeleinden hebben: voor de een is het verbinding zoeken met de diepte in zichzelf, een ander zoekt verbinding met het Hogere buiten zichzelf, weer een ander vindt de stilte op zich al helend.

In stilte samenkomen kan verbondenheid scheppen met elkaar, de onzichtbare naaste, met de Eeuwige.

Dat doen wij in een groepje mensen dat zich daarbij wil laten inspireren door een tekst uit de Bijbel.

Die is voor ons geen dogma, maar een bron van inspiratie die voor ieder op zich weer een andere betekenis kan hebben. Soms mondt die tekst uit in een gebed, of herinnert ons aan een lied en daarmee kunnen wij het leven weer even aan.

Hoe ziet het stiltemoment eruit?

Tussen 9.15 en 9.30 uur komen wij samen in de kring en luisteren naar muziek.

Dan beginnen wij met een kaarsje aan te steken voor iets of iemand die wij onder Gods aandacht willen brengen.

Vervolgens wordt er geprobeerd te ontspannen om ruimte te maken voor wat de tekst ons te zeggen heeft.

Dan wordt er een Bijbeltekst gelezen en zijn we 10 à 15 minuten stil.

Deze stilte wordt afgesloten met een zegenbede, gebed of gedicht.

Daarna is ieder vrij om weg te gaan, of om te blijven en met elkaar te delen wat men wil over wat de tekst bij ons heeft opgeroepen. Er wordt niet gediscussieerd, maar met elkaar gedeeld en wat er gezegd wordt, is vertrouwelijk en komt niet naar buiten.

Dat alles onder het genot van koffie of thee. Zo tussen 10.30 en 11 uur gaat ieder weer zijn of haar weg.

U bent van harte uitgenodigd eens een keer te komen ´mee-verstillen´.

Inlichtingen bij Marianne Romijn.