Wat verwachten we van “Inspiratie en Bezinning”?

Aan de Werkgroep Grote Kerk is gevraagd om het voortouw te nemen bij het opstarten van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”. Dit doen we graag, maar dit kunnen we niet alleen.

Uw input is nodig om zicht te krijgen op de verwachtingen die rond deze nieuw te vormen Werkgroep “Inspiratie en Bezinning” leven.

In een eerste inventarisatieronde zouden we daarom graag antwoorden willen krijgen op één of meer van de volgende vragen:

  1. Welke onderwerpen lenen zich voor bezinning?
  2. Welke activiteiten hebt u als inspirerend ervaren?
  3. Heeft u contactgegevens van aanbieders van programma’s, lezingen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, evenementen etc. die geschikt kunnen zijn voor een programma van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”?

Wilt u meedenken: Graag ontvangen wij uw adviezen via een mail aan E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens de Werkgroep Grote Kerk.
Ad Vermeulen

Projectbegeleiders gezocht voor activiteiten binnen “Inspiratie en Bezinning”

Naar aanleiding van de regelmatig aan het begin van deze rubriek herhaalde oproep: “Wat verwachten we van Inspiratie en Bezinning?”, komen regelmatig waardevolle suggesties voor inspirerende activiteiten binnen. Het betreft dan vaak aanbiedingen van verhalenvertellers, inleiders voor lezingen of suggesties voor leesgroepen rondom een specifiek boek.

Om deze suggesties in activiteiten om te zetten is menskracht nodig. Daarom langs deze weg een oproep om deel te nemen in een team van projectbegeleiders die af en toe de trekkende rol vervullen bij het tot stand brengen van activiteiten voor Inspiratie en Bezinning binnen de PGD.

Het woord “project” klinkt wat zwaarwichtig, maar kenmerkend voor een project is dat het, behalve een begin, ook een eind heeft. Het gaat dus om eindige activiteiten waarbij het onderwerp uiteraard moet aansluiten bij de persoonlijke interesses.

Een concrete invulling van de vraag

We hebben een aanbod van een verhalenverteller om een verhaal te vertellen en aansluitend een gesprek te voeren dat is gerelateerd aan de dodenherdenking zoals die op 4 mei plaatsvindt.

Wie is/wie zijn bereid om, met ondersteuning vanuit de ervaring die reeds binnen de PGD aanwezig is, de publiciteit te verzorgen en tijdens de bijeenkomst de gastheer/gastvrouw/gastX-rol rond eind april te vervullen?

Het zou mooi zijn als we met elkaar een team van 5 à 8 personen konden opzetten want er liggen waardevolle onderwerpen, er zijn interessante aanbieders en er is een bescheiden budget voor activiteiten gereserveerd. Denkbare volgende “projecten” hebben betrekking op rouwverwerking en een leesgroep rond een bepaald thema.

Neem voor verdere informatie of deelname contact op met Ad Vermeulen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (06) 136 215 99

Ad Vermeulen

Bezinning op het thema “vluchten voor oorlog”

In het kader van een bezinning op “vluchten voor oorlog” wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 20 april om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Grote Kerk Drachten.

Op 4 mei is de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers, die sinds de 2e wereldoorlog zijn omgekomen.

Het Nationaal Monument op de Dam is hierbij een blijvende waarschuwing dat dit nooit meer zal gebeuren.

De dramatische inval door Rusland in Oekraïne, geeft aan hoe wankel dit verlangen kan zijn.

Op 27 januari van dit jaar was de Internationale Holocaust Herdenking.

Op deze dag herdenkt men wereldwijd, dat ongeveer 6 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog door genocide zijn omgekomen.

Nog steeds zien we om ons heen, dat er sprake is van racisme, discriminatie en schaamteloos antisemitisme.

Als inleiding op het thema “vluchten voor oorlog” is er een vertelling door de heer Rein Kloosterman, waarna we verder willen gaan met een beschouwend nagesprek.

Het verhaal gaat over een Pools-Joodse jongen die, voor een opleiding, door zijn vader naar een bevriende relatie in Engeland wordt gebracht. Maar in feite was het vooral ook een vlucht uit Polen, voor de op handen zijnde inval van Nazi-Duitsland. Zijn vader die terug gaat naar Polen zegt tegen hem: “Wees dapper, ik kom terug”.

De dramatische ontwikkelingen die daarop volgen, als gevolg van de oorlog, zijn intens en grijpen diep in op zijn leven en op hen in zijn omgeving. Het betreft bijgevolg een bijzonder en indrukwekkend verhaal, naar aanleiding waarvan we met elkaar verder in gesprek willen gaan rond het, helaas zeer actuele, thema.

Voor meer informatie bel, T: (06) 136 215 99

Namens de Werkgroep Inspiratie en Bezinning,
Marijke Brouwer en Ad Vermeulen

Stiltemoment op dinsdagmorgen

Zo’n kleine 15 jaar komt op dinsdagmorgen een groepje mensen bij elkaar in een Stiltemoment, eerst in de Arke en nu in de Zuiderkerk. Het aantal en de samenstelling wisselt per keer, niemand hoeft zich op te geven, ieder is welkom. De behoefte aan een stiltemoment ontstond in een tijd waarin alles sneller, groter en luidruchtiger moest gaan. De stilte kan dan ook veel doeleinden hebben: voor de een is het verbinding zoeken met de diepte in zichzelf, een ander zoekt verbinding met het Hogere buiten zichzelf, weer een ander vindt de stilte op zich al helend.

In stilte samenkomen kan verbondenheid scheppen met elkaar, de onzichtbare naaste, met de Eeuwige.

Dat doen wij in een groepje mensen dat zich daarbij wil laten inspireren door een tekst uit de Bijbel.

Die is voor ons geen dogma, maar een bron van inspiratie die voor ieder op zich weer een andere betekenis kan hebben. Soms mondt die tekst uit in een gebed, of herinnert ons aan een lied en daarmee kunnen wij het leven weer even aan.

Hoe ziet het stiltemoment eruit?

Tussen 9.15 en 9.30 uur komen wij samen in de kring en luisteren naar muziek.

Dan beginnen wij met een kaarsje aan te steken voor iets of iemand die wij onder Gods aandacht willen brengen.

Vervolgens wordt er geprobeerd te ontspannen om ruimte te maken voor wat de tekst ons te zeggen heeft.

Dan wordt er een Bijbeltekst gelezen en zijn we 10 à 15 minuten stil.

Deze stilte wordt afgesloten met een zegenbede, gebed of gedicht.

Daarna is ieder vrij om weg te gaan, of om te blijven en met elkaar te delen wat men wil over wat de tekst bij ons heeft opgeroepen. Er wordt niet gediscussieerd, maar met elkaar gedeeld en wat er gezegd wordt, is vertrouwelijk en komt niet naar buiten.

Dat alles onder het genot van koffie of thee. Zo tussen 10.30 en 11 uur gaat ieder weer zijn of haar weg.

U bent van harte uitgenodigd eens een keer te komen ´ mee-verstillen´.

Inlichtingen bij Marianne Romijn, T: (0512) 52 03 81 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gebedsgroep

Voorbede is fundamenteel voor de opbouw van de gemeente. Wij geloven in de kracht en de noodzaak van gebed en bidden voor de kerk dichtbij, ver weg en voor de wereld.

Ook bidden we speciaal voor onze zieken, aangereikt door de predikanten en genoemd in Geandewei.

We komen op de donderdagen, dat Geandewei uitkomt in de Oase bij elkaar om gezamenlijk te bidden.

Wilt u zelf ook een persoonlijk gebedspunt aangeven, dat kan.

U kunt dit per mail doen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een briefje in mijn brievenbus deponeren: Stationsweg 75, 9201 GJ.

Namens het team van de gebedsgroep,
Margot Boomsma

Gemeente Groei Groepen

In de afgelopen tijd hebben al verschillende nieuwe mensen geproefd aan de Gemeente Groei Groep. Even proeven of het wat voor je is. Je gekend weten in een kleinere groep. Dat is iets waar velen van ons behoefte aan hebben, nu we zo’n grote gemeente zijn geworden. In de Gemeente Groei Groep komen we samen rondom de Bijbel en gebed en gebruiken we hierbij een mooi gespreksboekje. In twee groepen gaan we starten met een nieuw boekje: Ontmoetingen met Jezus.

Uitleg thema: Ontmoetingen met Jezus

Wie Jezus ontmoet blijft niet wie hij was. Dat heeft Petrus ontdekt, de Samaritaanse vrouw bij de bron en nog vele anderen die Jezus ontmoet hebben. Jezus ziet je in je unieke individualiteit. Hij raakt je tot in het diepst van je wezen. Hij roept je op om je leven aan hem toe te wijden.

In dit gespreksmateriaal word je betrokken bij vijftien ontmoetingen met Jezus. In feite is het best wonderlijk dat Jezus tijd en aandacht heeft besteed aan één op één ontmoetingen. Toch zijn juist daardoor mensen in beweging gezet die de wereld veranderden. Misschien ben jij ook wel een van hen! We wensen je veel plezier met dit gespreksmateriaal voor je Groeigroep. En vooral: ontmoet elkaar en ontmoet Jezus!

Heb je belangstelling voor de Gemeente Groei Groep, als deelnemer of als leiding, meld je aan (of kom met je vragen). Mogelijkheden:

• Speciaal voor de middengroep: 30-60 jaar: Donderdagochtend en donderdagavond (elke 2 weken) zijn er twee groepen van start gegaan met als thema: Ontmoetingen met Jezus (in de Oase of bij iemand thuis)

• Maandagavond (elke 3 weken) is er een groep met als thema: De hoop die in ons leeft (Petrus-brief) o.l.v. Aukje Slootweg.

• Ook ds. Peter Smilde heeft enkele Gemeente Groei Groepen/gespreksgroepen in de Zuiderkerk.

Juist in deze tijd is het belangrijk dat we verbinding blijven zoeken met God en elkaar. Het je het verlangen om te groeien in geloof? Van harte welkom!

Voor meer informatie T: (0512) 79 54 50 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hartelijke groeten,

ds. Gera den Dikken

Persoonlijke Voorbede

Wij zijn blij met de kerkdiensten zonder beperkingen! Het team van Persoonlijke Voorbede is vanaf heden weer beschikbaar om een persoonlijk gebed voor u uit te spreken na afloop van elke kerkdienst in de Oase. Het team heeft een belofte van geheimhouding afgelegd, en is toegerust om met en voor u te bidden (cursus “Bidden met en voor een ander”). Wat u met hen deelt, blijft vertrouwelijk. De bidders zijn: Esther Akkerman, Dineke Boshuis, Aukje Slootweg, Jeannette van der Veen, Anno Veenstra, Hannie van der Wouden, en de predikanten Peter Smilde en Gera den Dikken. Ze zijn herkenbaar door een badge. De bidders bidden in duo’s en vragen u waar u gebed voor zou willen. Dat mag van alles zijn: een verlangen naar bemoediging, een diepere ontmoeting met God in uw leven, gebed vanwege een nood in uw leven, de vervulling met de Heilige Geest, of omdat u graag God wil danken voor iets. De bidders zullen op een later moment niet vragen hoe het met u gaat. Het gebed is eenmalig. Als u het zelf fijn vindt om daarop terug te komen, mag dat vanzelfsprekend. U mag net zo vaak voor gebed komen als u zou willen. De bidders vinden het fijn om voor anderen te bidden vanuit de liefde voor Christus. Op die manier zijn we gemeente van Christus om er voor elkaar te zijn; dat kan op zoveel verschillende manieren. Veel mensen geven; dit is een moment om te mogen ontvangen. Als we samen bidden gaat daar kracht van uit. Velen zijn al bemoedigd door een persoonlijk gebed.

Ds. Gera den Dikken

Samen de Bijbel lezen

“De Bijbel lezen (hoe kun je dat?)”- Prof. Dr. H. Jagersma (1927- 2016)

Professor Jagersma (eerder hoogleraar Oude testament en Hebreeuws) heeft in bovengenoemd boekje een paragraafje geschreven over samen lezen onder de titel “Samen op weg”. Ik heb een gedeelte er van overgenomen.

“Het Lezen van de bijbel bergt ook het gevaar in zich van een zekere eenzijdigheid. Iedereen heeft immers vaak de neiging de bijbel op haar of zijn manier te lezen en te interpreteren. De Bijbel als richtingwijzer gebruiken, houdt ook in telkens weer de juiste richting kiezen. Daarom moeten we ons ook steeds weer opnieuw op de inhoud van de Bijbel oriënteren en zelfs heroriënteren. Alleen op deze manier is het immers denkbaar om de goede richting vast te houden of als we het spoor bijster zijn weer terug te vinden. Om die reden is het ook in alle tijden weer dringend nodig om bij het bezig zijn met de bijbel dat in goed contact en samen met anderen te doen. Evenals de Israëlieten in de woestijn zijn wij immers evengoed samen op weg naar wat God heeft beloofd. Onderweg kunnen we elkaar helpen om de goede richting in het oog te houden. Het is namelijk in dat opzicht heel goed mogelijk dat een ander op dat moment de juiste richting veel beter voor zich ziet…”.

Shalom,
Jan van der Leij

Samen lezen en leren/lernen

“Leren tot in de komende wereld” - Dr. S.P. (Peter) van ’t Riet (publicist op het gebied van Bijbelkunde, Jodendom en joods-christelijke onderwerpen).

Peter van Riet heeft in 1995 een lezing gehouden (later verwerkt in zijn boek “Het mensbeeld van de Tora”) getiteld: “Leren tot in de komende wereld”. In het gedeelte getiteld over “Leren als volwasseneneducatie” gaat hij in op het samen lezen en leren. Ik wil dit met u delen.

“De bestudering van de Tora is voorts geen zaak van louter geleerden. Het is al vanuit de Oudheid een zaak die we vandaag zouden aanduiden met de term ‘volwasseneneducatie’. Het gaat in de eerste plaats om de volwassene die uit vrije keuze studeert op het niveau dat hij of zij passend vindt en aankan. Maar deze zelfstudie vindt plaats in de gemeenschap. Men studeert bij voorkeur samen met anderen, want”ijzer scherpt men aan ijzer" (Spreuken 27:17). Rabbi Chama legt in naam van rabbi Chanina deze tekst uit het bijbelboek Spreuken als volgt uit: “Zoals het ene stuk ijzer het andere scherpt, zo scherpen twee die samen Tora leren elkaars inzichten”. In deze vorm van volwasseneneducatie spelen rabbijnen/leraren een belangrijke rol, maar absoluut nodig zijn zij niet. Ook zonder de aanwezigheid van rabbijnen wordt er geleerd. En als er leraren aanwezig zijn, worden zij vaak meer ingeschakeld als vraagbaak, dan als onderwijzend docent. Ook de leraren zelf komen naar het leerhuis om te studeren en helpen anderen bij hun studie van de Tora als die daar om vragen. In die context van zelfstandig lerende leerlingen moet men ook de uitspraak in de Talmoed interpreteren: “Veel heb ik geleerd van mijn leraren, meer nog van mijn studiegenoten/collega’s, maar het meeste van mijn leerlingen”.

Shalom,
Jan van der Leij

Gezamenlijk het Mattheüs-project volgen

Met bijbeluitleg door een Joodse en christelijke theoloog

Hoe leest een orthodoxe Jood het Mattheüs-evangelie? Wat valt hem op? Wat is voor hem vervreemdend? Wat roept juist herkenning op? Welke verbanden ontdekt hij tussen het Mattheüs-evangelie en Joodse bronnen over de eerste eeuw? Bent u benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Volg dan met ons het Mattheüs-project!

Op vrijdag 10 december startte het Centrum voor Israëlstudies (CIS) met het Mattheüs-project. Het Mattheüs-project wil christenen bewust maken van de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament. De auteurs van het Nieuwe Testament waren Joden, opgegroeid in de Joodse traditie en hun leef- en denkwereld werd door die Joodse context gestempeld. Hetzelfde geldt voor de Heere Jezus. Ook Zijn woorden hebben in het Israël van die dagen hun ijkpunt. Veel christenen zijn zich hier vaak nauwelijks van bewust.

Twee jaar lang om de week (behalve gedurende de zomervakantie) wordt een e-mail gestuurd naar deelnemers met daarin twee stukjes Bijbeluitleg. Een Joodse en christelijke theoloog verzorgen elk een stukje uitleg. In de commentaren beschrijft de Joodse auteur vooral de Joodse achtergronden van het Mattheüs-evangelie. De christelijke auteur gaat ook na in hoeverre de Joodse achtergrond in de christelijke uitlegtraditie is gehonoreerd. Het geheel wordt telkens afgesloten met vragen.

Samen lezen en leren verbreed en verdiept. Daarom willen wij in Drachten het project-Mattheüs in groepsverband gaan volgen. Om de drie week komen we op maandagmiddag bij elkaar in het bijgebouw van de Grote Kerk en behandelen dan twee mails per keer. We starten nog voor de zomer op maandag 2 mei om 14.00 uur. Drie bijeenkomsten, om daarna in september verder te gaan. En kun je een keer niet; elke middag staat op zichzelf.

Aan het volgen van het project zijn geen kosten verbonden.

Graag bij voorkeur per mail opgeven voor 25 april bij Jan van der Leij, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of T: (06) 866 918 97

PS Mocht u op de maandagmiddag niet kunnen, maar wilt wel mee doen op een andere dag of op de avond laat dat dan weten. Misschien kunnen we er wat mee.

Himmelje

“Himmelje”, oftewel grote schoonmaak. Dat was vaste prik ieder voorjaar in de huishoudens van mijn jeugd. Alles werd letterlijk van zijn of haar plaats gehaald en grondig gelucht, gewassen, gepoetst, gewreven, geveegd en waar nodig opgeknapt. Een hele operatie met na afloop een opgeruimd huis waar zeep en boenwas geurde en alles wat glimmen kon blonk. Zo kon het nieuwe seizoen goed voorbereid, fris en energiek van start: schoon voor de zomer!

Pasen is ook een nieuw begin. We verlangen ernaar en bereiden ons er in de veertig dagen vooraf op voor. Het is daarom dat de initiatiefgroep Groene Kerk van PG Drachten de zaterdag voor Pasen – dat is 16 april – heeft gekozen als de dag waarop wij met elkaar de handen uit de mouwen steken en de omgeving van de Grote Kerk, de Zuiderkerk, de Schakel en de Oase vrij maken van zwerfafval. Wat een mooi gezicht zal dat zijn: overal mensen van jong tot oud - waarvan kinderen met een volwassene - die om 10.00 uur bij een van genoemde kerkgebouwen verzamelen. Daar zijn veiligheidshesjes, grijpstokken en afvalzakken aanwezig, waarmee zij de pad op gaan om een paar uurtjes op te ruimen. Schoon voor Pasen!

Groen weetje: Het duurt lang voordat zwerfafval in de natuur is afgebroken. Bananenschil: 1 jaar. Sigarettenpeuk: oneindig. Kauwgom: 20 jaar. Blikje: 50 jaar. Petfles: oneindig.

Met groene groet, namens de initiatiefgroep,
Reinie Bouma-van Manen

Het Werkcafé

Het werkcafe, informele ontmoetingsplaats voor mensen die werkloos zijn geworden. Je kunt hier je verhaal kwijt met lotgenoten en in overleg worden er onderwerpen besproken die voor ieder van belang zijn.

Het gaat weer beginnen.

Zuiderkerk, De Drift46, 9203 GA Drachten, T: (0512) 51 83 93

4 april is er weer een bijeenkomst van 10.00 – 11.30 uur.

U bent van harte welkom en, zoals u wellicht weet, geldt uw aanwezigheid ook als sollicitatie.

Parkeren kan aan de achterzijde: De Drift 46

Onze website, W: www.werkcafedrachten.nl

Diegene die bij de leiding van het werkcafe bekend is en niet meer uitgenodigd wil worden kan zich afmelden bij E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oproep voor de Zadenexpositie

Aankomend voorjaar gaat KunstINNark weer een samenwerking aan met Passiflora. Vanaf eind april tot eind oktober is er een buitenexpositie dit jaar is het thema “Zaden”. Je kunt dit thema op verschillende manieren uitvoeren door te schilderen of ruimtelijk werken. Passiflora heeft een zadenbibliotheek hier kun je zaden “lenen” of ruilen. Wij vinden dit een super leuk initiatief, dat meer bekendheid kan gebruiken. Het werk komt buiten te hangen of te staan dus kies de materialen die weerbestendig zijn.

Wilt u een kunstwerk maken van echte zaden uit eigen tuin maar heeft u te weinig, bij Passiflora kunt u tegen een kleine vergoeding zaden halen. Als u ook mee wilt doen of vragen heeft mail met Regina, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Passiflora is geopend van 9.00 tot 16.00 uur op werkdagen. (binnen in Passiflora is het dragen van een mondkapje verplicht). U vindt Passiflora op de Akkers 5, 9204 WE Drachten.

W: passiflora.talant.nl

Weggeefactie van Evangelische Boekhandels

De Peuterbijbel gratis!

We hebben het verlangen om Gods Woord en liefde met zoveel mogelijk kinderen te delen. Daarom hebben we een hele bijzondere campagne. Een jaar lang gaan we de Wonderwolk Peuterbijbels weggeven aan gezinnen waarbij een kindje geboren wordt. Krijg jij een kindje dan kan je in de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 met het geboortekaartje of inschrijfbewijs van jouw kindje tot drie maanden na de geboorte de Wonderwolk Peuterbijbel ophalen bij één van de deelnemende boekhandels.

Oosterstraat 12
9203 BB Drachten
T: (0512) 54 17 37
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens de taakgroep Geloof en Opvoeding.

Inspiratie en bezinning buiten Drachten

Olterterperkring

Cursus Joodse Literatuur

Onder leiding van Dr. Hans Schravesande, secretaris van de Stichting ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de Jadaïstiek, zullen op onderstaande data vier boeken worden besproken.

De vier boeken laten zich onderling verbinden, zowel in tijd als in ruimte. Zij weerspiegelen de geschiedenis en het lot van het Joodse leven in Nederland in de vorige eeuw en geven een indruk van de verschillende en wisselende verhoudingen tot de Joodse religie en cultuur.

25 april ‘Sonja’s zoon’ Emuna Elon
Plaats : Beetsterzwaag, de Buorskip
Tijd: maandagmiddag 13.30 – 15.30 uur
www.olterterperkring.nl

Rembrandt en het Jodendom

11 april 2022 Lezing “Rembrandt en het Jodendom” door kunsthistorica drs. Marie Christine Walraven.

In voorgaande eeuwen is de romantische voorstelling van zaken ontstaan dat Rembrandt een speciale band met Joden had. In zijn schilderijen zag men soms sporen van Joodse mystiek (kaballa) en andere verwijzingen naar het Jodendom. De mensen in zijn omgeving, de Jodenbuurt, zouden zijn inspiratiebron zijn geweest. Maar klopt dit beeld wel?

In deze lezing wordt deze voorstelling van zaken ontrafeld en gaat drs. Walraven op zoek naar de ware Joodse Rembrandt.

Earnewâldster Rûnte/Rotonde

dinsdag 5 april 2022

‘As diggelfjoer’ / ‘Als lopend vuur’, Traditie en vernieuwing (winterseizoen 2021-2022)

De laatste lezing binnen deze thematiek komt van Drs. A. (Alex) van Ligten.

De schrijver Anton van Duinkerken schreef: ‘men huldigt de traditie het dankbaarst door haar te vernieuwen en te verlevendigen’.

Van Ligten schrijft ter inleiding op zijn lezing het volgende:

Zélf nieuw worden, als mens, is wel een soort levensnoodzaak. Als stilstand érgens achteruitgang is, dan daar. Hoe kun je jezelf vernieuwen, in de zin van nieuwsgierig blijven, nieuwe ontwikkelingen meemaken, kritisch blijven? Lukt dat beter terwijl om je heen de oude vormen verdwijnen, of juist wanneer er in de maatschappij (minstens een aantal) oude waarden en gewoonten sterk blijven gelden?

Drs. van Ligten was predikant in Molkwerum en Sneek. Hij is gastvoorganger in de Ekklesia Amsterdam.

De avond wordt gehouden in PKN Tsjerke, Greate Buorren 21, Garyp. Aanvang 19.30 uur. Kosten €8,-