Earnewâldster Rûnte/Rotonde verplaatst Jaarprogramma
Voor het komende winterseizoen lag er in Earnewâld een prachtig programma klaar met de titel ‘As diggelfjoer – Als lopend vuur’. Een thema dat traditie en vernieuwing met elkaar zoekt te verbinden.
Zes sprekers van naam hebben hun medewerking toegezegd: Ds. A. (Abeltje) Hoogenkamp, Drs. S. (Sipke) Draisma, Rabbijn M. (Marianne) L. van Praag, Drs. A. (Alex) van Ligten, Drs. J. (Jan) Offringa, en Prof. Dr. E.P.N.M. (Erik) Borgman.
Maar: we worden allemaal, vanwege de corona-crisis, geconfronteerd met allerlei beperkingen en protocollen die onze bewegingsvrijheid nadelig beïnvloeden en zelfs belemmeren. Daar heeft uiteraard ook Earnewâldster Rûnte/Rotonde rekening mee te houden.
Uiteindelijk hebben we moeten besluiten om ons programma in het geheel een jaar vooruit te schuiven. Dit in het vertrouwen dat thema en sprekers hun belang en zeggingskracht behouden.
Alle zes de sprekers zijn graag bereid om in het seizoen 2021-2022 hun bijdrage te komen leveren.
Intussen moeten de ontwikkelingen rond het coronavirus afgewacht worden.
In de komende maanden zal gekeken worden of wellicht mogelijk zal zijn om een extra kort programma aan te bieden in de eerste maanden van 2021. Ook zo’n extra programma kan alleen aangeboden worden als de omstandigheden dit toelaten.
Voor meer informatie, W: www.er-rotonde.nl