Dit jaar doet – naast de Grote Kerk en de Doopsgezinde Kerk in Drachten – ook de Zuiderkerk mee aan TSJERKEPAAD 2022. Op zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur is ook deze kerk open voor bezichtiging voor iedere belangstellende.

Wetenswaardigheden over de Zuiderkerk

Op 13 augustus 1925 werd het kerkgebouw ingewijd. De kerk is ontworpen door architect J. Bosma uit Drachten. Deze beeldbepalende interbellumkerk heeft een kruisvormig grondplan met uitgebouwd portaal en terzijde geplaatste toren. Het heeft drie groepen van aandachttrekkende gebrandschilderde grote ramen, geleverd door de fa v.d. Wijk en Co te Deventer. Het orgel is afkomstig uit de voormalige Kerk in Oud Beets. In 1904 gebouwd door de orgelbouwer Maarschalkerweerd uit Utrecht en in Drachten geplaatst en uitgebreid door de firma Reil uit Heerde. In 1985 is het door de firma Pels en van Leeuwen gerestaureerd.

Activiteiten

KunstINNark

Elke zaterdag zijn werken van kunstgroep KunstINNark te bewonderen in de zalen van de kerk. KunstINNark is een groep van 8 personen die een laagdrempelig podium biedt aan creatieve, kunstminnende en -makende mensen in de gemeente Smallingerland. Op dit moment hangen er in de zalen van de kerk werken van de groep zelf. Na de zomer komen er regelmatig kleine en grotere exposities.

Orgelbespelingen en pianomuziek

  • Op 9 juli, 23 juli, 6 augustus, 20 augustus door de Drachtster musicus Rein Albert Ferwerda. van 14.00 - 14.45 uur op het orgel en van 15.00-15.45 uur op de piano.
  • Op 3 en 10 september komt Levi Nijboer spelen van 14.00-14.30 uur en van 15.00-15.30 uur. Levi is 13 jaar en scholier op het Gomaruscollege in Drachten. Hij heeft orgelles van Jochem Schuurmans en zingt ook nog bij koorschool Drenthe. Zijn hobby's zijn zingen en orgel spelen. Hij doet dat ook elke dag. Zijn grote droom is later een bekende organist te worden. Levi speelt zo af en toe op het orgel in de Zuiderkerk.

Verhalen vertellen

Op 16 juli komt Willem Wilstra van 14.45 - 15.00 en van 15.30 - 15.45 verhalen met beelden vertellen over zijn tijd als zeeman. Behalve zijn zeemansleven is hij ook een gepassioneerd fotograaf en leverde hij jarenlang bijdragen aan regionale kranten en maritieme tijdschriften. Terugblikkend op zijn enerverende carrière op de koopvaardij en bij de reddingmaatschappij besloot Wilstra als fotografische actie een deel van zijn omvangrijke foto-oeuvre te bundelen.

Op 13 augustus vertelt Willem Wilstra van 14.45 - 15.00 en van 15.30 - 15.45 ‘Verhalen met garnalen’. En dat ‘mét garnalen’ kunt u vrij letterlijk nemen…

Op 27 augustus vertelt Willem Wilstra van 14.45 - 15.00 en van 15.30 - 15.45 weer verhalen met beelden over zijn tijd als zeeman.

Stiltehoek

Achter in de kerkzaal is er en ruimte ingericht waar u een gebedenboek vindt en waar u een kaarsje aan kunt steken.

Wees van harte welkom op Tsjerkepaad in de Zuiderkerk alle zaterdagen in de periode van 2 juli t/m 10 september!