PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Sociëteit “Mei Nocht en Wille” houdt elke derde woensdagmiddag in de maand (m. u. v. de zomermaanden) van 14.00 – 16.00 uur een bijeenkomst in de Oase.

Bij deze bijeenkomsten komt een actueel of interessant onderwerp aan de orde, ingeleid door een spreker. Daarnaast is er als regel ieder jaar een reisje en met kerst en pasen is er een aangepast programma. In de zomer van 2023 ontstaan er vacatures in het bestuur. Langs o.a. deze weg vraagt het bestuur personen die een steentje willen bijdragen om de komende vacatures in het bestuur van de sociëteit te vervullen. Als u belangstelling heeft of een suggestie voor een mogelijke kandidaat kunt u contact opnemen met Tine Kooistra (06-31322871) of Eel Bosma  (06-33905123) voor nadere inlichtingen. Alvast bedankt!

Afgelopen zondag heeft ons koor ‘Ere zij God’ afscheid genomen met een Evensong in de Zuiderkerk. Op 31 mei is het koor opgeheven, in verband met de lange Corona-stop, het kleiner geworden aantal zangers en hun leeftijd. Zo stond het ook in een artikel in de Drachtster Courant. Met een grote foto van de Menorah erbij. En dat was niet zonder reden, want het koor was de afgelopen 50 jaren zeer verbonden met de Menorah en haar gemeente.
In vele diensten heeft het koor gezongen, met verschillende predikanten is een dienst voorbereid, en altijd konden wij rekenen op een grote schare ‘fans’, waarvan altijd heel veel gemeenteleden uit Drachten-Oost. En vergeet de kosters niet: koster van der Ploeg, Kees en Griet, en last but not least Mieneke, die al die jaren zorgden voor koffie en soms een hapje en een drankje op bv. een jaarvergadering. Langs deze weg willen wij u allemaal daarvoor hartelijk bedanken.

Het koor was niet alleen een koor, maar is ook een vriendengroep, sociaal zijn we zeer bij elkaar betrokken. Maar nu is na 114 jaar een eind gekomen aan het bestaan van het koor. In een bomvolle Zuiderkerk hielden we, samen met Ds. Anne Henk Boschma voor de laatste keer een Evensong. En het was een mooie dienst. Er werd uit volle borst gezongen door koor (met – eerlijk is eerlijk – vijf gastzangers) en gemeente, waarbij de gemeentezang werd begeleid door organist Evert Bremer.

Ds. Boschma memoreerde in vogelvlucht de lange geschiedenis van het koor en besteedde ook aandacht aan het feit dat dirigent Rein Albert Ferwerda 25 jaar de artistieke leiding heeft gehad. In de overdenking haalde Ds. Boschma aan de hand van het thema ‘Zoekend naar Licht’ aan: “Heel veel mensen zoeken naar licht, naar liefde, naar geluk. Denk aan de gespannen toestand in bv. Oekraïne. Maar wij mogen een stem zijn in deze wereld! “Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord”: woorden uit lied 1005, dat door koor en gemeente gezongen werd.

Voor het thema: ‘Zoekend naar licht’ is gekozen omdat we – ondanks de huidige toestand in de wereld – uitkomst mogen zien. En ook zodat wij - ondanks de opheffing van ons geliefde koor –uit mochten dragen dat wij allen tot eer van God altijd door mogen blijven zingen;

“Zodat de dank, U toegezonden, op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden gezongen en gesproken wordt”.

Soli Deo Gloria, Ere zij God!

Nogmaals, allemaal hartelijk bedankt voor jullie belangstelling al die jaren.

Hartelijke groeten,
Coby de Vries, secretaris 

Na de langdurige gedwongen stilte vanwege de corona periode was er bij Gloria Deo een sterk verlangen om weer actief van zich te laten horen. The Crucifixion van John Stainer werd ingestudeerd; een aansprekend stuk dat op een treffende manier het lijdensverhaal uitbeeldt in muziek. Er werd contact gezocht met de PG Drachten om een uitvoering te kunnen realiseren. Besloten werd om tijdens de kerkdienst op Goede Vrijdag The Crucifixion uit te voeren.

Het bleek een gelukkige keus. De Zuiderkerk was geheel bezet en de bezoekers luisterden geboeid en met aandacht. Het koor bracht The Crucifixion met overtuiging en dat gold zeker ook voor de solisten Jaap de Kok en Twan van der Wolde. Jochem Schuurman leverde een zeer muzikale en solide orgelbegeleiding in deze uitvoering. Jeroen Helder, voor wie dit een eerste presentatie als dirigent van het koor was, leidde het geheel op een duidelijke en doorleefde wijze. Het was een bijzondere en indrukwekkende beleving van het lijdensverhaal.

Concertkoor Gloria Deo wil de PG Drachten bedanken voor de gelegenheid die werd geboden.

Na zo’n lange tijd weer als koor te kunnen zingen en de bemoedigende reacties geven energie om verder te gaan.

In december 2022 staat het prachtige oratorium The Messiah van G.F. Händel op het programma. Het koor biedt de mogelijkheid om projectmatig hieraan mee te doen en nodigt zangers en zangeressen uit zich op te geven.

Informatie en de mogelijkheid voor opgave is te vinden op www.gloriadeo.nl.