Sociëteit “Mei Nocht en Wille” houdt elke derde woensdagmiddag in de maand (m. u. v. de zomermaanden) van 14.00 – 16.00 uur een bijeenkomst in de Oase.

Bij deze bijeenkomsten komt een actueel of interessant onderwerp aan de orde, ingeleid door een spreker. Daarnaast is er als regel ieder jaar een reisje en met kerst en pasen is er een aangepast programma. In de zomer van 2023 ontstaan er vacatures in het bestuur. Langs o.a. deze weg vraagt het bestuur personen die een steentje willen bijdragen om de komende vacatures in het bestuur van de sociëteit te vervullen. Als u belangstelling heeft of een suggestie voor een mogelijke kandidaat kunt u contact opnemen met Tine Kooistra (06-31322871) of Eel Bosma  (06-33905123) voor nadere inlichtingen. Alvast bedankt!