Het laatste bericht van Wereldwinkel Drachten
Wereldwinkel Drachten stopt.
In kerkbladen, in verschillende kranten en in onze nieuwsbrief hebt u kunnen lezen over de sluiting van Wereldwinkel Drachten en over de opheffingsuitverkoop.
Plotseling werden we na die berichtgeving geconfronteerd met een enorme toeloop van klanten. Prachtig natuurlijk, maar hoe mooi zou het zijn geweest als men de weg naar de winkel eerder had weten te vinden….
De producten vlogen de winkel uit, met als gevolg dat er besloten werd de winkel eerder te sluiten. Sterker nog, de winkel is afgelopen zaterdag, 28 augustus, definitief dicht gegaan.
Een aantal vrijwilligers en belangstellenden maakten dat moment mee en u begrijpt dat we niet stonden te juichen.
Op de laatste vergadering memoreerde één van de aanwezigen hoe klein de Wereldwinkel in Drachten was begonnen, ruim vijftig jaar geleden. En, zo zei zij, nu is Fair Trade een begrip geworden. De Fair Trade producten worden niet alleen in supermarkten verkocht, maar ook in andere zaken heeft men oog gekregen voor eerlijke handel. Er wordt tegenwoordig vaker gekeken naar de herkomst van bijv. kunstnijverheid producten en kleding. En dat was wat de Wereldwinkel voor ogen stond.
De spreekster had gelijk. Er is zeker vooruitgang geboekt op het terrein van eerlijke handel.
Wereldwinkel Drachten zal hierin geen trendsetter zijn geweest, maar ze heeft in ieder geval haar steentje willen bijdragen.
Daarom willen we alle klanten en met name onze vaste klanten en de trouwe lezers van de berichten vanuit Wereldwinkel Drachten heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan een betere toekomst voor de producenten van de (h)eerlijke producten.
Wereldmaaltijden
Naar verluid wil Sûnenz in september de Wereldmaaltijden weer gaan serveren. Helaas konden we geen contact krijgen met de contactpersoon in deze en is het nu niet mogelijk u nadere informatie te verstrekken.
Een hartelijke groet namens alle vrijwilligers,
Tiny Runia