Verantwoording collectes en giften over de maand april 2021
Collectes Kerk € 175,00
Collectes Pastoraat € 560,75
Collectes ouderenpastoraat € 283,75
Giften kerk € 125,00 Algemeen
Collecte eigen jeugdwerk € 222,25
Diaconie € 125,00
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) Vluchtelingen kinderen € 63,50;
Noodhulp KIA € 23,00; Fryslân foar Rwanda € 96,75; Kinderen in de knel € 75,50;
Javaanse boeren in Indonesië € 33,50; Jong Protestant € 66,50; Rode Kruis Hulpverlening € 88,50

Rechtstreeks binnengekomen bij de Centrale Diaconie Drachten:
Diaconie € 175,00
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) Vluchtelingen kinderen € 5,00;
Noodhulp KIA € 165,00; Fryslân foar Rwanda € 297,50; Kinderen in de knel € 356,00;
Javaanse boeren in Indonesië € 33,00; Jong Protestant € 33,00; Rode Kruis Hulpverlening
Corona € 210,00; Moldavië € 15,00; Missionair werk in Nederland € 8,00; Zending in Colombia
€ 33,00; Boerinnen in Ghana € 23,00; KIA Ethiopië € 20,00;
CHSG Klamboes voor Gambia € 130,00

Verantwoording collectes en giften over de maand mei 2021
Collectes Kerk € 467,00
Collectes Pastoraat € 810,90
Collectes ouderenpastoraat € 318,90
Giften kerk € 557,50
Collecte eigen jeugdwerk € 517,40
Diaconie € 399,90
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) Vluchtelingen kinderen € 4,00;
Stichting Present € 70,00; Noodhulp KIA € 5,00; Fryslân foar Rwanda € 114,00;
Voedselbank € 5,00; Moldavië € 40; Missionair werk in Nederland € 43,00;
Bouwen met Bouma’s € 150,00; Rode Kruis corona hulpverlening € 184,00;
Zending Egypte € 86,90

Rechtstreeks binnengekomen bij de Centrale Diaconie Drachten:
Diaconie € 30,00
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) Stichting Present € 230,00;
Noodhulp KIA € 132,00; Fryslân foar Rwanda € 169,50;
Voedselbank € 10,00; Moldavië € 50; Kinderen in de knel € 39,00
Rode Kruis corona hulpverlening € 114,00; Zending Egypte € 128,50