In het samen gemeente zijn is het van belang om ook de betrokkenheid te kunnen tonen. Veel mensen doen dit door een telefoontje, een bloemetje of een bezoekje af te leggen. Ook bidden voor elkaar is een manier om het samen gemeente zijn vorm te geven.
Voor veel mensen is de stap om voorbede aan te vragen lastig doordat ze niet in de kerk kunnen komen of omdat het persoonlijk aanvragen bij een ambtsdrager lastig is.
De Diaconie van PG Drachten heeft daarom de mogelijkheid tot het aanvragen van een voorbede digitaal gemaakt. Op de website van www.PGDrachten.nl/voorbede kunt u digitaal uw aanvraag voor een voorbede indienen. De dienstdoende diaken van de daaropvolgende zondag ontvangt deze aanvraag op zaterdagmiddag en kan eventueel nog contact met u opnemen mochten er nog vragen zijn betreffende uw aanvraag.

Met vriendelijke groet,
de Diaconie PG Drachten