Verantwoording collectes en giften over de maand juli
Collectes Kerk € 99,42
Collectes Pastoraat € 782,89
Ouder pastoraat € 237,90
Giften kerk € 250,00
Collecte eigen jeugdwerk € 225,12
Diaconie stille hulp Drachten € 86,20
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) € 36,72 KIA kinderen in armoede;
€ 15,00 Vluchtelingen kinderen.

Verantwoording collectes en giften over de maand augustus 2020
Collectes Kerk € 330,64
Collectes Pastoraat € 2.287,62
Ouder pastoraat € 244,19
Giften kerk € 100,00
Collecte eigen jeugdwerk € 323,05
Collecte Jeugd Noord € 132,76; Oost € 138,04; Zuid € 113,30
Diaconie stille hulp Drachten € 11,00; Diaconie algemeen € 125,00
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) € 16,00 KIA kinderen in armoede;
€ 189,38 KIA De Glind; € 133,39 Schuldhulpmaatje;. € 374,84 IKW Asielzoekers;
€ 40,00 40 dagen KIA; € 250,04 Stichting Present

Verantwoording collectes en giften over de maand september 2020
Collectes Kerk € 130,00
Collectes Pastoraat € 864,12
Ouder pastoraat € 426,15
Schakeldiensten € 268,25
Giften kerk € 220,00 Zuid; € 5,00 Noord; € 10,00 Oost; € 125,00 Algemeen
Collecte eigen jeugdwerk € 104,40
Collecte Jeugd Noord € 44,90; Zuid € 83,40
Diaconie algemeen € 432,72
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) € 274,20 vluchtelingenkinderen;
€ 278,09 KIA Noodhulp; € 201,04 Fryslan foar Rwanda; € 139,50 Werelddiaconaat
Ghana; € 1.116,16 Voedselbank; € 139,40 Beautifull Gate; € 85,60 Lesbos.

Verantwoording collectes en giften over de maand oktober 2020
Collectes Kerk € 109,50
Collectes Pastoraat € 582,55
Ouder pastoraat € 147,50
Giften kerk € 200,00 Zuid; € 500,00 Algemeen
Kerk en Israël (Afdracht collecte) € 294,06
Diaconie algemeen € 82,50
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) € 243,81 vluchtelingenkinderen;
€ 15,00 Fryslan foar Rwanda; € 25,00 Voedselbank; € 12,50 Beautifull Gate;
€ 70,15 Lesbos.

Verantwoording collectes en giften over de maand november 2020
Collectes Kerk € 125,25
Collectes Pastoraat € 742,75
Ouder pastoraat € 160,50
Giften kerk € 50,00 en € 50,00 Zuid; € 738,00 Algemeen
Collecte eigen jeugdwerk € 232,50
Kerk en Israël (Afdracht collecte) € 5,00
Diaconie € 57,00 stille hulp Drachten; € 20,00 Inloophuis; € 22,50 Algemeen
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) € 24,50 vluchtelingenkinderen;
€ 39,50 Noodhulp KIA; € 88,50 Fryslân foar Rwanda; € 290,00 Voedselbank.

Verantwoording collectes en giften over de maand december 2020
Collectes Kerk € 719,25
Collectes Pastoraat € 1.872,00
Ouder pastoraat € 127,00
Schakeldiensten € 30,00
Giften kerk € 30,00 Oost; € 437,50 Algemeen
Collecte eigen jeugdwerk € 567,50
Missionair werk in Nederland (Afdracht collecte) € 93,00
Diaconie € 53,00 stille hulp Drachten; € 38,00 Inloophuis; € 499,00 Algemeen
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) € 284,50 vluchtelingenkinderen;
€ 148,00 Fryslân foar Rwanda; € 122,00 Voedselbank; € 20,00 Kerk in Actie.
€ 40,00 Leger des Heils; € 220,00 Odensehuis Dirk Baron; € 37,00 Kinderen in de knel;
€ 5,00 Werelddiaconaat

Postzegels
Uw postzegels kunt u inleveren bij:
De heer J. Bultsma
Mevr. De Rooweg185
T: (0512) 53 94 65