Met Pasen vierden we het feest van Jezus opstanding. Een feest om groots te vieren als gemeente van Christus. Ook dit jaar hebben we dat niet kunnen doen zoals we dat graag hadden gewild. Toch willen we hoop blijven houden.
Hoop is niet vanzelfsprekend. Er gebeurt zoveel om ons heen - dichtbij en ver weg - dat we de moed makkelijk verliezen, de hoop misschien wel opgeven. Juist met Pasen mochten we elkaar eraan herinneren dat de dood niet het einde is. We mochten samen vieren dat Jezus’ opstanding ons laat zien dat een nieuw begin mogelijk is, ook waar wij dat niet verwachten.
Die krachtige boodschap van hoop willen we niet voor onszelf houden, maar uitdelen in woord en daad. Dat doen we in onze zondagse vieringen en met alle doordeweekse activiteiten voor jong en oud. Dat doen we ook door praktische hulp te bieden aan wie het moeilijk hebben, dichtbij en ver weg.
Om dit als gemeente te kunnen doen, is naast liefde, aandacht en tijd ook geld nodig. Daarom vragen we u vanuit de kerkenraad juist na Pasen om ons gemeentewerk te steunen. Geef aan de Voorjaarscollecte, maak uw gift over met de acceptgirokaart of geef via de QR-code op de brief die u heeft ontvangen.
Uw bijdrage besteden we zorgvuldig aan al die waardevolle activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden.
We danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage!
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marieke van Heeringen