Het is even stil geweest rond de verkoop van de Menorah. We willen u graag informeren over de huidige stand van zaken.
Bouwgroep Noord heeft de aanvraag voor wijziging bestemmingsplan in concept naar de gemeente Smallingerland gestuurd. De verwachting is dat de gemeente hier binnen een maand reactie op zal geven. Wanneer de aanvraag definitief is, zal de gemeente de aanvraag publiceren via de gebruikelijke kanalen.
Investeerder Passend Vastgoed organiseert, samen met Bouwgroep Noord, op 17 juni aanstaande een inloopbijeenkomst voor de direct aanwonenden. Daar zullen zij worden geïnformeerd over de plannen. Voor alle duidelijkheid, deze bijeenkomst is bedoeld voor genodigden.
Wanneer er verdere ontwikkelingen rondom deze plannen zijn, hoort u weer van ons.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marieke van Heeringen