Het is even stil geweest rond de verkoop van de Menorah. We willen u graag informeren over de huidige stand van zaken.
Bouwgroep Noord heeft de aanvraag voor wijziging bestemmingsplan in concept naar de gemeente Smallingerland gestuurd. De verwachting is dat de gemeente hier binnen een maand reactie op zal geven. Wanneer de aanvraag definitief is, zal de gemeente de aanvraag publiceren via de gebruikelijke kanalen.
Investeerder Passend Vastgoed heeft, samen met Bouwgroep Noord, op 17 juni een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de direct aanwonenden. Daar zijn zij geïnformeerd over de plannen. Wanneer er verdere ontwikkelingen rondom deze plannen zijn, hoort u weer van ons.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marieke van Heeringen

Update verkoop Menorah
Afgelopen zondag heeft de laatste dienst in de Menorah plaatsgevonden. In deze dienst is afscheid genomen van Anne Henk Boschma. Er is met elkaar liturgisch afscheid genomen van de Menorah.
Besloten is na deze zondag de Menorah niet meer open te stellen voor (rouw)diensten en vergaderingen. 50 jaar Menorah is hiermee definitief afgesloten.
Hoe gaat het nu verder? Het verzoek voor wijziging van het bestemmingsplan ligt bij de gemeente. De gemeente heeft hiervan bericht gedaan via de gebruikelijke kanalen.
De duur van de procedure is met name afhankelijk van eventuele bezwaren. Op het moment dat de bestemmingsplanwijziging definitief is, zal de overdracht plaatsvinden.
Wat gaan we doen met de inventaris van de Menorah? Het is u waarschijnlijk al bekend dat het liturgisch centrum overgaat naar de Zuiderkerk (tafel, stoelen, knielbank, kandelaar, rek voor de collectezakken). Ook de geschakelde stoelen zullen een plek krijgen in de kerkzaal van de Zuiderkerk. De tafels die gemaakt zijn van de banken zullen in de hal van de Zuiderkerk komen te staan, met stoelen.
Het wandkleed gemaakt door mevrouw Bolhuis gaat naar de dochters, die er een geschikte plaats voor gaan zoeken.
Voor het schilderij zal nog een plek gevonden moeten worden. Wellicht heeft iemand een idee.
En dan blijven er nog heel veel zaken over, waarvan u wellicht denkt dat zou ik eigenlijk best leuk vinden het te hebben. We willen op 7 juli vanaf 19.00 uur een kijkavond organiseren in de Menorah. U kunt de spullen dan bekijken, op bieden en gelijk meenemen.
En waar gaat het dan om?
Uit het clublokaal 14 stoeltjes en 4 knutseltafels van 0,70 x 2.00 meter.
Verder:
25 lichtblauwe stoelen
Diverse maten tafels
Houten stoelen
Animo koffiezetter
Koffiezetapparaten met extra warmhoudplaatje, dubbel en enkel
Vaatwasser
Gasstel
Koelkast
Keukeninventaris
Diverse maten overgordijnen en vitrage
Stofzuiger Kärcher WD3
Daalderop close-in boiler
Twee brandblussers
Kerkbanken van 7,50m en 5,50m
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marieke van Heeringen