De Schakel in Corona tijd

De Schakel is open op donderdagmorgen van 10.00 u tot 11.30 u.

De eerste mensen zijn alweer geweest en dus een succes.

Het was ook een goede oefening om te kijken of alles goed liep.

Hier en daar een aanwijzing  of een opmerking, zodat je van elkaar leert.

Het verliep allemaal prima en de mensen waren er zeer content mee om weer contact te hebben met de commissie en met andere mensen.

Bij voldoende belangstelling en voldoende vrijwilligers, willen we de Schakel open houden

op de donderdagmorgen tot de eerste kerkdienst (waarschijnlijk) op 30 augustus.

In de week van maandag 17 augustus krijgt u over de kerkdienst een brief .

Dus kom ook een keer de Schakel op een donderdagmorgen bezoeken, zodat je weer contacten hebt en er even uit bent in een veilige omgeving.

 

Ook de Skuorre wordt weer goed bezocht en de verkopen gaan ook door.

De mensen brengen ook weer spulletjes  voor de verkoop.

Door de nieuwe overkapping is er meer plaats om uit te stallen op tafels.

We zijn dankbaar dat er vrijwilligers zijn, die ons graag willen helpen.

De vakantie komt er wel weer aan, dus gaat de Skuorre ook weer 4  weken dicht.

Van 20 juli tot 15 augustus.

20 augustus gaat de Skuorre weer open.


Het lezerscontact zal, zoals het nu lijkt, nog niet in augustus uitkomen maar in september.


De Schakelcommissie heeft sinds kort ook een eigen email adres nl :
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U mag hier uw vragen en/of opmerkingen naartoe sturen.

 
Overlijden.

Br. Nijkamp is na een kort ziekbed toch nog plotseling overleden.

We zullen hem missen in de Schakel.

We wensen de nabestaanden Gods troost toe.

 

Tot slot wens ik u allen, namens de commissie, een gezegende periode toe.

Eppy , voorzitter Schakelcommissie.


Leden van de Schakelcommissie:

Voorzitter en invulling muziek contactdiensten:
Dhr. E. Pepernoot
Tel. nr. : 0616393546
Organisten :
Mevr. L. van der Wal 
Tel. nr. : 521230
Afkondigingen en kopij Geandewei:
Mevr. H. Dorenbos
Tel. nr. : 524194
Pastorale medewerkers :
mw. A. Slootweg (0512-523043)
mw. H. v.d. Wouden (0512-520810)
Invulling voorganger contactdiensten
Bediening van de beamer:
Dhr. J. Miedema
Secretariaat en Lezerscontact :
Mevr. L. Minnema
Tel. nr. : 530218
Verzoek liederen vóór de dienst
Bediening van de beamer
Contactpersoon zieken e.d. :
Mevr. A. Boersma
Tel. 840114/(06) 42212824
Penningmeester :
Dhr. J. van der Wouden
tel. Nr. 520810
Rekeningnummer:
NL53 RABO 0373 7181 79
t.n.v. Prot. Gem. te Drachten
o.v.v. De Schakel.
 

 

De diensten van de Schakel zijn te volgen en terug te luisteren via www.kerkomroep.nl.

De diensten zijn rechtstreeks en ook nadien te beluisteren via de link https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11214
H
et enige wat u nog moet doen is te klikken op "luisteren' achter de juiste datum. 

Kerkomroep heeft ook een app voor meeluisteren via smartphone of tablet.
Daarmee is meekijken en terugluisteren eenvoudiger dan via de website.
U vindt de app in de App Store of Play Store van uw smartphone of tablet onder de naam ‘Kerkomroep’.

Openingstijden Skuorre bij de Schakel 

Beste mensen,

De Skuorre vanaf donderdag 11 juni van 09.30 tot 12.00 u weer open.
Natuurlijk op de manier zoals in Nederland is afgesproken.
Handen wassen en afstand houden en de aanwijzingen opvolgen van de Schakelmedewerker.
Er is ook een looprichting in de Skuorre en we verwachten dat iedereen zich hieraan houdt.
Ook kunnen we weer goederen in ontvangst nemen.
We hopen, dat we zo weer een beetje bijdragen tot sociale contacten.

Groet,
Eppy

Kerkdiensten Schakel 2020
De protestantse gemeente Drachten heeft in verband met het coronavirus besloten het advies van de landelijke PKN te volgen. 

Dat betekent dat er tot nader order geen kerkdiensten zullen worden gehouden in de Schakel. 
Daarnaast is besloten dat in deze periode alle activiteiten in al deze kerkgebouwen worden stilgelegd.
Dit betreft niet alleen eigen kerkelijke activiteiten, deze lijn geldt ook voor derden die deze kerkgebouwen gebruiken.
Het zijn rigoureuze maatregelen.
Op deze manier wil de protestantse gemeente bijdragen aan landelijk beleid om het virus waar mogelijk in te dammen.

Datum Voorganger Opmerking
30-aug ds. Veerman-van Dijk, Oudega De hr. Bosma, Drachten
13-sep br. Wiersma, Scharnegoutum God is mijn lied, Reitsum
27-sep ds. K. Snijder, Diever (onder voorbehoud) Ljocht Beaken, Haulerwijk
11-okt br. D. Wolbers, Franeker Meerwaarde Eastermar en Gaarkeuken
25-okt ds. Y. Riemersma-Beintema Avondmaal
8-nov br. Wiersma, Scharnegoutum Schakelkoor What us Bynt
22-nov ds. T. Dorrepaal, Makkinga De Kloosterzangers, Gerkesklooster Stroobos.
6-dec br. J. den Admirant, Hoogeveen Mannenkoor Patrimonium, Lwd.
24-12-2020 19:30 ds. Terpstra, Urk Lightingstars, Ureterp.
26-12-2020 10:00 ds. J Douma- v.d. Molen, Leek 2e Kerstdag Bloei Ureterp
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com