De diensten van de Schakel zijn te volgen en terug te luisteren
De diensten zijn rechtstreeks en ook nadien te beluisteren via de link https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11214
H
et enige wat u nog moet doen is te klikken op "luisteren' achter de juiste datum. 
Kerkomroep heeft ook een app voor meeluisteren via smartphone of tablet.
Daarmee is meekijken en terugluisteren eenvoudiger dan via de website.
U vindt de app in de App Store of Play Store van uw smartphone of tablet onder de naam ‘Kerkomroep’.

Overleden
Van ons is door een noodlottig ongeval heengegaan Jelle Hiemstra op de leeftijd van 73 jaar.
Hij woonde met zijn vrouw aan de Marke in Drachten.
Zijn vrouw en kinderen verwoorden het zo in de advertentie en op de kaart:
“Verdrietig zijn wij, nu wij zo plotseling moeten missen, mijn lieve Jelle, onze papa en schoonvader, onze opa en pake Jelle Hiemstra”.
Boven de kaart staat; “Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken”. Psalm 37:5.
Sterke de Here Tineke en haar kinderen en kleinkinderen en verdere familie met dit verlies.

De Skuorre bij de Schakel 
De Skuorre is donderdags van 09.30 tot 12.00 u weer open. Natuurlijk op de manier zoals in Nederland is afgesproken; Mond/neuskapje op, afstand houden van elkaar, handen wassen en de aanwijzingen opvolgen van de Schakelmedewerker met het Oranje hesje.
Er is ook een looprichting in de Skuorre en we verwachten dat iedereen zich hieraan houdt.
We kunnen weer goederen in ontvangst nemen. 
We hopen, dat we zo weer een beetje bijdragen tot sociale contacten.
Er is een aanhangwagen met huif aangeschaft zodat we weer spullen op kunnen halen. De nieuwe rijder voor de Schakel, Henk Slootweg, zal hem graag 1 x in de week willen gaan gebruiken. U kunt hem bellen als u iets heeft voor de verkoop 06-25025035.
Er was lekkage wat niet meer te herstellen was. besloten is nieuwe dak platen te plaatsen.
De Skuorre verzamelt plastic flessen die men in een container achter het hek kan deponeren. Het statiegeld komt ten goede aan de Schakel.
Plastic doppen worden verzameld voor KNGF Geleide honden.
Vanaf donderdag 22 oktober 2020 kunt u weer kerstspullen aanschaffen. Alles staat, ligt of hangt uitgestald voor de verkoop.

Wat is zoal welkom in de Skuorre?
Kleine mooie prularia. Mooie poppen en toebehoren, speelgoed, huishoudelijke spullen, goedwerkende elektrische apparatuur en boeken.
Ook mooie wol is welkom voor de handwerkclub. De dames handwerken op donderdag in de Schakel.
Voor informatie hierover moet u bij Aagje Boersma zijn. We hoeven géén kleding.
We houden geen rommelmarkten en dit is een moeilijk verkoopbaar product.
Wilt u ons een gift geven dan kan dit op rekeningnummer: NL53 RABO 0373 7181 79 t.n.v. Prot. Gem. te Drachten o.v.v. De Schakel.

Leden van de Schakelcommissie:

Voorzitter en invulling muziek contactdiensten:
Dhr. E. Pepernoot
Tel. nr. : 0616393546
Organisten :
Mevr. L. van der Wal 
Tel. nr. : 521230
Afkondigingen en kopij Geandewei:
Mevr. H. Dorenbos
Tel. nr. : 524194
Pastorale medewerkers :
mw. A. Slootweg (0512-523043)
mw. H. v.d. Wouden (0512-520810)
Invulling voorganger contactdiensten
Bediening van de beamer:
Dhr. J. Miedema
Secretariaat en Lezerscontact :
Mevr. L. Minnema
Tel. nr. : 530218
Verzoek liederen vóór de dienst
Bediening van de beamer
Contactpersoon zieken e.d. : 
Mevr. A. Boersma
Tel. 840114/(06) 42212824
Penningmeester :
Dhr. J. van der Wouden
tel. Nr. 520810
Rekeningnummer: 
NL53 RABO 0373 7181 79
t.n.v. Prot. Gem. te Drachten
o.v.v. De Schakel.
 

De Schakel in Coronatijd
De Schakel houd geen erediensten en ontmoetingsochtenden op dit moment.

U leest hier wanneer er weer ‘gewone’ diensten worden gehouden en er weer ontmoeting op de donderdagochtend kan zijn.

Kerkdiensten Schakel 2020
De protestantse gemeente Drachten heeft in verband met het coronavirus besloten het advies van de landelijke PKN te volgen dus geen diensten en geen samenkomsten. Zie website van PGDrachten

Datum Voorganger Opmerking
25-okt geen dienst Avondmaal
8-nov Br. Wiersma, Scharnegoutum zonder kerkgangers Schakelkoor What us Bynt ?
22-nov ds. T. Dorrepaal, Makkinga zonder kerkgangers De Kloosterzangers, Gerkesklooster Stroobos ?
6-dec br. J. den Admirant, Hoogeveen Mannenkoor Patrimonium, Lwd.
24-12-2020 19:30 ds. Terpstra, Urk Lightingstars, Ureterp.
26-12-2020 10:00 ds. J Douma- v.d. Molen, Leek 2e Kerstdag Bloei Ureterp

Wat geloven wij
De Schakel erkent God de Vader als haar Schepper die ieder van ons persoonlijk kent.
De Schakel erkent dat Jezus de Zoon van God is, die door Zijn leven, sterven en opstanding, de allesbepalende rol speelt in ons leven.
Hij is onze weg naar de toekomst.
De Schakel wil zich laten leiden en inspireren door Gods onmisbare Heilige Geest.

De Schakel
Klokhuislaan 12 Drachten
Tel. 0512 51 83 96 

Koster: J. R. Kooistra. . T: 0629967357. Mail-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Werkgroep de Schakel: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Beheer L. Minnema.
Voorzitter (tijdelijk) : mw. L. van der Wal. E:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com