Ontmoetingsavond voor ambtsdragers van de PGD
Hoe kun je samenwerken terwijl je elkaar eigenlijk nog nooit in persoon hebt ontmoet. Dat gaat zeker in het begin vaak niet gemakkelijk. Een goede reden om avondje bij elkaar te komen en samen leuke dingen doen. De Menorah was de plaats van samenkomst voor de ambtsdragers.
Karla en Marieke hadden er samen goed over nagedacht. Bij binnenkomst kreeg iedereen een papiertje met een tafelnummer.
Er werd gestart met een pitch voor alle voortrekkers van de werkgroepen die de verschillende taken binnen de PGDrachten inhoud gaan geven. Een pitch is een korte presentatie over je werkgroep waarin je in maximaal 60 seconden over de toegevoegde waarde van jouw werkgroep vertelt. Wat is het moeilijk om een onuitwisbare en wervende indruk achter te laten en dat in 1 minuut.
Daarna werd een pubquiz gedraaid waarbij na een serie vragen steeds de papiertjes met tafelnummers werden in genomen en opnieuw werden uitgedeeld. Niet voor de hand liggende vragen, wel samen één antwoord geven. Na iedere serie samen de juiste antwoorden horen. En iedereen weer door naar een andere tafel met nieuwe mensen en nieuwe vragen en samen antwoorden geven. Korte ontmoetingen en gesprekken in een snelkookpan. Met veel mensen kennismaken in een open, ontspannen en vrolijke sfeer. De avond werd afgesloten met het samen zingen van een bijzonder en speciaal voor deze avond geschreven lied. Er werd uit volle borst gezongen:

De ware kerk des Heeren
Wordt hier nu neergezet
Wij gaan nu samen verder
Het lijkt nu zelfs perfect
In tweeduizendenveertien
de eerste stap gezet
In tweeduizendentwintig
vervolg nu ingezet

Door God bijeen vergaderd
Zijn wij nu bij elkaar
De ambtsdragers die blijven
Maar anderen die gaan
Door de veranderingen
Ontstaat er veel onrust
Hoe gaan we dit bestrijden
Wie is het die dit sust.
In’t woeden aller tijden
Is nooit het lied verstomt
Wij gaan ons nu verblijden
Met alles wat er komt
Eén PGD gemeente
Eén zijn in woord en geest
Dat is waar wij naar streven
Dit is wat men beleeft

In’t woeden aller tijden
Is nooit het lied verstomt
Wij gaan ons nu verblijden
Met alles wat er komt
Eén PGD gemeente
Eén zijn in woord en geest
Dat is waar wij naar streven
Dit is wat men beleeft

De wijken zijn nu samen
Oost, West en Zuid en Noord
Verschillen zullen blijven
En worden al gehoord.
De Arke is gesloten
De Menorah die volgt
We gaan nu samen verder
In Liefde, hoop, Geloof
 

Daarna de sfeer nog even vasthouden onder het genot van een hapje en een drankje. Het was nog lang onrustig in de Menorah.
Laat dit de toon en de sfeer zijn waarin we samen mogen werken en uitgroeien tot een gemeente van Christus in Drachten.

Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten
Deze rubriek is in het leven geroepen om aan te geven welke stappen de wijkgemeentes van de Oase, Zuiderkerk, de Arke en de Menorah samen maken in het proces van ‘Eén PGDrachten’.
De vier wijkgemeentes van Drachten zijn onderweg naar één Protestantse Gemeente van Drachten. Dat betekent één organisatie met één Centrale Kerkenraad met pastorale en diaconale eenheden zonder een eigen wijkkerk. De datum dat de organisatie wordt geeffectueerd, is gesteld op uiterlijk medio 2020.
In de aanloop naar die datum gaan de wijkgemeentes van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah nauwer samenwerken. De wijkgemeente van de Oase zit nog in een ander proces en sluit zich zo snel als mogelijk aan bij het proces van ‘Eén PGDrachten’.

Implementatie van de nieuwe organisatie voor de PGD:
Begin januari is de stuurgroep geïnstalleerd, bestaande uit de moderamenleden van de Algemene Kerkenraad (AK) en de vier voorzitters van de wijken. Deze groep met Ties Zweers als voorzitter en Douwe de Boer als vicevoorzitter gaat middels een plan van aanpak werken aan de implementatie.
Elke twee weken komt de groep bijeen om de voortgang te bespreken. In het eerste overleg zijn voor alle werkgroepen trekkers benoemd:

Werkgroep Trekker
Pastoraat  Arie Jansen
Vieren de predikanten
PR en Communicatie Jan Zuiderveen
Jeugd Kerst Ruiter
College van Kerkrentmeesters Cor Staal
College van Diakenen Jaap Bruintjes
Grote Kerk Jan van der Leij
Zorgcentra  ds. Jan Jurjens
De Schakel Douwe de Boer
Afstemmingsorgaan  Douwe de Boer
   
Kerk naar Buiten later opstarten
Inspiratie en Bezinning
Plaatselijke regeling
Missie en visie

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com