Nummer 30

The day after…

Maandagmorgen 28 maart 2022.

Persoonlijk kijk ik terug op een zeer geslaagd feestweekend, ik hoop u ook. De afgelopen dagen zijn nog veel in mijn gedachten. Na een lange voorbereiding, nog een keer uitgesteld vanwege corona is het dan ineens zover, de opening van de vernieuwde Zuiderkerk. Vrijdagavond 25 maart. We beginnen met een dansavond, dat hebben we al heel snel besloten. Zo’n mooie zaal en zo’n mooie vloer, dat vraagt om dansen. En er is gedanst! We begonnen de avond met een glas bubbels om te toasten, nadat Cor Staal een woordje had gesproken. Met ruim 100 mensen hebben we het glas geheven op de vernieuwde kerkzaal. En werd het gezellig met muziek van Murk Aukema,

hapjes en drankjes,

en niet te vergeten het rad van avontuur. Wat had Coby mooie prijzen bij elkaar gezocht en gekocht en wat was iedereen enthousiast! (lees fanatiek😉).

De plankjes waren elke ronde in een mum van tijd uitverkocht en konden de heren Lennard en Rudolf draaien en de prijzen uitdelen. En die werden met plezier in ontvangst genomen.

Er was ontmoeting, gezelligheid, lachen en muziek.

Vanaf een uur of 10 hadden we Erik Langedijk, de dj van deze avond. En die heeft gezorgd dat de voetjes van de vloer kwamen! Een geslaagde avond, ik kan niet anders zeggen. Een avond met behalve ontmoeting en gezelligheid ook nog een geweldig resultaat. Want u heeft deze avond € 520,= bij elkaar gebracht ten behoeve van de verbouw. Dank aan allen! En toen werd het zaterdag, de open dag. Wat moet je verwachten, we hadden echt geen idee. De buren rondom de Zuiderkerk waren uitgenodigd, de mensen die meegedacht en geleverd hadden aan de verbouwing, en u als gemeenteleden natuurlijk. De deuren gingen om 10 uur open en verwelkomde we iedere bezoeker met een glaasje bubbels om te proosten.

Er was heel veel belangstelling. Buren, gemeenteleden, uit alle windstreken kwamen de belangstellenden. Hoe leuk was het oud-predikanten weer te ontmoeten die naar de kerk kwamen kijken.

Er was orgelspel van Levi. Koffie voor de liefhebbers. En zo liep het de hele dag door.

Een ruwe schatting? We denken dat er zo’n 250 belangstellenden zijn geweest. We hadden er alleen maar van durven dromen…

Als afsluiting van dit weekend hebben we op zondag een feestelijke dienst gehad. Bijna alle pastores werkten mee. Er was een afvaardiging van 8 blazers van Crescendo, het zangkwartet van Lies Dijkstra werkte mee, Geke Jansen op piano en Evert Bremer op het orgel.

Centraal stond psalm 84, een gedeelte uit deze psalm staat op de voorgevel. We hebben veel gezongen, niet feestelijker dan dat.

De kerk is officieel geopend met het doorknippen van een lint, door onze voorzitter Sandra Tromp.

En na afloop koffie met oranjekoek, met een foto erop van de vernieuwde kerkzaal.

Al met al kunnen we terugkijken op een prachtig weekend. Met vertrouwen de toekomst in!

En nu verder. Want het moet natuurlijk blijven bruisen van activiteiten en leven!

Het volgende wat komt is weer een pubquiz. Noteert u 13 mei vast? Via de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden hoe u zich kunt opgeven.

De boekenkast blijft mooi gevuld, € 2,= per boek, voor € 5,= mag u er drie uitzoeken. Voor elk wat wils.

En bij de tafel kunt u rustig even lezen, een praatje doen of gewoon even zitten met een kopje koffie en wat lekker voor u uit mijmeren…

Met hartelijke groet,
Marieke van Heeringen
Koster Zuiderkerk