Aanpassingen van de kerkdiensten van de PGDrachten
27 april 2021
De commissie Exit Lockdown heeft aanbevelingen gedaan aan de Kleine Kerkenraad hoe de kerkdiensten weer vorm kunnen krijgen. Waarschijnlijk zullen er weer kerkgangers in de dienst aanwezig mogen zijn en zal men zich vooraf moeten aanmelden via de website van PG Drachten.
Meer kunt u lezen op de nieuwsbrieven van de deelgebieden en er zijn drie document te downloaden vanuit de map Documenten

Kerkdienstenrooster PGDrachten
dhr. A. Riedstra is kerkdienstroosteraar voor de PGDrachten.
Voor vragen etc kunt u bij hem terecht. 
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Overzicht centrale planning van kerkdiensten in de PGDrachten

Uitzendingen van digitale vieringen zonder kerkgangers:

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Grote Kerk
09:30 uur: Ds. Anne Henk Boschma
Op donderdag 13 mei vieren wij de Hemelvaartsdag. Er wordt een online viering uitgezonden uit de Grote Kerk. Organist is Johannes de Graaf en de zang wordt verzorgd door vader en dochter Henk en Willeke Bijma.
Veel mensen ervaren de Hemelvaartsdag niet als een christelijk feestdag, maar dat is het zeker wel. In dienst lezen wij Handelingen 1. En wij zingen lied 663 waar zo prachtig staat verwoord wat Hemelvaartsdag is:

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Collecten Hemelvaartsdag
Eerste rondgang: PGD Eigen Jeugdwerk

Uitzendingen van digitale vieringen met kerkgangers die zich moeten aanmelden via de site:

Zondag 16 mei Zondag Exaudi/ Weeskind
De Oase

09:30 uur: Ds. Hans de Jong, m.m.v. Johanna Fennema en Raico Gorter
Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, ook wel “Wezenzondag” genoemd, volg ik het materiaal van de kindernevendienst. Via www.debijbel.nl/bijbelbasics kunt u dit trouwens zelf thuis ook lezen als voorbereiding op de dienst. Dit keer gaat het over hoe de jonge Timoteüs in hoofdstuk 4: 11-16 een hart onder de riem gestoken krijgt om zijn taak als leider van de gemeente te kunnen volbrengen. Hoe? O.a. door een voorbeeld te zijn in woord en daad! Mooi dat in deze dienst Johanna en Raico weer hun muzikale bijdrage zullen geven!

Zuiderkerk
10:00 uur: Ds. Anne Henk Boschma

Grote Kerk
11:00 uur: Da. Toos Reichman-Scheffer, Tytsjerk
Wezenzondag, Zo heet de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.
De volwassen leerlingen van Jezus zien hoe Jezus evenals de profeet Elia opgenomen wordt in de hemel. De leerlingen blijven verweesd achter. Je verweesd voelen. Kunnen we dat met hen meevoelen…? Verweesd achterblijven! Het is goed dat er een tijd tussen Hemelvaar en Pinksteren is. Ook dat wij Pasen en Pinksteren niet - zoals uit de Bijbel opgevat kan worden - op dezelfde dag vieren. Alles heeft tijd nodig en tijd krijgen. Nu is 10 dagen of een week nog veel te kort! Maar de bijbel is dan ook een theologisch boek en vertelt geen historie. Hoeveel tijd er in het echt verstreken is, blijft voor ons een vraag. Maar de kern is belangrijk. Als wees je verweesd voelen en daarna het gevoel ontvangen dat “Hij heeft ons wel verlaten maar laat ons niet alleen”.
Het is dus van wezenlijk belang om tijd te ontvangen om te kunnen ervaren wat ouders wat een geliefd persoon voor je heeft betekend. Wat je van hen mee kunt nemen in jouw leven.
Wezenzondag gedenken. Gedenken is meer dan herinneren. Het is stilstaan en alleen datgene meenemen wat toekomstperspectief in zich draagt. Geen eenvoudig proces. Maar alleen dan kan Pinksteren uitbundig en vruchtbaar gevierd worden.

Collecten zondag 16 mei
Eerste rondgang: Kerk PG Drachten
Tweede rondgang: Pastoraat
Uitgang: Ouderenpastoraat

Zondag 23 mei Pinksteren
De Oase

09:30 uur: Ds. Jurgen van den Herik

Zuiderkerk
10:00 uur: Ds. Peter Smilde
Wat geweldig om Pinksteren straks weer met elkaar te vieren, dat wil zeggen: met een deel van de gemeente – in de Zuiderkerk 40 gemeenteleden en daarnaast een tiental medewerkers. We vieren dan het feest van de heilige Geest. De Pinksterlezing is uit Handelingen 2 waar we lezen dat de leerlingen worden vervuld met de heilige Geest. Een goed leven is volgens het evangelie een met de Geest vervuld leven’. Maar wat is dat?
We zijn heel blij dat dhr. Douwe Dijkstra bereid is gevonden enkele liederen ten gehore te brengen met zijn geweldige basstem. Daarnaast zal dhr. Bill Eenling de trompet bespelen, begeleid door dhr. Hans Dorsman die het orgel bespeelt. Ik kijk ernaar uit. Geef u op en wees erbij!

Grote Kerk
11:00 uur: Prof. Dr. Evert Rink Jonker, Zwolle
Pinksteren, die feestelijke vijftigste dag na Pasen, kent van oudsher twee kanten. Je kunt een nauw verband zien tussen de Geest en Christus. Jezus is in de verborgenheid van Gods pure liefde opgenomen en zendt zijn Geest, als trooster, als geest van waarheid. Je viert samen met de geloofsgemeenschap van overal, dat je de heilzame beweging van Jezus langs dorpen en steden graag wilt voortzetten, en dat je in zijn geest van vrede en zachtmoedigheid zou hoopt te denken, te voelen, en te handelen.
Aan de andere kant kun je met Pinksteren ook vieren dat de Geest als Gods creatieve kracht de hele werkelijkheid doortrekt. Dan leg je accent op God die schept, levensadem en levenskracht schenkt, bezieling en vernieuwing.
De heilige Geest doet je God als ‘Abba, Vader’ aanroepen. Verzekert je dat je kind van God bent. En bidt in je, ook als je geen woorden hebt voor je verzuchtingen en verlangens (Romeinen 8: 14vv).
Vier mee vanwege de Geest die naar ons uitgaat van God, de Vader en van Jezus, de Zoon.
Je hoort Psalm 104:24, 29-35 (schepping, wijsheid, adem). Uiteraard klinkt het verhaal van dit feest, Handelingen 2:1-13. Pinksterliederen kennen meerdere talen zoals Latijn (Liedboek 117d), Engels (833) en ook Fries (688). De Heilige Geest doorbreekt grenzen, ook taalgrenzen. Misschien lukt een canon (693).

De Schakel
19.30 uur: Ds. Klaas van Marrum, Veenwouden
Thema van deze dienst is: In Blijde Verwachting

Collecten zondag 23 mei
Eerste rondgang: PKN Zending Egypte
Tweede rondgang: Pastoraat
Uitgang: Eigen Jeugdwerk

Collecten op zondag
Aan het eind van de zondagse uitzending van de kerkdienst zal het doel van de collecte worden vermeld en dat u het kunt overmaken via een app, via de webshop of nog gemakkelijker via Link Collectes.
Wij rekenen op u medewerking 
Henk Tiegelaar,
secretaris CvK

KERKOMROEP-webradio 
Op zondag, feestdagen en andere momenten dat er een dienst is in één van de kerken van de Protestantse Gemeente Drachten wordt deze uitgezonden via de Kerkomroep. Trouw- en rouwdiensten worden uitgezonden met toestemming van het bruidspaar of de familie. U kunt zelf uw keuze maken naar welke dienst u wilt luisteren via een webradio, computer, laptop of iPad.
Wilt u gebruikmaken van een webradio dan kunt u informatie hiervoor vragen bij onderstaande adressen. Het gebruik van een webradio is voor de eerste twee maanden gratis, daarna € 8,00 per maand. Ook is het mogelijk om tijdelijk bij bijvoorbeeld ziekte een webradio te gebruiken.

Met een eigen computer, laptop, iPad, kan ingelogd worden op www.kerkomroep.nl, daarna doorklikken naar provincie Friesland, plaats Drachten en de wijkkerk. Bij de computer of laptop staat dan linksboven in Klik hier om de uitzending te beluisteren. Daarna kunt u de liturgie aanklikken om die tijdens de dienst te volgen zoals deze door de beamer in de kerk wordt geprojecteerd.

Hebt u problemen met het volgen van de videodiensten vanuit de Oase op uw PC, IPAD of Smart TV dan kan misschien de heer Klaas Kooijker u helpen, T: (06) 819 949 04.

Wijk West en Zuid, Henk Janssens, T: (0512) 51 08 37
Wijk Noord en Oost, Albert Buma, T: (0512) 51 60 60
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrieven van de Deelgebieden.
Inmiddels versturen alle deelgebieden van onze gemeente per mail wijkgeoriënteerde nieuwsbrieven. U kunt zich aanmelden via de link onder de site van de deelgemeente met vermelding van naam en adres.