wijzigingen coronamatregelen
Coronabeperkingen
Er mogen weer meer kerkgangers aanwezig zijn en u hoeft zich langer meer aan te melden.
We houden altijd 1 stoel tussenruimte als u niet uit hetzelfde gezin komt. In de Oase en de Zuiderkerk is plek voor kerkgangers die graag de 1.5 meter willen handhaven.
Weet dat u allemaal welkom bent in één van onderstaande kerkdiensten en dat we met elkaar weer op zoek gaan naar verbinding, samen zijn en samen, hoe verschillend ook, één gemeente zijn. Gods Geest zal waaien, ook in onze (nieuwe) protestantse gemeente te Drachten. En we mogen weer zingen in de kerk, wát een zegen is dat!
Onder de kop "Nieuws" op de startpagina kunt u het advies van de commissie lezen.

 

Zondag 24 oktober; 1ste Zondag na Trinitatis
De Oase
09:30 uur: Ds. Hans de Jong
In aansluiting op het jaarthema “van U is de toekomst” wil ik met u en jullie Nehemia 1 lezen. Hij leefde in een roerige tijd vol spanning en zorg over de situatie in Jeruzalem. We volgen hem in vier stappen die hij zet om heel concreet met vertrouwen aan de toekomst te bouwen. Wees van harte uitgenodigd om die vier stappen met mij te zetten in deze dienst!

Zuiderkerk
10:00 uur: Dhr. Sjouke van der Meulen

Grote Kerk
11:00 uur: Ds. Jan Bolt, Met hart en ziel
In deze dienst staat het kerkorgel van Johann Adolf Hillebrand (1786 – 1846) centraal. Dit instrument is in 1820 opgeleverd, dus had de herdenking vorig jaar al moeten plaatsvinden. Om bekende redenen is dat niet doorgegaan. Gelukkig kan dit nu wel.
Het kerkorgel wordt wel ‘het Koninklijk Instrument’ genoemd. De meeste kerken in West-Europa beschikken over een dergelijk instrument.
In deze dienst wil ik u iets vertellen over de geschiedenis van het orgel in Drachten, maar ook hoe in de bijbel over muziek in de eredienst wordt gesproken. Daartoe heb ik twee oudtestamentische en één nieuwtestamentische Schriftgedeelten uitgekozen, die contrapuntisch tegenover elkaar staan.
Aan de ene kant zijn er geen muziekinstrumenten genoeg om de Heer uitbundig te loven en te prijzen, b.v. in Psalm 150, maar er zijn ook andere geluiden waar te nemen. Het zou best kunnen, dat deze tegenstrijdige klanken van invloed geweest zijn op de reformatorische kijk op het kerkorgel.
In ieder geval zal aan orgelmuziek geen gebrek zijn in de dienst van 24 oktober, want maar liefst drie organisten zullen hun medewerking verlenen. Mocht u een liefhebber van orgelmuziek zijn, dan verwijs ik u ook naar de vele kleine en grote orgelconcerten, die gedurende dit seizoen worden gebracht in de Grote Kerk. Welkom op 24 oktober 2021 in de Grote Kerk namens het voorbereidingscomité.

De Schakel
19:30 uur: Ds. Hans de Jong, Heilig Avondmaal
Dit is een maaltijd van de Heer dienst. Tekst is Psalm 34. Onderwerp is :’Proef en geniet de goedheid van de Heer’. Aanvang 19.30 uur.

Collecten zondag 24 oktober,
Eerste rondgang: Kerk PG Drachten
Tweede rondgang: Pastoraat
Uitgang: Ouderenpastoraat

Zondag 31 oktober, Evangelisatiezondag; 22ste Zondag na Trinitatis
De Oase
09:30 uur: Ds. Peter Smilde, Heilig Avondmaal
Onkruid tussen de tarwe! Dat was de verbijsterende ontdekking van de knechten toen ze de akker inspecteerden waarin ze tarwe hadden gezaaid. In Matteüs 13:24-32 lezen we daarover. Volgens Jezus gaat het in het Koninkrijk van God net zo. Veel christenen denken dat wij op deze wereld met een beetje goede wil (en vooral als wij Jezus navolgen) een ideale situatie kunnen scheppen, thuis, in de kerk, in de politiek en vooral in onze harten. Maar dat valt tegen. ‘Waar komt dat onkruid vandaan?’ vragen de knechten. ‘Dat is het werk van de vijand,’ legt de Heer uit. We zullen het in deze dienst hebben over de macht van ‘de vijand’ en hoe we daarop moeten reageren. Tegelijk laten wij ons in deze dienst voeden met brood en wijn uit de hand van de Heer. Welkom?

16:00 uur Ds. Gera den Dikken, Jeugddienst m.m.v.
“New Creation Gospel Choir” uit Joure

Zuiderkerk
10:00 uur: Ds. Jurgen van den Herik, Heilig Avondmaal

Grote Kerk
11:00 uur: Ds. Bram Grandia, Doesburg
Hervormingsdag 2021: De kerk moet steeds opnieuw hervormd worden.
“Uw Vader is de duivel en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest” (Jezus in Johannes 8: 44 tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën).
“Kortom, we hebben in hen (de Joden) werkelijk met duivels te maken. Het is niet anders. Ze beschikken niet over een menselijk hart jegens ons heidenen. Dat leren ze allemaal van de rabbijnen in hun scholen, die duivelsnesten” (Maarten Luther in zijn theologisch traktaat ‘Over de Joden en hun leugens’ (1543).
hier plaatsen Luther 1.jpg
Was Luther de wegbereider naar Hitler? Loopt er een rechte lijn van Maarten Luther naar Adolf Hitler? Die vraag was rond de Lutherherdenking in 2017 wereldwijd aan de orde. Tien jaar eerder in 2005 had René Süss daar ‘ja’ op gezegd in zijn proefschrift ‘Luthers theologisch Testament Over de Joden en hun leugens. Hij kreeg heel wat kritiek over zich heen. Het is moeilijk voor de christelijke kerk om in de spiegel te kijken die de Joodse theoloog Süss ons voor houdt. Gaat het nog dieper? Zit dat antisemitisme al in het Johannesevangelie? Te veel voor één dienst. Genoeg stof voor een jaarthema. Ik maak een begin.
Hier plaatsen Luther 2.jpg

Collecten zondag 31 oktober
Eerste rondgang: Noodhulp Kerk in Aktie
Tweede rondgang: Pastoraat
Uitgang: Vluchtelingenkinderen

Woensdag 3 November, Dankdag
Oase
19:30 uur Ds. Hans de Jong

Zuiderkerk
19:00 uur Ds. Peter Smilde
Voor velen is dankdag niet meer van deze tijd. Toch is danken misschien wel het beste wat wij kunnen doen in een tijd waarin alles draait om de mens en zijn behoeften. In deze dienst stallen we de oogst (fruit, groente en ander voedsel) letterlijk uit voorin de kerk en danken God. We lezen Psalm 104. Deze Psalm loopt over van verwondering en dankbaarheid over Gods scheppingswerken, zoals de hemel, de aarde, de rivieren die alles bevochtigen, de planten en de dieren. En natuurlijk is ook de mens, die zijn brood eet en geniet van de wijn. Laten wij danken.

Collecte woensdag 3 november
Diaconie: Voedselbank

Eventuele wijzigingen in dit rooster vindt u in de nieuwsbrieven.

KERKOMROEP-webradio 
Op zondag, feestdagen en andere momenten dat er een dienst is in één van de kerken van de Protestantse Gemeente Drachten wordt deze uitgezonden via de Kerkomroep. Trouw- en rouwdiensten worden uitgezonden met toestemming van het bruidspaar of de familie. U kunt zelf uw keuze maken naar welke dienst u wilt luisteren via een webradio, computer, laptop of iPad.
Wilt u gebruikmaken van een webradio dan kunt u informatie hiervoor vragen bij onderstaande adressen. Het gebruik van een webradio is voor de eerste twee maanden gratis, daarna € 8,00 per maand. Ook is het mogelijk om tijdelijk bij bijvoorbeeld ziekte een webradio te gebruiken.

Met een eigen computer, laptop, iPad, kan ingelogd worden op www.kerkomroep.nl, daarna doorklikken naar provincie Friesland, plaats Drachten en de wijkkerk. Bij de computer of laptop staat dan linksboven in Klik hier om de uitzending te beluisteren. Daarna kunt u de liturgie aanklikken om die tijdens de dienst te volgen zoals deze door de beamer in de kerk wordt geprojecteerd.

Hebt u problemen met het volgen van de videodiensten vanuit de Oase op uw PC, IPAD of Smart TV dan kan misschien de heer Klaas Kooijker u helpen, T: (06) 819 949 04.

Wijk West en Zuid, Henk Janssens, T: (0512) 51 08 37
Wijk Noord en Oost, Albert Buma, T: (0512) 51 60 60

Nieuwsbrieven van de Deelgebieden.
Inmiddels versturen alle deelgebieden van onze gemeente per mail wijkgeoriënteerde nieuwsbrieven. U kunt zich aanmelden via de link onder de site van de deelgemeente met vermelding van naam en adres.