Coronabeperkingen
De diensten van de komende zondagen zijn alleen online te bekijken en te beluisteren.
Als er veranderingen en/of verruimingen zijn leest u dit op deze site en in de nieuwsbrieven.

Zondag 23 januari, 4de zondag van Epifanie
De Oase

09:30 uur: mw. Rudie Koetje
Op deze 4e zondag van Epifanie zullen we lezen uit Jesaja 61: 1-9. Dit gedeelte las Jezus ook in de synagoge van Nazareth. Het gaat in dit tekstgedeelte over de geest van God, de Heer, die rust op Jesaja en op Jezus. De geest die aanspoort om het Evangelie te verkondigen, hoop te brengen, vrijlating en troost. We leven vandaag de dag in vreemde tijden. Soms voel ik mijn energie qua geloof doodbloeden. Niet meer naar de kerk kunnen of gaan. Alleen online volgen van de kerkdiensten. Minder op bezoek kunnen gaan. Veel op afstand achter de computer vergaderen of overleggen met collega’s. Hoe geeft de geest vandaag de dag kracht om door te gaan? In het werken als pastor in de gemeente van Jezus Christus?
Ook is het deze zondag de laatste zondag in de week van gebed voor de eenheid van de christenen.

Zuiderkerk
10:00 uur: Geen dienst

Grote Kerk
11:00 uur: ds. Jaap Kraan, Burgum
Vanmorgen staan we in de Grote Kerk stil bij Lucas 7 vers 36 t/m 50. Simon de Farizeeër hunkerde naar een ervaring. Daarom nodigt hij Jezus uit. En hij krijgt zijn ervaring!
Alleen pakt alles heel anders uit dan hij dacht. Hij dacht te weten hoe het zat in het leven: ik ben een vrome man, maar die vrouw daar deugt niet. Maar dan begint Jezus zijn gelijkenis met de woorden: iemand had twee schuldenaars... Twee? Dat moet een vergissing zijn; of toch niet?

De Schakel
19:30 uur: Ds. K. van Marrum, Veenwouden
m.m.v. duo “Eaglefield” uit Tzum

Collecten zondag 23 januari
Eerste rondgang: Diaconie,
Tweede rondgang: Pastoraat
Uitgang: Ouderenwerk

Zondag 30 januari, 5de zondag van Epifanie
De Oase

09:30 uur: ds. Gera den Dikken, Viering Heilig Avondmaal
Op zondag 30 januari hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Hierbij wil ik u en jou uitnodigen om thuis voorbereidingen te treffen om samen brood en wijn te delen. We zijn allen genodigd aan de Tafel van de Heer. We voelen ons als gemeenschap gebroken. Temidden van onze gebrokenheid mogen we Jezus Christus gedenken, die voor ons is gebroken en Zijn leven heeft gegeven. We zijn met elkaar verbonden in Christus.
Solist Eel Bosma zal voor ons enkele liederen zingen en Ulbe Pranger zal het orgel bespelen.
Dat we allen gesterkt mogen worden in ons geloof.
Op het moment van schrijven is nog niet bekend of we samen komen in de kerk of dat we alleen een online-viering hebben. Tot ziens!

Zuiderkerk
10:00 uur: ds. Peter Smilde, Viering Heilig Avondmaal
Als ik dit schrijf weet ik nog niet of de Zuiderkerk weer open zal zijn op 30 januari. Maar als dat zo is vieren we het Heilig Avondmaal en ontvangen we de tekenen van Christus’ aanwezigheid in ons midden. Dan zullen we ook verdergaan met de prekenserie over Openbaring, in het kader van het jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Op 9 januari hebben we (in de Oase) het eerste hoofdstuk van Openbaring gelezen, een introductie. Nu lezen we één van de zeven brieven die Jezus zond aan de zeven vervolgde gemeenten in Klein Azië: aan Pergamum (2:12-16). Daarin prijst Hij ze, tikt ze op de vingers, maar het belangrijkste is dat Hij ze hoop en perspectief geeft. Wat zou Hij tegen ons zeggen?

Grote Kerk
11:00 uur: ds. Christien Ferrari, Joure
Deze zondag is het de vijfde zondag van Epifanie, de verschijning van Jezus aan de mensen in het dagelijks leven. En in dat dagelijks leven kan het soms heel verwarrend zijn. In de war zijn of alles heel somber inzien, in je hoofd alles niet meer op de rij kunnen krijgen. Het overkomt veel mensen en misschien is het in deze tijd soms nog wel erger. Een tijd waarin we op onszelf teruggeworpen worden en je er somber van wordt. In de bijbel komen we ook mensen tegen die geestelijk in de war zijn en dan wordt er gesproken van een kwade of onreine geest die bezit heeft genomen van iemand. Wat betekent dat en hoe gaat Jezus hier mee om? We gaan het vanmorgen horen en misschien herkennen we onszelf hier ook in. Welkom en we zien en ontmoeten elkaar, al is het op afstand.

Vrijdag 4 februari
De Warrenhove

14:30 uur: dhr. Sjouke van der Meulen

Zaterdag 5 februari
Rispinge

19:00 uur: mw. Tineke Bosma

Collecten zondag 30 januari
Eerste rondgang: Kerk in Aktie: Noodhulp Nepal
Tweede rondgang: Pastoraat
Uitgang: Vluchtelingenkinderen

Collecterooster 2022
Het collectejaarrooster is te downloaden uit de map 'Documenten"

Eventuele wijzigingen in het rooster van predikanten en collecten vindt u als eerste op de website en in de nieuwsbrieven.

KERKOMROEP-webradio 
Op zondag, feestdagen en andere momenten dat er een dienst is in één van de kerken van de Protestantse Gemeente Drachten wordt deze uitgezonden via de Kerkomroep. Trouw- en rouwdiensten worden uitgezonden met toestemming van het bruidspaar of de familie. U kunt zelf uw keuze maken naar welke dienst u wilt luisteren via een webradio, computer, laptop of iPad.
Wilt u gebruikmaken van een webradio dan kunt u informatie hiervoor vragen bij onderstaande adressen. Het gebruik van een webradio is voor de eerste twee maanden gratis, daarna € 8,00 per maand. Ook is het mogelijk om tijdelijk bij bijvoorbeeld ziekte een webradio te gebruiken.

Met een eigen computer, laptop, iPad, kan ingelogd worden op www.kerkomroep.nl, daarna doorklikken naar provincie Friesland, plaats Drachten en de wijkkerk. Bij de computer of laptop staat dan linksboven in Klik hier om de uitzending te beluisteren. Daarna kunt u de liturgie aanklikken om die tijdens de dienst te volgen zoals deze door de beamer in de kerk wordt geprojecteerd.

Hebt u problemen met het volgen van de videodiensten vanuit de Oase op uw PC, IPAD of Smart TV dan kan misschien de heer Klaas Kooijker u helpen, T: (06) 819 949 04.

Wijk West en Zuid, Henk Janssens, T: (0512) 51 08 37
Wijk Noord en Oost, Albert Buma, T: (0512) 51 60 60

Nieuwsbrieven van de Deelgebieden.
Inmiddels versturen alle deelgebieden van onze gemeente per mail wijkgeoriënteerde nieuwsbrieven. U kunt zich aanmelden via de link onder de site van de deelgemeente met vermelding van naam en adres.