PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Up

Huisstijl

Huisstijl

In de Protestantse Gemeente te Drachten (PGD) wordt een eenduidige huisstijl aanbevolen voor:

 • documenten
 • brieven
 • borden

De logo’s voor de huisstijl zijn goedgekeurd op de kerkenraadsvergadering van d.d. 6 dec 2021 (verslag agendapunt 7) en zijn gebaseerd op de richtlijnen identiteit van de Protestantse Kerk Nederland.

Samenvatting van het besluit:

 • Het basislogo is zoals in de kop van dit artikel is weergegeven
 • Het basislogo kan uitgebreid worden met tekst van de werkgroep/commissie onder voorwaarde:
  • de tekst staat rechts van het logo, of in een compacte vorm onder het logo
  • de uitbreiding wordt via de werkgroep Communicatie aangevraagd
  • de werkgroep Communicatie beheert de logo’s

Voor het beschikbaar stellen van de logo’s wordt gebruik gemaakt van de website pgdrachten.nl (rubriek Media, Documenten, Huisstijl).
De logo’s (.jpg files) staan in de map Logo's. Bijbehorende Microsoft-Word sjablonen (templates) staan in de map Sjablonen.

Voor een goed gebruik van de sjablonen moeten deze bestanden in Word worden geopend. Dit kan, na downloaden, meestal via het ‘rechter-muis-menu’ “openen met”.

Archief

Veel documenten van onze gemeente moeten ook in het archief bewaard worden. Het archief heeft voor de naamgeving van documenten een richtlijn geschreven:
<jaar>-<maand>-<dag> <Onderwerp>.pdf

 1. Eerst het jaar, dan de maand en dan de dag, gebruik altijd 4 cijfers voor het jaar, 2 cijfers voor de maand en ook twee cijfers voor de dag.
 2. Elk verslag noemen we Notulen. Agenda is gewoon Agenda. Verder hebben we nog Informatie bij de Agenda. Beleidsstukken noemen we Beleid. Brieven, mail en dergelijke stoppen we in de map Correspondentie.
 3. Correspondentie voorbeeld: 2022-02-28 Mail van KK aan Mevrouw Huppelepup betreft legaat.
  Dus Van wie het komt, aan wie het gericht is en wat het onderwerp is.
 4. Alle documenten worden in PDF opgeslagen zodat ze niet veranderd kunnen worden.

Bijvoorbeeld: 2022-02-28 Notulen.pdf

Logo's (17)
 
 
Powered by Phoca Download