Werkgroep Toekomst PGDrachten 4
De Algemene kerkenraad heeft een werkgroep ‘Toekomst PGD’. Deze werkgroep gaat voorstellen uitwerken voor de toekomst van de Protestantse gemeente te Drachten. Maar eerst heeft zij de huidige situatie van de gemeente in kaart gebracht en opgeschreven. De Algemene kerkenraad heeft dit deel van het rapport inmiddels gekregen. Hieronder vertellen we u in grote lijnen wat er in dit rapport staat.

Algemeen
In de hele gemeente wordt ernst gemaakt met de opdracht: “gemeente van Christus te zijn”. Lastig is het dat de gemeente rekening moet houden met: minder leden, die ook op andere wijze bij de gemeente betrokken zijn dan voorheen. Bovendien ‘vergrijst’ de gemeente: meer en meer oudere leden.

Kerkenwerk
Er wordt veel werk gemaakt van het pastoraat. Hier en daar zijn nieuwe vormen: bijvoorbeeld teams, centrale aanspreekpunten.
Erediensten zijn er in alle gebouwen en ze zijn gevarieerd van opzet en inhoud.
Het onderwerp ‘jeugd en jongeren’ trekt overal de aandacht.
Vrijwilligers zijn er vele, maar meer en meer mensen binden zich niet meer voor lange tijd aan een taak.

Organisatie
Er zijn vier wijkgemeenten en er is één wijkgemeente van bijzondere aard. Verder is er de Grote Kerk met haar activiteiten en er is ook de Schakel. Al deze spelers staan voor een eigen taak, voor een eigen deel van het kerkenwerk. Weliswaar binnen een groter geheel. Overleg en afstemming is geboden, maar verloopt soms moeizaam.

Bestuurlijk
Het besturen van de PGD (met haar vele geledingen) is een complexe zaak. Er zijn veel spelers: AK, wijkkerkenraden, college van diakenen, college van kerkrentmeesters, stuurgroep Grote Kerk, Commissie De Schakel, Centrale Jeugdraad Drachten. Overal spelen eigen belangen en afwegingen een rol, terwijl het besturen van een grote gemeente als in Drachten juist een zaak is van onderlinge afstemming.

Beleidsmatig
Op veel verschillende manieren is beleid ontwikkeld en vastgesteld. De uitvoering ervan is niet altijd eenvoudig.

Statistisch
De ontwikkeling van het ledental baart zorgen. De leden ouder dan 65jaar vormen één derde van de gemeente. Het totale ledenaantal daalt gestaag. Dat laatste geldt ook voor het aantal kerkgangers. Tegelijk dalen de inkomsten van de gemeente. De gemeente zal er in de toekomst anders uitzien dan nu het geval is.

Belangrijke aandachtspunten
Veel zaken spelen nu een rol. Zie daarvoor hierboven. Dat zal in de toekomst ook het geval zijn. Er zijn lichtpunten en zorgpunten, vermeldt de werkgroep. Lichtpunten zijn: grote inzet van veel mensen, sterke onderlinge band, niet bang voor veranderingen, fraaie kerkgebouwen, duidelijke visies op de gemeente met bijbehorende plannen.

Zorgpunten zijn: minder ambtsdragers, minder leden, grotere werkdruk op predikanten en kerkelijk werkers, moeizame uitvoering van beleidsafspraken, weinig aantrekkingskracht op jongeren en op mensen van tussen de 25 en 65jaar, emoties bij veranderingen, wens om één gemeente te zijn tegenover meer zelfstandigheid voor wijkgemeentes.

Tenslotte
In het eerste deel van het rapport is het bovenstaande uitvoeriger beschreven en ook toegelicht. De scriba’s van de wijkkerkenraden kunnen u – indien gewenst – de uitgebreide tekst leveren. De werkgroep gaat nu verder met het tweede deel van haar opdracht: voorstellen doen voor mogelijke organisatievormen van de PGD in de toekomst. Welke vorm ook zal worden voorgesteld daarin moet altijd sprake zijn van kerkenwerk. En hoe dat er momenteel uit ziet is nu opgeschreven. Het tweede deel van het rapport met de voorstellen is voorzien voor het eind van dit jaar.

Namens de Werkgroep Toekomst PGD,
Piet Beintema, voorzitter

Activiteiten Vorming & Verdieping

ma di wo do vr za zo
1
3
4
7
8
10
14
15
17
21
22
25
28

Collectebonnen

Laatste nieuws

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com