Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
Als je iemand voort hebt kunnen helpen, geeft je dat een voldaan gevoel. Zo lukt het ons als werkgroepleden om soms toch iets specifieks gedaan te krijgen voor mensen, die bij ons langs komen. Kortgeleden was er een man van veertig jaar, die geen onderdak meer had, hoewel hij een verblijfsvergunning in zijn zak had. Hij moest vertrekken bij degene, bij wie hij al een tijd in huis was.

Op een maandagmorgen zat hij met zijn boeltje bij de Zuiderkerk. Wat was ik blij, dat ik hem later op diezelfde dag op een voorlopig adres kon afleveren. En hij was er mij en de kerk dankbaar voor.
Hij was als moslim ook dankbaar naar God toe. Want hij had vurig om een oplossing gebeden.
Dat raakte mij zeer. Ik herkende er mijn eigen geloofshouding in. Nog nooit voelde ik mij zo één met een gelovige moslim. Intussen is er een definitieve opvang voor hem geregeld. Daarnaast krijgt hij nu ook een uitkering. In dat opzicht is hij ver bevoorrecht boven de andere mensen die bij ons komen en die nog “vechten” steeds voor een verblijfsvergunning.
Helaas kunnen wij voor deze mensen maar zelden iets betekenen bij het vinden van woonruimte.
Dat maken wij hen ook van meet af aan duidelijk, om geen valse hoop te wekken.
Wel kunnen wij hen bijstand verlenen bij vragen over hun procedure en contact opnemen met hun advocaat of met andere hulpverleners. Natuurlijk is een geldelijke bijdrage ook heel belangrijk voor onze bezoekers, al is die zeer beperkt. Hij wordt echter wel gewaardeerd.
Dankzij uw gift kunnen wij dit werk tot nu toe doen. Wij hopen dat u ons blijft steunen of het vanaf nu gaat doen. Ons IBAN-nummer is: NL61 INGB 0007 4639 45 ten name van Interkerkelijke Werkgroep AZC.
Harm Klein Ikkink

PS
Graag vraag ik nog uw aandacht voor het volgende: onze kerngroep bestaat momenteel uit drie personen. Die doen het wekelijks spreekuur en het beheer van het opvanghuis aan de Hooizolder, waar 5 jonge mannen tijdelijk mogen verblijven. Wij hebben behoefte aan versterking. Het zou mooi zijn, als er nog minstens één persoon bij zou komen. Als u ervoor voelt om in onze groep mee te draaien en/of meer informatie wenst, laat het mij dan weten. T: (06) 308 270 72 of T: (0512) 52 12 84.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com