Toch een kinderpardon!
Wat een maand geleden nog onmogelijk leek, is toch gebeurd. Er komt een kinderpardon voor honderden gewortelde kinderen en hun ouders. Als werkgroep waren en zijn wij hier uiteraard heel blij mee. Want wij zijn bij vijf families betrokken, die voor dit pardon in aanmerking kunnen komen.
Met opzet zeg ik: kunnen komen, omdat je het pas zeker weet, als je van de IND zwart op wit de toezegging hebt. Daarom reageren de betrokkenen en ook wij nog wel wat voorzichtig. Pas als iedereen een vergunning krijgt, gaan wij echt uit ons dak. Met name voor degenen, die wij kennen vanuit onze regio, gingen wij naar de Bethelkapel in Den Haag en verzorgden daar twee uur lang twee kerkdiensten. Veel bewondering heb ik voor de kerkenraad van de protestantse gemeente in Den Haag, die dit initiatief nam en er stug mee doorging, ook toen na maanden nog niets op verandering wees.
Wij hopen van harte, dat van hogerhand dit pardon nu op ruimhartige wijze wordt toegepast en niet allerlei belemmerende criteria worden opgesteld. Anders blijft het een wond, die doorettert.
Wij hopen en bidden op het beste.
Als werkgroep blijven wij ons werk voor de asielzoeker zonder verblijfsvergunning voortzetten.
Als christen mag je je niet afsluiten voor de nood van de ander. Wij helpen waar wij kunnen.
Daarvoor houden wij uw steun nodig, zowel geestelijk als materieel.
Voor dat laatste geef ik onze gegevens door: NL61 INGB 0007 4639 45 t.n.v. Interkerkelijke Werkgroep AZC Drachten.
Namens de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers,
Harm Klein Ikkink

Terug van weg geweest naar Den Haag
Het was een bijzondere ervaring voor een ieder, die erbij was, om met een groep van 27 mensen uit Drachten met een bus naar Den Haag te reizen en daar samen een viering te hebben, waarin de vluchteling in ons midden centraal stond. Vader en moeder Tamrazyan, de ouders van het gezin, dat al vier weken in het gebouw van de Bethelkapel woont, waren in ons midden, maar ook 5 mensen uit Drachten zonder verblijfsvergunning. Drie van hen zijn al sinds hun twaalfde jaar in Nederland en inmiddels ruim volwassen. Ook hebben wij gebeden voor een gezin uit Drachten, bestaande uit vader, moeder en dochter, die twee weken geleden ‘s morgens vroeg van huis zijn opgehaald door de vreemdelingenpolitie en per overvalwagen zijn afgevoerd naar een detentiecentrum in Zeist. De zoon van dit gezin was die nacht niet thuis en houdt zich nu ergens op een geheime plek verscholen.
Wij, die deze familie al jaren kennen, raakt dit zeer.
Wij hebben respect voor de kerkenraad van de Protestantse gemeente van Den Haag, die dit kerkasiel organiseert. Dat het landelijke bestuur van PKN zich achter deze actie stelt, voelen wij als een steun in de rug. De actie in Den Haag is mede gericht op het verkrijgen van een pardon voor 400 kinderen zonder verblijfsvergunning, die in Nederland geworteld zijn.
Of dit kerkasiel wat uithaalt? Wij weten het niet, maar wij hopen erop en bidden erom. Ik ben blij met een kerk, die in deze zaak de kant van de kwetsbare mens kiest.
Wij danken u voor uw sympathie en steun voor ons werk tot nu toe en hopen, dat u die voortzet.
Giften, die aftrekbaar zijn, kunt u overmaken op rekeningnummer NL61 INGB 0007 4639 45 ten name van Interkerkelijke Werkgroep AZC.
Harm Klein Ikkink

Kinderpardon: op naar Den Haag!
Er zijn op dit moment 400 kinderen van buitenlandse afkomst, die in Nederland zijn geboren of al op jonge leeftijd hier zijn gekomen. Sommigen zijn door het jarenlange verblijf in ons land inmiddels al volwassen geworden. Onze werkgroep kent verschillende van deze gezinnen, waarvan een aantal hier al tien, soms bijna twintig jaar woont. De kinderen gaan en gingen hier naar school, spreken goed Nederlands en voelen zich hier helemaal thuis. Howick en Lily hebben een gezicht gekregen, maar wij kennen de gezichten van zovele anderen in dezelfde situatie. Dat maakt, dat onze werkgroep zich van harte schaart achter het bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland, dat vindt, dat deze hier gewortelde kinderen echt niet meer terug kunnen en nu een verblijfsvergunning moeten krijgen.
Wij zijn geen actiegroep. Wij helpen asielzoekers in nood en dat zijn er zo velen. Maar deze keer komen wij wel in actie met vele andere kerkelijk- en niet kerkelijk gebonden groepen, om legaal verblijf voor deze kinderen met hun ouders te bepleiten. Met name de kinderen hebben niet om deze situatie gevraagd. Daarom komen wij voor hen op.
Donderdag 22 november gaan wij naar Den Haag en nemen 2 uur van de doorlopende kerkdienst daar voor onze rekening. Van twaalf tot twee geven wij er invulling aan. Zolang de dienst duurt, kan de vreemdelingenpolitie geen inval doen in de kerk, waarin een Armeens gezin met kinderen verblijft, dat bedreigd wordt met uitzetting. Zodoende zijn zij veilig Wij doen echter niet alleen mee om dit gezin, maar ook om de gezinnen, die wij kennen. Die zitten al zo lang in angst en onzekerheid. Om hen en om de 400 kinderen met hun families kunnen wij niet langer werkeloos toezien.
Wij gaan naar den Haag naar de Bethelkapel. Wij hebben een bus gehuurd, die ons heen en terug zal vervoeren.
Wij hebben deze stap gezet in de wetenschap, dat velen van u het met ons eens zijn en mee zullen willen gaan. De kosten hiervoor bedragen € 15.- per persoon. U kunt zich bij Akke Oppewal, tel. 06-31365402, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij ondergetekende, tel. 06-30827072, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opgeven tot uiterlijk 19 november. Wij vertrekken ‘s morgens om 9 uur vanaf het bustransferium Oost aan het Ureterpverlaat in Drachten. Daarachter is ruime parkeermogelijkheid. Mensen uit Leeuwarden en omgeving kunnen zich opgeven bij Jan van Belle, tel.06-11710346, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tijd van vertrek daar is 8.30 uur. Jan maakt u de opstapplaats bekend. Er is een maximum aan het aantal deelnemers, dus wacht niet te lang met aanmelden.
Wij stoppen onderweg niet en raden u aan brood en drinken mee te nemen.
Namens de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers (IKW)
Harm Klein Ikkink

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
In mijn vorige bericht in Geandwei meldde ik, dat er naast de Interkerkelijke Werkgroep nog twee kerkelijke groepen zich inzetten voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Eén werkt vanuit de vrije Baptistengemeente Bethel en de ander vanuit de vrijgemaakte kerk de Hoeksteen in Drachten-Oost. Wij weten van elkaars bestaan en werken, waar nodig, ook samen.
Vanuit de Hoeksteen werkt ook de stichting Sprekende Harten. Die heeft enkele keren van zich doen horen in dit kerkblad. De diaconieën van de wijken Oost en Zuid hebben afgelopen zondag een vrij te besteden collecte voor deze groep gehouden. Wij, de Interkerkelijke Werkgroep, vinden het belangrijk, dat u deze achtergrondinformatie krijgt. Door het missen daarvan konden sommigen deze groep niet plaatsen en dachten verschillenden van u, dat de collecte voor ons bestemd was, hetgeen dus niet het geval was.
Zoals u weet, biedt de gemeente Smallingerland noodopvang aan een aantal asielzoekers zonder verblijfsvergunning. Tien van hen wonen in twee woningen. Van de woning aan de Hooizolder doet onze groep het beheer. Er ligt een voornemen van B en W om de noodopvang af te bouwen in het komende jaar. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, beslist uiteindelijke de raad. Voorlopig wachten wij af.
Op een oproep in dit blad om twee nieuwe mensen voor onze werkgroep, heeft één persoon te kennen gegeven mee te doen in het beheer van het huis aan de Hooizolder. Daar zijn wij heel blij mee. Wij zoeken nu nog naar iemand, die mee wil draaien in ons wekelijks spreekuur bij de Zuiderkerk .Daar komen asielzoekers met hun vragen bij ons. Het gaat om aandacht, financiële steun en hulp bij hun procedure. Als u hier belangstelling voor hebt, kunt u geheel vrijblijvend contact met mij hierover opnemen, T: (06) 308 270 72.
Tenslotte geef ik, gewoontegetrouw, onze gegevens aan u door voor uw eventuele, altijd welkome, steun voor ons werk. Het nummer is: NL61 INGB 0007 4639 45 ten name van Interkerkelijke Werkgroep AZC.
Met vriendelijke groet,
Harm Klein Ikkink

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com