Commissie Uitwerking Voortvarend Verder
Vóór de zomervakantie heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Drachten (PGD) een commissie ingesteld om te komen met een voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur van de PGD. De commissie heeft als opdracht meegekregen om met voorstellen te komen voor één Protestantse Gemeente Drachten met één kerkenraad, een Kleine Kerkenraad en met werkgroepen. Hierbij behoort ook de beoordeling en afweging van wensen en ideeën, aangedragen door de huidige 4 wijkkerkenraden en daar waar mogelijk deze in te passen in een nieuwe structuur, zodat zaken die in wijkverband waardevol worden geacht ook binnen de nieuwe structuur een plek krijgen.
Daarnaast moet de commissie komen met voorstellen voor een passende vorm van gemeenteopbouw. Ook de Grote Kerk en de Schakel en het seniorenpastoraat moeten een goede plek krijgen in de nieuwe structuur. Deze voorstellen moeten uiterlijk 1 juni 2019 voorgelegd zijn aan de Algemene Kerkenraad.
De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, Louis Bakker, een vertegenwoordiger namens het College van Kerkrentmeesters, Cor Staal en daarnaast acht vertegenwoordigers van de huidige wijken: Hero van der Veen en Jan Jurjens uit Zuid, Willy Hooijenga en Tjitske de Jager uit West, Aalzen Adema en Linda van der Veen uit Oost en Inge Coes en Aize Veger uit Noord (zie bijgaande foto)
Omdat we met een krap tijdpad werken, zijn we al in juni voortvarend aan de slag gegaan. De sfeer in de groep is erg goed en eensgezind werken we aan onze opdracht. Na een eerste kennismaking en een goede analyse van onze opdracht, hebben we ons gericht op het goed in kaart brengen van de huidige overlegorganen in de wijken en Drachten-breed en vervolgens dit geanalyseerd: welke overeenkomsten vind je in de wijken en ook welke verschillen zijn er. Nu zitten we in de volgende fase, het ontwerpen van een nieuwe structuur. We zijn van plan om vóór de kerstvakantie nog te komen met een nieuwe concept-structuur. Tot nu toe hebben we ervoor gekozen om nog niet over de structuur, met diverse geledingen in onze kerk, te overleggen, maar zodra deze concept-structuur er ligt gaan we in gesprek met groepen in onze kerk, zoals predikanten, CDD, CJD, etc. Op basis van die gesprekken en rekening houdend met ervaringen in andere Protestantse gemeentes, willen we komen tot de beste structuur voor onze Protestantse Gemeente Drachten.
Omdat we de gemeenteopbouw in de nieuwe organisatie van groot belang vinden, gaan we de komende periode in gesprek met een aantal individuele gemeenteleden uit onze kerk. Hierbij gaat het dan vooral over positieve relatie tussen geloven en gemeentezijn. We hopen van harte dat u, als u daarvoor wordt uitgenodigd, in wilt gaan op onze uitnodiging.
Daarnaast vragen we om uw steun. Hopelijk wilt u ons dragen in uw gebed. Ook staan de leden van de werkgroep altijd open voor goede suggesties en vragen. Schiet ons gerust aan als u ideeën en of vragen hebt. U bent van harte welkom. Wij kunnen ons werk alleen goed doen als we gedragen worden door uw steun.
De Commissie Uitwerking Voortvarend Verder

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com