Geef licht aan een kind op de vlucht…….
De Advents- en Kerstcampagne van Kerk in Actie staat dit jaar het thema “Geef licht”.
We leven toe naar Kerst, het feest van licht. Voor veel kinderen wereldwijd is Kerst echter helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede, werken in fabrieken of worden misbruikt. Met de campagne “Geef licht” roept Kerk in Actie op Gods licht te delen met kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Samen kunnen we licht brengen in het bestaan van deze kinderen.

Op zondag 23 december, 4e Advent, is de opbrengst van de deurcollecte bestemd voor de vluchtelingenkinderen in Myanmar. In het noordoosten van dat land zijn ruim vierduizend Kachin (een christelijke minderheid) op de vlucht geslagen. Hun dorpen zijn in brand gestoken en er zijn gevechten tussen het leger en christelijke rebellen. Duizenden vluchtelingen zitten klem in de jungle. Ze hebben geen medicijnen en voedsel. Veel van hen zijn gehandicapten, vrouwen en kinderen. Jongeren zien geen toekomst en grijpen naar drugs. Kerk in Actie wil deze kwetsbare groepen ondersteunen en hen een lichtpuntje geven in deze donkere situatie.

Op 25 december, eerste Kerstdag, is de eerste collecte voor “Kinderen in de knel” en dit keer in het bijzondere voor de Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon. De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna 5 miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Draagt U ook bij aan een lichtje voor kinderen op de vlucht?
Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

10 december Dag van de rechten van de mens
Op deze internationale mensenrechten-dag vragen de Verenigde Naties en de mensrechtenorganisaties aandacht voor hun werk.
Als bezoeker van één van onze kerken kunt u daaraan meedoen door uw handtekening te zetten op de lijsten van Amnesty International die bij de ingangen liggen.
Wat is voor Amnesty International de essentie van 10 december? Amnesty wil speciale aandacht voor mensrechtenverdedigers. Ieder mens heeft het recht op vrijheid van vereniging en communicatie met andere organisaties, het recht op informatie en het recht op effectieve bescherming door het recht.
Iedereen heeft het recht nieuwe beginselen ten aanzien van de mensenrechten te ontwikkelen en die uit te dragen en individueel of in vereniging met anderen deel te nemen aan vreedzame acties tegen schendingen van mensenrechten en fundamentele vrijheden.
Op 9 december 1998 aanvaardden de Verenigde Naties de Verklaring over Mensenrechtenverdedigers. Die verklaring waarborgt ook het recht om middelen en hulp te werven, ook van buiten de grenzen van het land. Dat laatste is belangrijk: mensenrechtenverdedigers mogen niet (zoals wel gebeurt) worden vervolgd of veroordeeld omdat ze door buitenlandse organisaties financieel worden gesteund.
Laten wij ze op deze zondag moreel steunen door een kleine daad, een handtekening.
Namens het ZWO, Tett Vaatstra.

Avondmaalscollecte zondag 18 november voor Jemen
Op zondag 18 november vieren we weer het Heilig Avondmaal.
We delen brood en wijn en geven dit keer onze gaven aan Jemen. In dat land voltrekt zich de grootste humanitaire crisis ter wereld. De situatie is urgent, 75% van de bevolking heeft humanitaire hulp nodig. In het land woedt sinds 2015 een burgeroorlog en al 2 miljoen Jemenieten sloegen op de vlucht voor het aanhoudende conflict. Zij zijn nu ontheemd, in een land dat wordt geteisterd door armoede en geweld. Veel mensen zijn ondervoed en ziektes zoals cholera verspreiden zich snel in het door oorlog verwoeste land. In oktober waarschuwde de Verenigde Naties dat een hongersnood dreigt voor de helft van alle inwoners van Jemen. Dat zijn 14 miljoen mensen die het risico lopen ernstig ondervoed te raken en hieraan te overlijden. Nu al sterven elke kinderen door gebrek aan eten. Mensen worstelen om te overleven. Er is gebrek aan eten, medische hulp, onderdak en veiligheid.
De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, biedt levensreddende hulp in de vorm van noodhulpgoederen (zoals matrassen, dekens, kookgerei) en onderdak voor ontheemden: families kunnen hun huizen repareren met UNHCR-materialen zoals dekzeilen. Deze organisatie knapt openbare gebouwen op zodat ook daarin onderdak kan worden geboden aan mensen die op de vlucht zijn.
Maar er is dringend meer hulp nodig. Daarom heeft de eerste collecte van 18 november het doel financiële steun te geven aan de UNHCR. Van harte bij u aanbevolen!
Namens de CDD,
Tett Vaatstra

“Ik heb mijn eigenwaarde terug”
Con uit het westen van Nederland leefde drie wintermaanden in het portiek en de lift van zijn flat. Daar brandde tenminste licht, zodat hij niet helemaal in het donker zat en hij nog wat kon lezen. Zijn woning was afgesloten van gas en licht. En huisuitzetting dreigde. Zijn menu bestond uit drie droge beschuitjes per dag.
Een jaar later zit Con er heel anders bij. Hij is vooral opgelucht en optimistisch over de toekomst. Een netwerk van hulpverleners helpt hem om zijn leven weer op de rit te krijgen. SchuldHulpMaatje Harry maakt daar deel van uit. Hij helpt Con met het uitzoeken van zijn papieren, zodat hij schuldhulpverlening kan aanvragen. Daarvoor zet hij Con ook aan het werk. Con krijgt daar steeds meer plezier in. “Zo werk ik mee aan de oplossing. Dat voelt goed.”
Con is ook blij dat hij hulp kreeg om naar een goedkoper huis te verhuizen.
Vraag hulp!
Con schaamde zich over zijn situatie en durfde lang niet om hulp te vragen. Hij is niet thuis in digitaal bankieren. Daardoor ontdekt hij pas nadat zijn ex ervandoor was gegaan, dat zij de bankrekening had leeggeplukt. Er was niets meer over en ze had ook maximaal krediet opgenomen. Alles veranderde nadat hij aan een oude vriend zijn verhaal toevertrouwde.
Deze vriend nam het voor hem op en schakelde de juiste hulp in. Con weet niet wat hem overkomt. “Als alles goed gaat met je, heb je geen idee dat er mensen bestaan die je belangeloos willen helpen. Ik heb de andere kant van de mensheid leren kennen.”
“Als je maar eerst om hulp vraagt”, zegt zijn maatje Harry daarover. “Jammer dat mensen daar meestal zo lang mee wachten.”
Iemand luistert
Con: “Ik ben zo blij met de hulpverleners die mij nu helpen. Dankzij hen heb ik mijn gevoel van eigenwaarde weer terug. Er zijn mensen die naar mij luisteren.”
Zijn uitleg van de afkorting voor SchuldHulpMaatje (SHM):
Sociaal, Humanitair, Menselijk!

(Deze ervaringen betreffen onbekende personen uit een ander deel van het land. Wel kunnen ervaringen van maatjes in Drachten en omgeving gelijkenis vertonen met die uit het bovenstaande verhaal.)

Project SchuldHulpMaatje en omgeving: Klaas Boersma, Marieke van Heeringen (coördinatoren).
Voor inlichtingen en informatie, T: (06) 505 60 920, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of W: www.schuldhulpmaatje.nl.

Dag van de Mantelzorg
Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. De gemeente Smallingerland organiseert zoals elk jaar een evenement voor de mantelzorgers in de Lawei.
Hieraan doet de ZorgBuurtSuper samen met nog een aantal partners aan mee met een leuk programma. Het begint om 11:00 uur met inloop en ontvangst met koffie en koek. Hierna de opening met aansluitend 1e ronde workshops en informatiemarkt met stands.
Rond de middag lunch met gedekte tafel met een mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en daarna het bezoeken van de informatie markt. Hier kunt U ook informatie bij de ZorgBuurtSuper krijgen, W: www.zorgbuurtsuper.nl
Daarna 2e ronde workshops en om 14:45 uur is er een ludieke afsluiting.

Informatie:
Wijk Oost : diaken Anne Oosterveld T: (0512)519289 E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Noord : diaken Gert van Dam  T: (0512) 53 28 08 E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Zuid : Rie Zijlstra   T: (0512) 52 21 94 E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dankdag ‘DORCAS voedselactie’
Op Dankdag 7 november en op de daarop volgende zondag 11 november doet de PG Drachten weer mee aan de Dorcas voedselactie, een actie die ervoor wil zorgen dat het leven van de allerarmsten in Oost-Europa in deze winter dragelijker wordt.
Op zondag 4 november worden de voedselbriefjes uitgedeeld waarop de producten staan waarvan Dorcas voedselpakketten gaat samenstellen. Aan u wordt gevraagd om die producten mee te nemen naar de diensten op woensdagavond 7 november of op zondagochtend 11 november. Er zijn ook speciale (oranje) collectebussen waarin een bijdrage kan worden gedaan als u bij voorbeeld liever niet met boodschappen wilt komen.
Het ingezamelde geld besteedt Dorcas aan de projecten die er mede op gericht zijn mensen hun eigen inkomen te laten verdienen. Het grote probleem is vaak dat er geen werk te vinden is of dat mensen geen goede of relevante opleiding hebben genoten. Daarom ondersteunt Dorcas ook de mensen in haar projecten met vaktrainingen en microkredieten.
Een voedselpakket is voor die meest kwetsbare mensen een enorme bemoediging én een aanvulling op hun sobere maaltijden. De pakketten maken onderdeel uit van de lokale zorg die aan deze mensen wordt geboden. Zo’n pakket geeft hen een praktische steun in de rug.
De Dorcas voedselactie zorgt voor voedsel voor nu én voedselzekerheid voor later!
Deel je leven, laten we rond Dankdag delen met de allerarmsten, we hopen dat u ook nu weer mee doet!
Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

Collecte 14 oktober:
De collecte zou besteed worden aan de 
Wereldvoedseldag maar dit is gewijzigd. Zie startpagina. 

Collecte 21 oktober:
Kerk en Israël, het gesprek gaat altijd door……
Zondag 7 oktober is de Israëlzondag. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met én over Israël ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetingen- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift “Kerk & Israël Onderweg” dat theologische bezinning en informatie combineert.
Op ons plaatselijke collecterooster is niet op zondag 7 maar op zondag 21 oktober de eerste collecte voor dit doel. Via een bijdrage in die collecte maakt u al die activiteiten mede mogelijk. Opdat het gesprek met én over Israël nooit zal ophouden.
Mag ik uw steun vragen voor dit doel?
Namens de CDD,
Tett Vaatstra

Deel je leven…………..
Het nieuwe kerkelijke seizoen gaat van start: deel je geloof, deel je hart, deel je droom, deel je kerk, deel je talenten, deel je voedsel, deel je bezit.
Samen zijn we (een) Kerk in Actie en geïnspireerd door Jezus Christus willen we delen wat ons is gegeven om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te geven en tot hun recht te laten komen.
Vanuit het ZWO hebben we ons in 2016 voor 4 jaar verbonden aan een specifiek op kinderen gericht project: “Kinderen in perspectief”, dat is ons thema voor de periode september 2016 tot september 2020.
Binnen dat project onderscheiden we 4 deelprojecten: Colombia, India, Oeganda en De Glind in Nederland. Steeds richten we een jaar lang de schijnwerper op één van die deelprojecten. Colombia hebben we al gehad, India sluiten we nu af en per 1 september richten we ons een jaar lang op Oeganda. Kerk in Actie biedt daar hulp aan kinderen in het noorden van het land, kinderen die moesten wegvluchten van armoede en geweld.
Elke eerste zondag van de maand (t/m augustus 2019) is de eerste collecte voor dit deelproject Oeganda, voor het eerst dus op zondag 2 september. In de dienst zal daaraan nog aandacht worden besteed.

Een kerk in actie, dat zijn we allemaal! Wij kunnen delen wat ons is gegeven: tijd, talent, aandacht, zorg, geloof, geld en goed. Dat delen kan op allerlei manieren maar eentje daarvan is ons ZWO-project “Kinderen in perspectief” waarin we vorm geven aan onze wereldwijde verbondenheid.
Namens de ZWO-commissies,
Tett Vaatstra

Geloven in delen…..
Regelmatig schrijf ik op deze plek een stukje over een collectedoel van Kerk in Actie voor zending, werelddiaconaat een ontwikkelingssamenwerking
Onlangs viel in het magazine van Kerk in Actie te lezen hoeveel wij met z’n allen in 2017 in Nederland hebben bijgedragen en hoe die gelden zijn besteed.
Graag wil ik daarover hieronder ook even iets doorgeven.
Onze bijdragen zijn als volgt besteed:
zending: 6,1 miljoen
werelddiaconaat: 9,2 miljoen
noodhulp: 5,5 miljoen
binnenlands diaconaat: 2,2 miljoen
fondsenwerving: 2,7 miljoen
beheer en administratie: 0,8 miljoen.
In totaal gaat het om 26,5 miljoen.
Dit zijn grote bedragen, maar deze worden wat concreter als de wereldwijde resultaten worden opgesomd. Met deze gelden konden:
132.850 mensen in rampgebieden voedselhulp krijgen;
258.000 mensen geholpen worden met noodhulp;
25.200 mensen zaden en landbouwgereedschappen krijgen;
6.401 kinderen uit de kinderarbeid worden gehaald en onderwijs genieten;
55.410 paasgroeten worden verstuurd aan gevangenen;
8.300 mensen met schulden hulp krijgen;
42.990 vrouwen en mannen een lekentraining in theologie volgen;
328.207 mensen deelnemen aan Bijbelstudies.
’n Druppel op een gloeiende plaat? Ja, we lossen het onderliggende probleem niet op maar samen doen we er wat aan.

Onze betrokkenheid komt prachtig tot uitdrukking in het volgende lied:

Kerk in Actie lied
Wij delen geloof, wij delen de hoop, die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak en niemand kwam iets te kort.
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf, totdat het een overvloed wordt.

Wij delen met jou en met iedereen, de hoop en liefde van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak, en niemand kwam iets te kort.
Zo mogen wij delen met handen en hart, totdat het een overvloed wordt.

Wij delen ver weg, we delen dichtbij, één kerk, één wereld, één God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak, en niemand kwam iets te kort.
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag, als delen een deel van ons wordt.

Namens de CDD,
Tett Vaatstra

Het Werkcafé Drachten
Het Werkcafé Drachten heeft maandag 28 mei 2018l a.s. weer een bijeenkomst voor werkzoekenden.

Op deze ochtend kunt u van 10.00  - 11.30 uur deelnemen aan een Workshop "Hoe ga ik om met werkloosheid" onder leiding van mevr. Marja Krans. Ook op o.a. de vraag hoe je persoonlijk gemotiveerd blijft, zal geprobeerd worden een antwoord te vinden.
Er zijn geen kosten aan verbonden en het is geheel vrijblijvend.
Info: www.werkcafedrachten.nl/

Namens de diaconie van De Arke,
R. Kloosterman

 

Taakgroep MZO
Als taakgroep MZO willen wij ondersteuning bieden aan de mantelzorger wanneer hij /zij daar behoefte aan heeft. Hiermee willen wij overbelasting van mantelzorgers helpen voorkomen. De taakgroep MZO werkt samen met de Zorgbuurtsuper van de Gemeente Smallingerland. De taakgroep nodigt mantelzorgers uit om eerst de vragenlijst in te vullen die staat op de website van de zorgbuurtsuper, W: www.zorgbuurtsuper.nl. Het doel van deze vragenlijst is een onderzoek te doen naar de zorgbelasting van de mantelzorgers. De uitslag kan besproken worden met de mantelzorger. Via de Zorgbuurtsuper kan zo nodig overlegd worden met andere professionele zorgverleners in de eerste lijn.
Lukt het niet om de lijst in te vullen kunt u contact opnemen met Onderstaande personen. Bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens wordt uw privacy door ons steeds zorgvuldig bewaakt. De leden van de taakgroep hebben als diaken of als vrijwilliger in de PGD, een verklaring van geheimhouding afgelegd.
Informatie:
Wijk Oost: diaken Anne Oosterveld, Grootzand 13, T: (0512) 51 92 89, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Noord: diaken Gert van Dam, Nova Cura 134, T: (0512) 53 28 08, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Zuid: Rie Zijlstra, De Zwaden 8, T: (0512) 51 92 89, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com