Samenstelling werkgroep Toekomst van Drachten
Afgelopen zomer heeft u in Geandewei kunnen lezen dat er een werkgroep zal worden ingesteld naar aanleiding van de resultaten van een studiedag in mei. Op 5 december was het zover en is deze werkgroep geïnstalleerd door het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

Samenstelling:
Zoals destijds is geformuleerd diende de samenstelling van de werkgroep een goede afspiegeling te zijn van de PGDrachten en is als volgt ingevuld:
Onafhankelijk voorzitter en secretaris zijn respectievelijk ds. Piet Beintema uit Dokkum, gemeenteadviseur voor de PKN en Marieke van Heeringen, lid van de PGDrachten;
leden komend uit de wijken zijn Gert van Dam (Noord), Fokke Wijngaarden (Oost), Ties Zweers (Zuid) en Jelle Cnossen (West);
leden komend uit diverse centrale raden zijn Jan Wesselius (vanuit de Centrale Jeugdraad), Ale Groen (vanuit de Centrale Diaconie) en Henk Tiegelaar (vanuit het College van Kerkrentmeesters).

Intentie
In de AK van juni is besloten om de werkgroep de intentie die uit bovengenoemde studiedag naar boven is gekomen te laten onderzoeken. Deze intentie luidt: er is grote voorkeur voor één gemeente (met opheffing van wijkgemeenten en met minder gebouwen) met één bestuur, maar wel met pastorale/diaconale steunpunten in de verschillende gebieden.

Feitelijke opdracht
Om de intentie te onderzoeken dient de werkgroep eerst vast te stellen hoe de huidige situatie is, wat er allemaal speelt binnen de PGDrachten en wie de gesprekspartners zijn.
Vervolgens dient de werkgroep vanuit die situatie de wenselijkheid en vervolgens de haalbaarheid aan te geven van de situatie zoals beschreven in de intentie. Ook dient de werkgroep te kijken naar meerdere modellen dan de ene, in de intentie genoemd. Aspecten die de werkgroep daarbij in beschouwing dient te nemen zijn communicatie naar gemeenteleden en kerkelijke vergaderingen/commissies, tijdstraject, regelmatige terugkoppeling naar AK, beslismomenten.
We verwachten van de werkgroep in maart 2015 een plan van aanpak met daarin een tijdpad te ontvangen.

Hans Bouma, scriba van de Algemene Kerkenraad

Laatste nieuws

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com