Juli 2020 1080 Europese huichelparlementariërs tegen soevereiniteit/annexatie

Op 23 juni 2020 publiceerden 1080 schijnheilige Europese parlementariërs uit 25 Europese landen een brief aan Europese regeringen en vooraanstaande politici,        waarin zij zich uitspraken tegen een Israëlische annexatie van de “Westbank”.

“De voormalige partijcheffin van de links-extreme Israëlische partij “Meretz”, Zahava Galon, twitterde op 24 juni dat ze er trots op was dat zij mede-initiatiefneemster van deze brief is. Ze schreef dat ze dit samen met drie anderen heeft gedaan: de voormalige Meretz-parlementariër Naomi Chazan, de voormalige procureur-generaal onder minister-president Yitzhak Rabin, Michael Ben-Yair, en de voormalige voorzitter van de Knesset en de “Jewish Agency”, Avraham Burg. De laatste kondigde in 2015 aan dat hij was toegetreden tot de Israëlische communistische partij “Hadash”, die deel uitmaakt van de gezamenlijke Arabische lijst.”

In hun brief uitten de parlementariër hun ernstige zorgen vanwege “President Trump´s plan voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en het dreigende vooruitzicht op een Israëlische annexatie van de ´Westbank´.” In de brief staat verder: “We maken ons grote zorgen vanwege het precedent dat dit zou betekenen voor de internationale betrekkingen in zijn totaliteit.” Ze voegden er een vette misleiding aan toe: “Sinds decennia heeft Europa voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict in de vorm van een tweestaten-oplossing in overeenstemming met het volkerenrecht en de desbetreffende resoluties van de VN-veiligheidsraad geworven.”

Aan hetgeen Europa gepropageerd heeft, is niets “rechtvaardig”. In 2006 gaven de enige parlementsverkiezingen van de Palestijnse Autonomie Hamas de meerderheid. Deze beweging heeft volgens haar charta tot doel een volkerenmoord op de Joden te plegen. De op één na grootste en enige relevante andere Palestijnse partij is de Fatah, die de Palestijnse Autoriteit controleert. Zij beloont moordenaars – of hun families – met pensioenen. Wat de EU gepropageerd heeft – een tweestaten-oplossing in zo´n realiteit – kan alleen maar in de hel als “rechtvaardige oplossing” gekwalificeerd worden of in, als je een klassiek voorbeeld zoekt: Sodom en Gomorrha. Het misbruik van het woord “rechtvaardig” komt tweemaal terug in de brief.

De ondertekenaars van de brief beweren dat een tweestaten-oplossing, waarbij een toekomstige staat geleid wordt door bevorderaars van moord, “beantwoordt aan het volkerenrecht”. Als dat zo is, dan zou dit soort recht in ieder geval in delen een wanproduct zijn. De VN is een deels antisemitisch orgaan. De meerderheid van de in de Algemene Vergadering jaarlijks aangenomen resoluties zijn slechts tegen één land gericht – Israël. Volgens de antisemitismedefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) is zulke discriminatie een antisemitische daad.

De ondertekenaars beweren in de brief ook dat wanneer Israël begint aan de annexatie – hun uitdrukking voor hetgeen door Israël “soevereiniteit toepassen” wordt genoemd – deze stap fataal zou zijn voor de vooruitzichten op Israëlisch-Palestijnse vrede. Natuurlijk noemden de hypocrieten het extreem genereuze vredesvoorstel van de toenmalige Israëlische minister-president Ehud Olmert uit het jaar 2008 niet, dat door Mahmoud Abbas werd afgewezen.

De ondertekenaars herhalen dat Israëlische annexatie vraagtekens zou plaatsen bij de meest fundamentele normen die de internationale betrekkingen aansturen, waaronder de charta van de VN. De politiek van Iran ter vernietiging van Israël zet zonder twijfel enorme vraagtekens bij de charta van de VN. Over dit onderwerp is er nooit een brief van de huichelaars geweest. Verder staat er in de brief dat de ondertekenaars “zich grote zorgen maken over de invloed van de annexatie op het leven van de Israëli´s en de Palestijnen.” Er bestaan weinig bewijzen voor dat veel van deze mensen zich ooit zorgen gemaakt hebben om het leven van Israëli´s. Anders zouden ze regelmatig brieven hebben opgesteld over hoe diep bezorgd ze vanwege het terrorisme, de moorddadige dreigingen en andere misdaden van de Palestijnen zijn.

De ondertekenaars zijn bovendien heel bezorgd over de effecten van de annexatie op het destabiliseringpotentieel in een regio op “de drempel van ons continent”. Deze parlementariërs sturen niet een gelijksoortige brief met betrekking tot de door president Barack Obama geïnitieerde overeenkomst met Iran, het Joint Comperehensive Plan of Action (JCPOA) in het jaar 2015. Dit plan bezat een enorm destabiliseringpotentieel voor de regio. Dit verschrikkelijke potentieel is inmiddels realiteit geworden.

De ondertekenaars citeren de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Josep Borrell, die verklaarde dat een annexatie niet onaangevochten zou mogen doorgaan. Zij waarderen een man, die genocidale bedoelingen niet als probleem beschouwt. Deze huichelaars zouden moeten weten dat Borrell tegenover “Politico” heeft gezegd: “Iran wil Israël vernietigen; dat is niets nieuws. Daar moet men mee leven.”

In de brief staat verder: “… dat de op regels gebaseerde wereldorde voor Europa´s eigen stabiliteit en veiligheid op de lange termijn een centrale rol speelt.”Het is een feit dat deze zogenaamd op regels gebaseerde orde geldschenkingen van de EU en Europese landen aan de moorden belonende Palestijnse Autoriteit omvatten.

Deze brief is uniek. Er bestaan geen situaties, waarin meer dan duizend Europese parlementariërs gemene zaak maken om een brief aan Europese regeringen en vooraanstaande politici te schrijven. Als je de brief naast de antisemitisme werkdefinitie van de IHRA legt, dan stel je vast dat hij antisemitisch zou kunnen zijn. En zo niet, dan komt hij hier zeker heel dicht bij in de buurt. De IHRA-definitie geeft als voorbeeld voor antisemitisme aan: “Toepassing van twee maten tegen Israël door van haar een gedrag te verlangen dat van andere democratische landen noch verwacht noch verlangd wordt”. Individueel hebben deze parlementariërs zeker het recht om tegen Israël´s politiek in de omstreden gebieden op de “Westbank” te zijn, maar dat zij zich met 1079 anderen aaneensluiten, is nog nooit voorgekomen. Islamitisch terrorisme bedreigt Europa. Deze huichelaars hebben zich nog nooit aaneengesloten om de inherente terrorismebevordering in de Palestijnse samenleving te veroordelen.

De brief is een grotendeels links project. Een vlugge blik op de ondertekenaars laat zien dat minstens 30% van hen socialistische of arbeiderspartijen vertegenwoordigen. Meer dan 150 zijn afkomstig van Groene partijen. Ook andere, linksextremere partijen zijn in aanzienlijke mate vertegenwoordigd, bijvoorbeeld de Ierse Sinn Féin en de Duitse Die Linke. Veertien ondertekenaars zijn communisten. Van de partij die de meest extreme anti-Israël haat in Europa propageert, het Spaanse “Podemos”, zijn acht ondertekenaars afkomstig.

Met ongeveer 240 is Groot-Brittannië het land met de meeste ondertekenaars. De meerderheid komt van de Labour Party, 38 van de Liberaal-democraten, 27 van de Scottish National Party en 24 zijn Conservatieven. En dat van een land, wiens regering de IHRA-definitie voor nationaal gebruik heeft overgenomen. Alleen al het aantal ondertekenaars van de Labour Party overtreft ruimschoots dat van de 88 Duitse ondertekenaars.

Met 164 ondertekenaars vormt Frankrijk de op één na grootste groep. Het op twee na grootste aantal ondertekenaars – 130 – komt uit Ierland. 53 zijn van de partij Fianna Fáil. Haar partijchef Micheàl Martin, is de minister-president van het land. 48 ondertekenaars komen van Sinn Féin. Fianna Fáil is de grootste partij in Ierland, Sinn Féin de op één na grootste. Van de coalitiepartner Fine Gael heeft niemand de brief ondertekend. De Ierse bevolking vertegenwoordigt niet eens 1% van de bevolking van de landen waaruit de ondertekenaars afkomstig zijn. Dat laat eens temeer zien dat Ierland terecht bekendstaat om zijn anti-Israëlische hetze.

Er zijn nog meer landen die een relatief grote deelname van ondertekenaars per hoofd van de bevolking hebben, waaronder IJsland met 8, Luxemburg met 11, Zweden en Denemarken met elk ongeveer 50 en Zwitserland. Het is interessant om vast te stellen dat er uit enkele EU-lidstaten helemaal geen ondertekenaars zijn: Cyprus, Griekenland, Kroatië en Bulgarije.

Een van de meest verrassende namen op de lijst is die van de voormalige partijchef van de Britse Conservatieven, Lord Michael Howard, een Jood. Hij zou wegens een bijna antisemitische brief bezorgd hebben moeten zijn, omdat hij het slachtoffer van een van de meest walgelijke antisemitische karikaturen in de Britse naoorlogse geschiedenis was. In april 2005 publiceerde de “Guardian” een karikatuur van Steve Bell, waarin Howard – destijds nog geen Lord – met vampiertanden werd getoond, waar het bloed van afdroop; hij hield een glas bloed in de hand. Dat was de gepersonifieerde versie van de oeroude antisemitische leugen van rituele moord. De tekst bij de karikatuur luidde: “Drinken jullie wat wij drinken? Stem conservatief.” Later tekende Bell Howard in de “Guardian” opnieuw met vampiertanden.

 

Dagboek van Anne Frank, ook levend in lockdown

 
Wanneer je in de verleiding komt om te mopperen over de beperkingen wegens de corona pandemie, is het goed om te worden herinnerd aan de omstandig­heden waaronder de Joden zich tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten verstoppen voor de nazi’s.

Misschien wel het bekendste verhaal is dat van de dertienjarige Anne Frank, die met haar familie twee jaar lang op een koude, krappe Amsterdamse zolder werd opgesloten voordat ze naar de concentratie­kampen werd weggesleept, waar alleen Otto, haar geliefde vader, het overleefde. Temidden van alle spanningen die veroorzaakt werden door het feit dat drie families het schaarse voedsel en de faciliteiten deelden, leefden ze met de constante angst om ontdekt te worden en werden ze bij elke klap en elk gekraak opgeschrikt.

Anne besteedde een groot deel van haar tijd aan het schrijven van haar dagboek - een cadeau van haar vader - en het vastleggen van al haar hoop en angsten, evenals de dagelijkse ruzies die het gevolg waren van enkele moeilijke relaties, waaronder het vervelende gedrag van Peter, een oudere jongen op wie ze geleidelijk aan verliefd werd.

Ervan dromend om schrijfster te worden drukte ze haar gevoelens uit op een positieve, levendige en persoonlijke manier - natuurlijk soms kinderlijk, met een vleugje wijsheid en volwassenheid. En ze verloor nooit de hoop om uit de kampen gered te worden. Natuurlijk wist ze niet dat ze al een talentvolle schrijfster was, wier tragische, aangrijpende verhaal in 66 talen zou worden gepubliceerd en waarvan 40 miljoen exemplaren zouden worden verkocht.

Het was een mysterie waarom Peter zijn kat mee mocht nemen, omdat het beest de schuilplaats op een onbewaakt ogenblik zou kunnen verraden. Uiteindelijk werden ze verraden door een dief, die de kat boven hoorde rondscharrelen, terwijl hij zelf beneden in een kluisje in het kantoor aan het rommelen was. Het vermoeden bestaat dat hij het bewijsmateriaal heeft gebruikt als inzet bij de onderhandelingen met de politie.

Verraden door een dief! Klinkt bekend. Dat gebeurde ook met de Joodse Messias.

Uit de film ‘Het dagboek van Anne Frank’ uit 1959 blijkt dat de familie Frank God om hulp heeft gevraagd, omdat de woorden van Psalm 121 herhaaldelijk worden gelezen: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.’
In de film viert deze Godvrezende familie ook Chanoeka, het jaarlijkse Joodse ‘Lichtfeest’, dat de overwinning op een antisemitische dictator in een eerder tijdperk viert. Zou God nu voor hen ingrijpen?

Zoals ik al zei, werden ze verraden door een dief, net zoals Jezus werd verraden door Judas. En de grote tragedie was, dat ze ieder moment verwachtten dat ze gered zouden worden, na het horen van het nieuws op de radio over de landing op D-Day. Het zou nog maar drie maanden duren totdat Auschwitz bevrijd werd.

Nu leek alles hopeloos, net zoals het voor de discipelen van Yeshoea moet zijn geweest toen Hij naar Golgotha werd gesleept. Maar ook voor het Joodse volk zou ooit de dag van de opstanding komen, wanneer God hun graven zou openen, hen terug zou brengen naar het land Israël en Zijn Geest in hun hart zou uitstorten (Ezechiël 37:11-14).

Ik kan natuurlijk niet spreken voor individuele leden van de familie Frank - God alleen weet dit - hoewel ze misschien wel beïnvloed zijn door de vele duizenden Joodse gelovigen in Jezus, die bij hen in de kampen waren en ongetwijfeld hun hoop op verrijzenis en een nieuw leven door Christus hebben gedeeld.

Van haar kant heeft Anne een verbazingwekkende erfenis nagelaten, die ook vandaag de dag nog invloed heeft op de jeugd. Onder hen was mijn vriend en collega David Soakell van de Christelijke Vrienden van Israël, die mijn liefde voor het Joodse volk deelt als resultaat van het zien van de film, waarop ik hem als 12-jarige scholier attent maakte. Zijn bekering tot het christendom, vele jaren later, leidde hem naar zijn huidige werk: opkomen voor een volk dat nog steeds vaak wordt verguisd en vervolgd.
Uit een onderzoek van de Universiteit van Oxford blijkt, dat bijna 20% van de Britse burgers gelooft dat de Joden achter de verspreiding van COVID-19 zitten.

Net als Anne droomde ik ervan om schrijver te worden en ik ben het grootste deel van mijn volwassen leven journalist geweest, maar de specifieke opdracht om een ‘helper van Israël’ te zijn, is in de afgelopen tien jaar een bijzonder voorrecht geweest.

Uit mijn lezing van de Schrift blijkt duidelijk dat er nog meer problemen voor het Uitverkoren Volk in het verschiet liggen, maar als we kijken naar het grote geheel van hoe God de naties in deze laatste dagen aan het schudden is, dan hebben de Joden een zeer mooie toekomst en kunnen ze zich verheugen op het leven onder de koninklijke heerschappij van Koning David's nakomeling, de Messias Yeshoea. (Ezechiël 37:24 e.v.)

De grote prediker van de 19e eeuw, Charles Spurgeon, geloofde dit ook rotsvast. Toen hij in 1864 over deze passage preekte zei hij: ‘De betekenis van onze tekst is, zoals uit de context blijkt, als woorden iets betekenen, volkomen duidelijk. Eerst zal er een politiek herstel zijn van de Joden naar hun eigen land en naar hun eigen nationaliteit; en daarna zal er, zoals duidelijk in de tekst en in de context wordt verklaard, een geestelijk herstel zijn - een daadwerkelijke bekering van de stammen van Israël.’

Hij voegde eraan toe: ‘Het is de plicht en het voorrecht van de Christelijke Kerk om het evangelie te verkondigen aan de Joden en aan elk schepsel (...) - om hen te herinneren aan Gods liefde en beloften en om de gekruisigde Christus te prediken’.

Bid dat het Joodse volk, net als de familie Frank in hun donkerste uur, hun ogen zullen opslaan naar Degene van wie hun hulp komt.

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com