Van de redactie van het Kerkblad Geandewei
De Geandewei Editie Drachten is een afspiegeling van de overgang van de wijkgemeentes van Drachten naar Eén Protestantse Gemeente van Drachten. In deze transitieperiode bestaan delen van wijkkerkenraden en commissies en de centrale kerkenraad met werkgroepen nog naast elkaar.
De indeling van de Geandewei is gebaseerd op de nieuwe organisatie zoals deze is weergegeven in het ‘Definitieve besluit PGDrachten’ en de leeswijzer die hoort bij het rapport ‘Voortvarend Verder 2.0.2.0.’
Dat betekent dat er nog informatie komt uit de ‘Oude organisatie’ en uit de ‘Nieuwe organisatie’. De informatie uit de ‘Oude organisatie’ wordt genoemd bij de pastorale deelgebieden, de informatie uit de ‘Nieuwe organisatie’ bij de werkgroepen en de Centrale kerkenraad in de rubriek PGDrachten bestuurlijk
Bij de nieuwe rubrieken vindt u een ‘Toelichting bij deze rubriek’.
De redactie Geandewei Editie Drachten

Aanpassing Geandewei
Door de aanpassing van de bestuurlijke structuur van de Protestantse Gemeente van Drachten zullen op termijn een aantal wijzigingen in de presentatie van de rubrieken van de PGDrachten worden doorgevoerd. Deze veranderingen worden overlegd met de werkgroep PR&Communicatie en de Algemene Kerkenraad.
Redactie Geandewei Editie Drachten

Aanlevering kopij
Inleveren kopij voor de maandag (of eerder) van verschijning om 09.00 uur op de juiste e-mail adressen.
• Berichten moeten als bijlage (in Word) per mail aangeleverd worden. Lettertype Arial 10 punten.
• Foto’s moeten niet in het Word document worden opgenomen. Wel met tekst aangeven: Hier foto (naam foto) plaatsen. Een foto moet samen met de kopij als jpg-bijlage per mail opgestuurd worden.
• Indien u een bericht wenst te herhalen dient u deze opnieuw in te sturen voor de eerst volgende redactievergadering.
• Zorg ervoor dat de tekst zo compact mogelijk is in verband met de contractuele plaatsingsruimte.

Verlevendig uw kopij
U heeft inmiddels natuurlijk de Geandewei-app gedownload en ervaren hoe u sommige foto's 'tot leven' kunt brengen door de app op het papieren blad te richten. Ook foto's in het gemeentedeel van Geandewei kunnen interactief gemaakt worden.
Te denken valt aan een door gemeenteleden zelf gemaakt filmverslag van een speciale dienst, een jongerenactie, een koffiemiddag.
Maar ook bestaande YouTube-films kunnen aan uw foto gekoppeld worden: denk dan aan een nieuw kinderlied dat ingestudeerd moet worden, of een filmpje van een koor dat bij u komt optreden.
Hou rekening met de privacyregels die gelden voor het publiceren van beelden van personen.

De aanlevering van foto en filmpje werkt als volgt:
Iemand in de gemeente (kerkenraad, knd-leiding, etc.) neemt een filmpje op en zet dat op YouTube, of zoekt een bestaand YouTube filmpje op. De YouTube-link stuurt u naar de redactie, samen met een foto en een berichtje over de activiteit. De redactie draagt zorg voor de verwerking en plaatsing in de Geandewei.

De e-mailadressen voor Geandewei zijn:
Wijk Oase: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Oost: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Zuid: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk West: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Grote kerk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Verenigingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jeugdpagina: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerkdiensten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De kopij die niet thuis hoort in een van bovenstaande e-mailadressen, moet gestuurd worden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Let op: Alle mailadressen zijn gewijzigd, niet meer .kopij, maar -kopij

Redactievergadering
In de week van verschijnen komt de redactie op maandag om 13.00 uur of eerder, bijeen in de Zuiderkerk.
Heeft u geen mogelijkheid om de kopij per mail aan te leveren, dan bij voorkeur de kopij inleveren bij uw Deelgebiedscriba, die de kopij verstuurt naar het juiste adres.
Berichten die niet onder één van de wijken vallen, en die geschreven of getypt aangeleverd worden, moeten op de vrijdag vóór de redactievergadering aangeleverd worden bij de heer R. van der Wal, De Kamperfoelie 4, 9203 LT Drachten, T: (0512) 52 59 98.

De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij in te korten of niet te plaatsen.
In Geandewei worden geen gedichten geplaatst.
De redactie editie Drachten
Redactiesamenstelling
Dhr. C. de Haan, T: (0512) 51 08 68;
Dhr. K. van der Linde, T: (0512) 52 41 98;
Dhr. J.F. van der Veen, T: (0512) 51 58 97;
Dhr. M. Visser, T: (0512) 52 60 57
Dhr. R. van der Wal, T: (0512) 52 59 98.

Verschijningsdatums Geandewei 2020 Editie Drachten

Nr. Red. vergadering Verschijning Bijzonderheden
12 28 mei  04 juni  3 weken
13 22 juni  25 juni  3 weken
14 13 juli  16 juli 3 weken
15 03 augustus 06 augustus 3 weken
16 16. 24 augustus  27 augustus  3 weken
17 14 september  17 september  
18 28 september  01 oktober  
19 12 oktober  15 oktober  
20 26 oktober  29 oktober  

Voor klachten over de bezorging van de Geandewei moet, u zijn bij:
Wijk Noord: Dhr. J. Boersma (0512) 840114
Wijk Oost, de Wiken Fam. A. Faber (0512) 522198
Wijk Oost, de Venen Fam. H. vd. Heide (0512) 512241
Wijk West, Drait Dhr. J. van Panhuis (0512) 518434
Trisken, Sanding en Himsterhout, Dhr. J. Aartsma, T: (0512) 77 60 55 T: (06) 314 930 31

Wijk Zuid Singels Dhr. S. Woudstra (0512) 545565
Wijk Zuid De Bouwen, Dhr. J. Bultsma T: (0512) 53 94 65

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com