Van de redactie van het Kerkblad Geandewei
Als Geandewei-redactie zijn wij erg blij met het mooie format waarin ons kerkblad verschijnt.
Wij zetten ons in om de aangeleverde informatie van de verschillende wijken en haar leden in het afgesproken format aan te leveren bij de drukker. Elk redactielid neemt bij deze verwerking een deel voor zijn rekening. Allereerst kijken wij of de aangeleverde stukken passen binnen het inhoudelijke kader. Wij vragen ons bij elk bericht af of er informatie in staat over de kerken van de PG Drachten en/of Smallingerland. De relatie van de activiteit met de kerken van de PG Drachten en Smallingerland is doorslaggevend in de plaatsing. Deze selectie is erg belangrijk om ons inhoudelijk doel te waarborgen en ons ook zoveel mogelijk te houden aan het aantal af te nemen bladzijden bij de drukker. Wanneer een redactielid twijfelt over de te plaatsen inhoud of de plek waar een bericht geplaats zou kunnen worden, bespreken wij dit op onze vergadering.
Wij vinden het erg belangrijk dat de scriba’s van de plaatselijke kerken de inhoud van de berichten ook zelf controleren. Uiteindelijk houdt de redactie zichzelf niet als eindverantwoordelijk voor de inhoud van de Geandewei. Dit is een belangrijke verantwoordelijkheid voor de kerkenraden zelf. De redactie leest wel mee en is daarin een belangrijke partner om mee samen te werken. Wij denken graag mee in en over de verschillende berichtgevingen!
De redactie Geandewei Editie Drachten

Aanpassing Geandewei
Door de aanpassing van de bestuurlijke structuur van de Protestantse Gemeente van Drachten zullen op termijn een aantal wijzigingen in de presentatie van de rubrieken van de PGDrachten worden doorgevoerd. Deze veranderingen worden overlegd met de werkgroep PR&Communicatie en de Algemene Kerkenraad.
Redactie Geandewei Editie Drachten

Aanlevering kopij
Inleveren kopij voor de maandag van verschijning om 09.00 uur op de juiste e-mail adressen.
• Berichten moeten als bijlage (in Word) per mail aangeleverd worden. Lettertype Arial 10 punten.
• Foto’s moeten niet in het Word document worden opgenomen. Wel met tekst aangeven: Hier foto (naam foto) plaatsen. Een foto moet samen met de kopij als jpg-bijlage per mail opgestuurd worden.
• Indien u een bericht wenst te herhalen dient u deze opnieuw in te sturen voor de eerst volgende redactievergadering.
• Zorg ervoor dat de tekst zo compact mogelijk is in verband met de contractuele plaatsingsruimte.

De e-mailadressen voor Geandewei zijn:
Wijk Oase: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Oost: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Zuid: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk West: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Grote kerk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Verenigingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jeugdpagina: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerkdiensten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De kopij die niet thuis hoort in een van bovenstaande e-mailadressen, moet gestuurd worden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Let op: Alle mailadressen zijn gewijzigd, niet meer .kopij, maar -kopij

Redactievergadering
In de week van verschijnen komt de redactie op maandag om 13.00 uur bijeen in de Zuiderkerk.
Heeft u geen mogelijkheid om de kopij per mail aan te leveren, dan bij voorkeur de kopij inleveren bij uw Deelgebiedscriba, die de kopij verstuurt naar het juiste adres.
Berichten die niet onder één van de wijken vallen, en die geschreven of getypt aangeleverd worden, moeten op de vrijdag vóór de redactievergadering aangeleverd worden bij de heer R. van der Wal, De Kamperfoelie 4, 9203 LT Drachten, T: (0512) 52 59 98.

De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij in te korten of niet te plaatsen.
In Geandewei worden geen gedichten geplaatst.
De redactie editie Drachten
Redactiesamenstelling
Dhr. C. de Haan, T: (0512) 51 08 68;
Dhr. K. van der Linde, T: (0512) 52 41 98;
Dhr. J.F. van der Veen, T: (0512) 51 58 97;
Dhr. M. Visser, T: (0512) 52 60 57
Dhr. R. van der Wal, T: (0512) 52 59 98.

Verschijningsdatums Geandewei 2020 Editie Drachten

Nr. Red. vergadering Verschijning Bijzonderheden
8 06 april  09 april  
9 20 april  23 april  
10 04 mei  07 mei  
11 16 mei  20 mei  
12 28 mei  04 juni  3 weken
13 22 juni  25 juni  3 weken
14 13 juli  16 juli 3 weken
15 03 augustus 06 augustus 3 weken
16 16. 24 augustus  27 augustus  3 weken
17 14 september  17 september  
18 28 september  01 oktober  
19 12 oktober  15 oktober  
20 26 oktober  29 oktober  

Voor klachten over de bezorging van de Geandewei moet, u zijn bij:
Wijk Noord: Dhr. J. Boers (0512) 531021
Wijk Oost, de Wiken Fam. A. Faber (0512) 522198
Wijk Oost, de Venen Fam. H. vd. Heide (0512) 512241
Wijk West, Drait Dhr. J. van Panhuis (0512) 518434
Trisken, Sanding en Himsterhout, Dhr. J. Aartsma, T: (0512) 77 60 55 T: (06) 314 930 31

Wijk Zuid Singels Dhr. S. Woudstra (0512) 545565
Wijk Zuid De Bouwen, Dhr. J. Bultsma T: (0512) 53 94 65

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com