Kerkelijk Bureau (oostzijde Zuiderkerk)
De Drift 46, 9203 GH Drachten

T: (0512) 53 99 46
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Website Drachten: www.pgdrachten.nl

Openingstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is geopend op woensdag en donderdag van 10.00 - 14.00 uur. (maandag, dinsdag en vrijdags gesloten)

Medewerkers:
Dhr. J.W. Offinga
Mevr. A. Hoekstra-de Haan
Mevr. F. Steringa
Mevr. T. Dijkstra-Kloosterman

Tijdens de zomervakantie is het Kerkelijk Bureau is gesloten van maandag 29 juli t/m vrijdag 16 augustus
Voor urgente gevallen kunt u contact opnemen met:
Dhr. C. Staal, T: (0512) 51 65 33 of T: (06) 302 565 51
Dhr. G. Kijlstra, T: (0512) 52 43 92 of T: (06) 515 560 72

Protestantse Gemeente Drachten Maart 2018
Algemene Kerkenraad
Scriba: p/a Kerkelijk Bureau
De Drift 46
9203 GH Drachten
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkdienstroostercommissie
Centraal aanspreekpunt:
Dhr. J. Schoonhoven
T: 0629260162, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Wijzigingen in het preekrooster dient u hier door te geven.
Op de website van de Oase wordt ook een (niet altijd actueel) kerkdienstenrooster gepubliceerd.

Collectebonnencollectebonnengb
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in kaarten van:
€20,00; 40 bonnen van €0,50
€25,00; 25 bonnen van €1,00
€50,00; 25 bonnen van €2,00

De collectebonnen zijn bij voorkeur te bestellen op de website: https://pgdrachten.nl

Wanneer u dit voor de eerste keer doet, wordt u gevraagd eerst een account aan te maken.
De rest wijst zich vanzelf. Het registratienummer hoeft niet ingevuld te worden. De betaling gaat door middel van Ideal via uw eigen bank. U krijgt de bonnen daarna thuis bezorgd.
Bij het Kerkelijk Bureau kunnen ook bonnen worden afgehaald waarbij u voor de betaling een eenmalige machtiging afgeeft. Via Ideal vóór woensdag 24.00 uur besteld worden ze op donderdag bij u bezorgd.
Het bestellen en betalen van collectebonnen via Ideal is het meest efficiënt. Heeft u vragen of hulp nodig dan kunt u bellen met de vrijwilligers van het kerkelijk bureau zij kunnen uitleggen hoe het werkt.

Nieuwe Rekeningen Protestantse Gemeente te Drachten 
Nieuwe rekeningnummers Kerk en Diaconie
Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
• Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.
• Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.
De nieuwe bankrekeningnummers zijn:
Kerk: NL53 RABO 0373 7181 79
Diaconie-ZWO: NL40 RABO 0373 7368 43

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters, G. Kijlstra, penningmeester

Protestantse Gemeente te Drachten
IBAN: NL53 RABO 0373 7181 79 ten name van de Prot. Gem. te Drachten
Wilt u in de omschrijving de bestemming vermelden: Vaste vrijwillige bijdragen/Solidariteitskas/Vrijwillige bijdrage Geandewei/abonnement /Giften/Collectebonnen/De Schakel/Evangelisatie.

Centrale Diaconie Drachten
IBAN: NL40 RABO 0373 7368 43  t.n.v. Diaconie-ZWO o.v.v. bestemming van uw gift.

Automatische incasso
Onze gemeente gebruikt incasso’s bij de bijdrage voor:
-de vrijwillige bijdrage (actie kerkbalans)
-de Geandewei
-de Solidariteitskas
Bij deze incasso’s is de datum van incasseren steeds de 25e van de maand of de eerst daarop volgende werkdag. De incassant-ID van de Protestantse Gemeente te Drachten is NL27ZZZ302584829123
De CDD (Centrale Diaconie Drachten) gebruikt incasso’s voor:
-Diaconie
-ZWO
-Kerkradio
Bij deze incasso is de datum van incasseren steeds de 15e van de maand of de eerst daarop volgende werkdag.
De Incassant-ID van de CDD is NL58ZZZ302584823230.

Als kerklid hoeft u niets te doen, alles is voor u geregeld.

Diversen
Help de administratie van de kerk
Berichten van verhuizing, overlijden, verbintenis en scheiding worden ontvangen van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Uitzondering hierop zijn de gemeenteleden met een SILA-bezwaar.
Geboorten worden niet door de GBA doorgegeven. Dit moet u zelf doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.
Een kerkelijk huwelijk dient u ook zelf door te geven aan het Kerkelijk Bureau.

Kerkblad Geandewei
De adviesprijs voor een vrijwillige bijdrage aan de Geandewei is € 27,50
Zie ook speciale map over kerkblad Geandewei

Kopieerwerk
Kopieerwerk vóór woensdag gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of in de brievenbus (De Drift 46) ligt op donderdag tussen 11.00- 14.00 uur klaar.

Regelmatig wordt drukwerk aangeleverd in de vorm van een boekje of liturgie. Om dit goed te kunnen verwerken zijn een aantal criteria van toepassing. 
Graag aanleveren in Word of PDF. Formaat A4, Lettertype Arial, Times New Roman of Calibri, lettergrootte 16. Het drukwerk wordt gevouwen en geniet. U blijft zelf verantwoordelijk voor inhoud en eventuele (type)fouten.
Wilt u uw naam, telefoonnummer en betreffende wijk of organisatie vermelden s.v.p.

Wat te doen bij geboorte, doop, huwelijk, jubileum, ziekte, verhuizen en overlijden.
In onze gemeente leven we graag mee in blijde en droeve tijden. Wilt u uw wijkouderling of sectie op de hoogte houden bij een geboorte, jubileum, ziekte en overlijden? Hartelijk dank alvast.

Bij opname in het ziekenhuis…
Als in het ziekenhuis bezoek zou willen van uw wijkpastor of ouderling, laat ons dat dan op één of andere manier weten.

Trouwen…
Wilt u uw huwelijk kerkelijk laten bevestigen? Neem dan ruimschoots van te voren contact op met de predikant van uw keuze. Leg eerst met hem of haar een datum vast en bespreek pas daarna (bijvoorbeeld!) de kerk of zaal en de muziek...
Voor informatie kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.
Op het internet is veel informatie te vinden o.a. checklijsten.


Dopen…
Samen met de ouders bereidt de predikant een doopdienst voor. Om dat goed te kunnen doen wordt het aantal dopelingen beperkt tot vijf. Zijn er meer aangemeld, dan wordt in overleg met
predikanten en ouders naar een andere mogelijkheid gezocht.
Om eerst met elkaar te praten over de doop van je kind, en ter voorbereiding van het gesprek met de predikant, is er een boekje beschikbaar dat wordt aangeboden aan de ouders wanneer de wijkpredikant, het sectieteam of het kerkelijk bureau een geboortekaartje ontvangt. De tekst van dit boekje kunt u ook (in iets gewijzigde vorm) lezen op deze website.

Overlijden…
Bij het overlijden van een naaste moet er meestal veel op korte termijn geregeld worden. Wie moeten er benaderd worden? Hoe bereiken we de kerk? Waar moeten we aan denken? Om u hierbij in de eerste ogenblikken na een overlijden van dienst te zijn hebben we een handleiding voor u opgesteld. Ook kunt u hier suggesties en materiaal vinden voor het vervolg: de invulling en vormgeving van de afscheidsdienst.

Persoonlijke veranderingen...
Het is belangrijk de kerkelijke administratie goed bij te houden. Wilt u daarom adreswijzigingen, berichten van overlijden, geboorte, huwelijk en echtscheiding doorgeven aan het
kerkelijk bureau?

Mutaties
Wilt u uw mutaties niet in het kerkblad meldt dit dan vroegtijdig bij uw ouderling of sectie.

Collectebonnen

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com