Wat te doen bij geboorte, doop, huwelijk, jubileum, ziekte, verhuizen en overlijden.
In onze gemeente leven we graag mee in blijde en droeve tijden. Wilt u uw wijkouderling of sectie op de hoogte houden bij een geboorte, jubileum, ziekte en overlijden? Hartelijk dank alvast.

Bij opname in het ziekenhuis…
Als in het ziekenhuis bezoek zou willen van uw wijkpastor of ouderling, laat ons dat dan op één of andere manier weten.

Trouwen…
Wilt u uw huwelijk kerkelijk laten bevestigen? Neem dan ruimschoots van te voren contact op met de predikant van uw keuze. Leg eerst met hem of haar een datum vast en bespreek pas daarna (bijvoorbeeld!) de kerk of zaal en de muziek...
Voor informatie kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.
Op het internet is veel informatie te vinden o.a. checklijsten.


Dopen…
Samen met de ouders bereidt de predikant een doopdienst voor. Om dat goed te kunnen doen wordt het aantal dopelingen beperkt tot vijf. Zijn er meer aangemeld, dan wordt in overleg met
predikanten en ouders naar een andere mogelijkheid gezocht.
Om eerst met elkaar te praten over de doop van je kind, en ter voorbereiding van het gesprek met de predikant, is er een boekje beschikbaar dat wordt aangeboden aan de ouders wanneer de wijkpredikant, het sectieteam of het kerkelijk bureau een geboortekaartje ontvangt. De tekst van dit boekje kunt u ook (in iets gewijzigde vorm) lezen op deze website.

Overlijden…
Bij het overlijden van een naaste moet er meestal veel op korte termijn geregeld worden. Wie moeten er benaderd worden? Hoe bereiken we de kerk? Waar moeten we aan denken? Om u hierbij in de eerste ogenblikken na een overlijden van dienst te zijn hebben we een handleiding voor u opgesteld. Ook kunt u hier suggesties en materiaal vinden voor het vervolg: de invulling en vormgeving van de afscheidsdienst.

Persoonlijke veranderingen...
Het is belangrijk de kerkelijke administratie goed bij te houden. Wilt u daarom adreswijzigingen, berichten van overlijden, geboorte, huwelijk en echtscheiding doorgeven aan het
kerkelijk bureau?

Mutaties
Wilt u uw mutaties niet in het kerkblad meldt dit dan vroegtijdig bij uw ouderling of sectie.

Collectebonnen

Doelen en Acties

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com