Op zaterdag 31 juli sluit het klooster haar deuren. Vanaf 1936 woonden de zusters Karmelietessen hier tot 1993, zij verkochten het klooster aan Jan en Ietsje Hofstra. Ons ideaal was om dit unieke gebouw te bewaren voor Noord-Nederland. Inmiddels zijn we 28 jaar verder. Straks wordt het verbouwd tot een huis voor mensen met dementie. Een prachtige bestemming!
We hopen op zondagmiddagen tuinconcerten te organiseren, meer informatie volgt t.z.t.
Op donderdag 14 juni a.s. gaat de allerlaatste tentoonstelling HUIDHONGER opnieuw van start in het Karmelklooster in Drachten, met dank aan de kunstenaars en galeries!
Tot 31 juli zijn de tentoonstelling en het klooster nog bekijken
In 2019 heb ik deze tentoonstelling geschreven en samengesteld. Bij de opening in september vroegen veel mensen zich af, wat is dat: Huidhonger? In maart 2020 is de tentoonstelling voortijdig gesloten vanwege Corona. Inmiddels kent iedereen het woord Huidhonger. Bizar hoe we het afgelopen jaar geleefd hebben met het virus en de anderhalve meter afstand.
Het is en blijft een prachtig en actueel thema. 32 kunstenaars werken mee aan Huidhonger.

Huidhonger, gemis aan aanraking
In januari 2019 lees ik een boek van Jane Gardam Een onberispelijke man, over het kind Edward, een zoon van Engelse kolonisten, die in Azië geboren wordt in de vorige eeuw. Zijn moeder overlijdt bij geboorte, zijn vader wil niets van hem weten. Zoekt wel een vrouw, die voor hem zorgt: tante May. Maar hij groeit op zonder de liefde van zijn ouders.
Kinderen van Engelse kolonisten gaan in de 19de eeuw terug naar Engeland om onderwijs te volgen en tante May reist met de 4-jarige Edward per boot naar Engeland. Hij komt daar in een gastgezin en treft het niet. De jonge Edward ontbeert van jongs af aan genegenheid, warmte en geborgenheid. Dit laat sporen na in zijn leven.
Terwijl ik dit boek lees, beland ik per toeval in een tv-programma met Jacobine Geel. Zij zit aan tafel met drie vrouwen, alle drie alleen, partner overleden of gescheiden. Eén van hen heeft een boek geschreven met de titel: Huidhonger. Ik had nog nooit van dit woord gehoord. Huidhonger: behoefte aan aanraking. Het raakt me. En ik realiseer me, dat het boek, dat ik lees: Een onberispelijke man doortrokken is van Huidhonger.
Huidhonger zet mijn gedachten in beweging en ik denk aan mijn moeder. Zij is 93 jaar, ligt in bed, eet weinig tot niets meer. Weet nog wie ik ben. Maar haar zintuigen laten haar in de steek. Haar gezichtsvermogen (maculadegeneratie) wordt minder en zonder gehoorapparaten kunnen we niet meer communiceren. Maar als ik haar bezoek, wil ze graag mijn hand vasthouden, mijn wang tegen de hare en een tuut. Ik realiseer me, als alle zintuigen je min of meer in de steek laten, blijft de tastzin over. Daar begint je leven mee, met de tastzin, op zoek naar moedermelk, de geborgenheid en warmte van haar lichaam en die tastzin markeert ook het levenseinde: de innigheid van het vasthouden.
Huidcontact is de meest intieme communicatievorm tussen mensen en geeft subtiele gevoelens van tederheid en verbondenheid. Lichaamscontact zegt soms meer dan woorden.
Aanraken is intiem en intimiteit is alleen toegestaan volgens bepaalde codes. Er zijn (on)geschreven afspraken over welke aanrakingen bij welke gelegenheden gepast zijn: het zijn de omgangsvormen, die we allemaal kennen. De meeste mensen voelen intuïtief aan hoe dat lichaamscontact ‘hoort’ te voelen. Je hanteert de grenzen en afspraken van respect en wellevendheid.
Hoe langer je nadenkt over Huidhonger, hoe meer het thema intrigeert. Denk aan de vluchtelingen, vaak alleen onderweg op zoek naar nieuwe geborgenheid; zij worden eerder geweerd dan omarmd.

En hoe is dat geweest voor de zusters Karmelietessen hier in dit klooster? Ze zijn 18, 20, 22, 28 jaar als zij besluiten het slotklooster in te gaan. Zij doen bij hun intrede niet alleen afstand van de wereld, maar ook van hun familie en van moederschap. Wat doet het met een mens als je bewust de ruimte om je heen laat krimpen? Hoe beleef je binnen een communiteit intimiteit, zonder de aanraking van en door een ander?
Huidhonger, een onderwerp dat mensen letterlijk en figuurlijk aan de huid kan raken.
HUIDHONGER, vanaf 14 juni t/m 31 juli in het Karmelklooster in Drachten, Burg. Wuiteweg 162, Tel.: 0512-512103 op do- vr- za- en zo-middag van 13 – 17 uur.
Reserveren via onze website: www.karmelklooster.nl
Er zijn twee tijdsblokken per middag van 13 – 15 uur en van 15 – 17 uur. Graag tot ziens.
Ietsje Hofstra