College van Diakenen Januari 2021
Van de gezamenlijke diaconieën PG Drachten
Hieronder leest u een bericht van de gezamenlijke diaconieën van de PG Drachten. We vragen uw aandacht met betrekking tot corona, eenzaamheid, financiële noden, oproep vrijwilligers en collectebonnen.
Na een periode van luwte waarin het één en ander weer mogelijk was, is de coronacrisis helaas in alle heftigheid terug. Er werden weer fysieke kerkdiensten gehouden, waarin ook weer gezongen kon worden. Ook zouden enkele activiteiten weer opgestart worden. Helaas was dit van korte duur. De maatregelen moeten weer worden aangescherpt en in sommige dingen zijn we weer terug bij af. Dit heeft consequenties voor de samenleving en waarschijnlijk ook voor u als persoon/gezin.
Alleen samen….
“Alleen samen krijgen we corona onder controle”. Deze zin wordt door de overheid gebruikt om ons erop te attenderen dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft in deze crisis. Samen moeten we ons houden aan de adviezen die gesteld zijn. Als we dat doen, is de kans groot dat we deze crisis onder controle krijgen.
Eenzaamheid
Alleen samen…. Dat geldt juist ook binnen de kerk. Alleen samen krijgen we de eenzaamheid die corona soms veroorzaakt onder controle. Alleen samen staan we voor de mensen die het financieel moeilijk hebben door de corona. Alleen samen staan we als kerk midden in Drachten midden in deze crisis.
Als diaconie van PG Drachten roepen wij u ook op om aan uw naaste te denken. Dichtbij of veraf. Eenzaamheid ligt op de loer, omdat spontaan even langs gaan er niet meer bij is, de kerkdiensten niet fysiek zijn, de ouderenmiddagen er niet meer zijn, enzovoort. Laten we om elkaar denken door een telefoontje, een kaartje of op een andere manier. Alleen zo krijgen we de eenzaamheid (voor een deel) onder controle.
Financiële noden
Alleen samen…. Kunnen we mensen helpen die om welke reden dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Die bijvoorbeeld door verlies van werk, in financiële problemen komen. Als diaconie van PG Drachten roepen wij u nogmaals op. Mocht u, bijvoorbeeld door corona, in financiële problemen komen, schroom dan niet om contact op te nemen met een diaken of ouderling. Wij als diaconie kunnen u met raad en daad bijstaan. U kunt ervan uitgaan dat uw vraag of verzoek te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld.
Alleen samen houden we onze boodschap en opdracht hoog. We zien naar elkaar om, we zijn er voor elkaar.
Voor contact met uw diaconie:
Deelgebied Noord: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Oost: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Zuid: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied West: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gemeente Smallingerland
Binnen de gemeente Smallingerland worden ook diverse initiatieven bedacht. Deze zijn vaak te vinden in regionale kranten of op sites. Via MOS zijn er de Wegwijzers. Hier kunt u terecht voor allerlei vragen op het gebied van hulp en zorg. Zie www.moswegwijzers.nl of u kunt met ze bellen, T: (0512) 33 41 12. Voor alle welzijns- en WMO-vragen kunt u ook een beroep doen op Carins en voor financiën bij het PING loket (onderdeel van Carins). Zie W: carins.nl of T: (088) 506 54 00.
Oproep vrijwilligers voor de diaconie PG Drachten
De bezetting van het aantal diakenen neemt helaas elk jaar af. Met name in deelgebied West is de situatie nijpend. Willeke Bijma, nu nog diaken van Oost, zal de komende periode in West haar werk als diaken doen. Bij deze willen we graag een beroep op u doen. In de nieuwe organisatie is het mogelijk om naast diaken ook diaconaal rentmeester te worden. Als diaconaal rentmeester bekleedt u niet het ambt van diaken en bent u geen lid van de kerkenraad. U kunt als diaconaal rentmeester bijvoorbeeld meewerken in een taakgroep (tijdelijk) of u ondersteunt op een andere manier bij een diaconale taak. Voor informatie benadert u uw diaken of stuurt u een mail naar één van bovenstaande mailadressen.
Collectebonnen
Veel kerkdiensten waren niet fysiek. U kon niet op de gebruikelijke manier uw bijdrage geven aan één van de collectes. Het is mogelijk dat u nu met een overschot aan collectebonnen zit. Mocht u deze bonnen willen inleveren, doe deze in een gesloten enveloppe met daarop vermeld uw naam en het doel waaraan u de bonnen wilt schenken. U kunt dit deponeren in de brievenbus van het kerkelijk bureau aan de Drift (Zuiderkerk) of inleveren bij uw diaken. Mocht het u onverhoopt niet lukken, stuur dan een mailtje aan uw diaconie of bel met uw diaken. Dan wordt het bij u opgehaald. Wij willen u ook attenderen op het artikel van de kerkrentmeesters over de collectes elders in dit blad.
Namens de gezamenlijke diaconieën een hartelijk groet,
Arjan Boven

Kerstpakketten-actie 2020
Wat was er in Drachten veel betrokkenheid bij de kerstpakkettenactie in Oost en West! Er zijn veel gaven, Poieszbonnen, zegelkaarten, collectebonnen e.d. langsgebracht of gestort. Door “corona” moesten we het dit jaar iets anders organiseren. We konden niet, zoals anders, met elkaar dozen vullen. Wat wel kon is een tas vullen met handdoeken en een kerstcheque, die ingeleverd kan worden bij een supermarkt. Hartverwarmend hoe er mede door uw giften vele kersttasjes op deze manier konden worden gevuld. Hiervoor willen we u dan ook hartelijk bedanken!
Een hartelijke groet van uw diaconale raad.