Maandag 28 oktober 2019 zette de Algemene Kerkenraad een belangrijke stap in het proces 'Voortvarend Verder' door een nieuw voorgenomen besluit te formuleren en voor te leggen aan de wijkgemeenten. U kunt de verschillende stukken downloaden en lezen door op onderstaande punten te klikken:

1. Het nieuwe, voorgenomen besluit t.a.v. Voortvarend Verder. Daarin o.a. een formulering van de visie en missie van de PGD en een leeswijzer t.a.v. onderstaand document 2, met daarin cursief aangegeven waar de AK afwijkt van de aanbevelingen als gedaan in het betreffende eindrapport.

2. Het eindrapport van de commissie uitvoering voortvarend verder 2.0.2.0. d.d. 31 mei 2019.

Leest u dit vooral door voor de wijkbijeenkomst in uw wijk.

Voortvarend