Van de redactie van het Kerkblad Geandewei
De Geandewei Editie Drachten is een afspiegeling van de overgang van de wijkgemeentes van Drachten naar Eén Protestantse Gemeente te Drachten. In deze transitieperiode bestaan delen van wijkkerkenraden en commissies en de centrale kerkenraad met werkgroepen nog naast elkaar.
De indeling van de Geandewei is gebaseerd op de nieuwe organisatie zoals deze is weergegeven in het ‘Definitieve besluit PGDrachten’ en de leeswijzer die hoort bij het rapport ‘Voortvarend Verder 2.0.2.0.’
Dat betekent dat er nog informatie komt uit de ‘Oude organisatie’ en uit de ‘Nieuwe organisatie’. De informatie uit de ‘Oude organisatie’ wordt genoemd bij de pastorale deelgebieden, de informatie uit de ‘Nieuwe organisatie’ bij de werkgroepen en de Centrale kerkenraad in de rubriek PGDrachten bestuurlijk
Bij de nieuwe rubrieken vindt u een ‘Toelichting bij deze rubriek’.
De redactie Geandewei Editie Drachten

Aanpassing Geandewei
Door de aanpassing van de bestuurlijke structuur van de Protestantse Gemeente te Drachten zullen op termijn een aantal wijzigingen in de presentatie van de rubrieken van de PGDrachten worden doorgevoerd. Deze veranderingen worden overlegd met de werkgroep Communicatie en de Algemene Kerkenraad.
Redactie Geandewei Editie Drachten

Aanlevering kopij
De volgende Geandewei verschijnt donderdag 7 januari 2021
Geandewei nr. 1 geldt voor twee weken.
Inleveren kopij voor maandag 4 januari 09.00 uur op de onderstaande e-mailadressen.
Als u twijfelt over het juiste e-mailadres kies dan ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De Redactievergadering is op maandag 4 januari 13:00 uur.

• Aanleveren als bijlage (in Word) per mail, Lettertype Arial 10 punten.
• Foto’s apart aanleveren als .jpg file. In tekst aangeven waar de foto bij hoort.
• U kunt ook een YouTube link meesturen. Houd hierbij rekening met de privacy en licentie-regels.
• Indien u een bericht wenst te herhalen dient u dit opnieuw in te sturen.
• Teksten graag zo compact mogelijk houden.

Heeft u geen mogelijkheid om de kopij per mail aan te leveren, dan uiterlijk vrijdag voor de inleverdatum inleveren bij uw wijkscriba. Berichten die niet onder één van de wijken vallen, en die geschreven of getypt aangeleverd worden, moeten ook op de vrijdag vóór inleverdatum aangeleverd worden bij de heer R. van der Wal, De Kamperfoelie 4, 9203 LT Drachten, T: (0512) 52 59 98.

De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij in te korten of niet te plaatsen.
In Geandewei worden geen gedichten geplaatst.
De redactie editie Drachten

De nieuwe e-mailadressen voor Geandewei zijn:
Pastoraal deelgebied Noord - West: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pastoraal deelgebied Noord - Oost: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pastoraal deelgebied Oost: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pastoraal deelgebied Zuid: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pastoraal deelgebied West: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Grote kerk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Schakel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Verenigingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jeugd: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Algemeen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Redactiesamenstelling
Dhr. C. de Haan, T: (0512) 51 08 68;

Dhr. K. van der Linde, T: (0512) 52 41 98;
Dhr. J.F. van der Veen, T: (0512) 51 58 97;
Dhr. M. Visser, T: (0512) 52 60 57

Verschijningsdatums Geandewei 2021 Editie Drachten

Nr. Red. vergadering Verschijning Bijzonderheden
18 4 oktober 7 oktober  
19 18 oktober 21 oktober  
20 1 november 4 november  
21 15 november 18 november  
22 29 november 2 december  
23 13 december 16 december 3 weken
1 3 januari 6 januari  

Voor klachten over de bezorging van de Geandewei moet, u zijn bij:
Noord: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Noord: Dhr. J. Boersma (0512) 840114
Noord: Dhr. B. Krikke T: (06) 122 156 30

Oost: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Oost: de Wiken Fam. A. Faber (0512) 522198

Oost: de Venen Fam. H. vd. Heide (0512) 512241
Zuid: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zuid Singels: Dhr. P. Beintema T: 0512) 84 26 63
Zuid De Bouwen: Dhr. J. Bultsma T: (0512) 53 94 65
West: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

West: Drait, Park Suyderwijk, Morra en De Sanding: Dhr. J. van Panhuis (0512) 518434
West Trisken Sanding en Himsterhout: Dhr. J. Aartsma, T: (0512) 77 60 55 T: (06) 314 930 31