Verschijningsdata Geandewei 2023 Editie Drachten

UPDATE 15-1-2023: Vanaf heden vindt u het actuele inleverrooster voor kopij voor de Geandewei via de volgende link: PG Drachten - Documenten - Roosters

   

Geandewei is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Drachten.

Het blad verschijnt 23 keer per jaar, om de 2 weken en in de zomer 5x om de 3 weken.

De indeling van Geandewei weerspiegelt de organisatie van de in december 2020 één geworden Protestantse Gemeente. Geandewei bestaat uit een algemeen deel dat gelijk is aan de edities van Leeuwarden en Dokkum. Het specifieke deel voor Drachten bestaat uit Vieringen en Diensten, een agenda van de kerkelijke en niet kerkelijke activiteitenactiviteiten binnen de PGD, Nieuws van de Werkgroepen, de pastorale bijzonderheden van de deelgebieden en Zorgcentra enz. enz. Omdat de PG Drachten nog steeds in ontwikkeling is kunnen onderdelen nog wijzigen.

Inleveren kopij: tenzij anders vermeld voor zaterdagavond voor 20.00 uur op de e-mailadressen zoals ze hieronder staan. Bij twijfel: gebruik het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanaf heden vindt u het actuele inleverrooster voor kopij voor de Geandewei via de volgende link: PG Drachten - Documenten - Roosters

Abonnementen

U kunt zich abonneren via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij vragen daarvoor een jaarlijkse bijdrage van € 35,00. Bij voorkeur via automatische incasso medio april. Als u hier géén toestemming voor geeft ontvangt u begin april een acceptgirokaart.  

De nieuwe e-mailadressen voor Geandewei zijn:

Pastoraal deelgebied Noord

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal deelgebied Oost:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal deelgebied Zuid:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal deelgebied West:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Grote kerk:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schakel:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verenigingen:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeugd:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Redactiesamenstelling

Dhr. C. de Haan, T: (0512) 51 08 68;
Dhr. K. van der Linde, T: (0512) 52 41 98;
Dhr. J.F. van der Veen, T: (0512) 51 58 97;
Dhr. M. Visser, T: (06) 200 117 32
Mevr. F. van der Veen, T: (06) 27 47 17 78

Kopij aanleveren

  • Aanleveren als bijlage (in Word) per mail, Lettertype Arial 10 punten.
  • Foto's apart aanleveren als .jpg file. In tekst aangeven waar de foto bij hoort.
  • U kunt ook een YouTube link meesturen. Houd hierbij rekening met de privacy en licentie-regels.
  • Indien u een bericht wenst te herhalen dient u dit opnieuw in te sturen.
  • Teksten graag kort en bondig houden.

Heeft u geen mogelijkheid om de kopij per mail aan te leveren, dan graag de vrijdag vóór inleverdatum aanleveren bij de fam. M. Visser, Noorderdwarsvaart 115, 9201 KH, Drachten, T: (06) 200 117 32.

De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij in te korten of niet te plaatsen.
In Geandewei worden i.v.m. auteursrechten geen gedichten geplaatst.

Bezorging

Bezorging Geandewei Noord

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dhr. J. Boersma T: (0512) 84 01 14
Dhr. B. Krikke T: (06) 122 156 30

 

Bezorging Geandewei Oost

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Wiken: Fam. A. Faber T: (0512) 52 21 98
De Venen: Fam. H. v. d. Heide T: (0512) 51 22 41

 

Bezorging Geandewei Zuid

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Singels Dhr. P. Beintema T: (0512) 84 26 63
De Bouwen Dhr. H. Wagenaar T: (06) 136 357 05

 

Bezorging Geandewei West

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Drait, Park Suyderwijk, Morra en De Sanding: Mevr.D. Holwerda, De Boorn 63, T: (06) 397 216 63.
De Trisken en Himsterhout Dhr. J. Aartsma T: (0512) 77 60 55 T: (06) 314 930 31

Bezorgers gezocht voor Geandewei

Bent u ook blij dat Geandewei weer bij u op de mat valt?

In alle deelgebieden zijn er veel bezorgers die iedere twee of drie weken Geandewei bij u in de brievenbus stoppen. Het aantal lezers neemt langzaam af maar ook het aantal bezorgers. In sommige gebieden is het nodig dat er bezorgers bijkomen om de lengte van de looproutes en het aantal bezorgadressen beperkt te houden. Denkt u, dit is wel iets voor mij, een wandeling is altijd goed voor een mens, neem dan contact op met één van de hoofdbezorgers/coördinatoren uit het deelgebied waar u woont. Geandewei is een kerkblad om te verbinden, maar het moet wel op de mat vallen. Gebracht. Door u misschien? Of misschien hoofdbezorger/coördinator?

Namens de coördinatoren bezorging Geandewei,

Chris de Haan