Geandewei Editie Drachten is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Drachten. Het blad verschijnt 23 keer per jaar, om de 2 weken en in de zomer 5x om de 3 weken. 

De indeling van Geandewei weerspiegelt de organisatie van de in december 2020 één geworden Protestantse Gemeente. Geandewei bestaat na een algemeen deel, gelijk met edities van Leeuwarden en Dokkum uit Vieringen en Diensten, daarna alle algemene zaken onder Nieuws van de Werkgroepen, dan de volgen de Pastorale deelgebieden en Zorgcentra, Jeugd, Schakel, Grote Kerk, Inspiratie en Bezinning, PG Drachten bestuurlijk, Verenigingen, Diversen en Algemeen. Omdat de PG Drachten nog steeds in ontwikkeling is kunnen onderdelen nog wijzigen.

Abonnementen

U kunt zich abonneren via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij vragen daarvoor een jaarlijkse bijdrage van € 30,00. Bij voorkeur via automatische incasso medio april, als u hier géén toestemming voor geeft ontvangt u begin april een acceptgirokaart.   

Kopij aanleveren

  • Aanleveren als bijlage (in Word) per mail, lettertype Arial 10 punten.
  • Foto’s apart aanleveren als .jpg file. In tekst aangeven waar de foto bij hoort.
  • U kunt ook een YouTube link meesturen. Houd hierbij rekening met de privacy en licentie-regels.
  • Indien u een bericht wenst te herhalen dient u dit opnieuw in te sturen.
  • Teksten graag zo compact mogelijk houden.

Heeft u geen mogelijkheid om de kopij per mail aan te leveren, dan uiterlijk vrijdag voor de inleverdatum inleveren bij uw wijkscriba. Berichten die niet onder één van de wijken vallen, en die geschreven of getypt aangeleverd worden, moeten ook op de vrijdag vóór inleverdatum aangeleverd worden bij de heer M. Visser, Noorderdwarsvaart 115, 9201 KH, Drachten, T: (06) 200 117 32

De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij in te korten of niet te plaatsen.

In Geandewei worden i.v.m. auteursrechten geen gedichten geplaatst.

De redactie editie Drachten

Verschijningsdata Geandewei 2022 Editie Drachten

Nummer Kopijdatum Verschijningsdatum Bijzonderheden
  (voor 09.00 uur!)    
10 9 mei 12 mei  
11 23 mei 26 mei  
12 6 juni 9 juni 3 weken
13 27 juni 30 juni 3 weken
14 18 juli 21 juli 3 weken
15 8 augustus 11 augustus 3 weken
16 29 augustus 1 september 3 weken
17 19 september 22 september  
18 3 oktober 6 oktober  
19 17 oktober 20 oktober  
20 31 oktober 3 november  
21 14 november 17 november  
22 28 november 1 december  
23 12 december 15 december 3 weken

Bezorging

Bezorging Geandewei Noord
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dhr. J. Boersma T: (0512) 84 01 14
Dhr. B. Krikke T: (06) 122 156 30

Bezorging Geandewei Oost
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Wiken: Fam. A. Faber T: (0512) 52 21 98
De Venen: Fam. H. v. d. Heide T: (0512) 51 22 41

Bezorging Geandewei Zuid
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Singels Dhr. P. Beintema T: (0512) 84 26 63
De Bouwen Dhr. H. Wagenaar T: (06) 136 357 05

Bezorging Geandewei West
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Drait, Park Suyderwijk, Morra en De Sanding: Dhr. J. van Panhuis T: (0512) 51 84 34
De Trisken en Himsterhout Dhr. J. Aartsma T: (0512) 77 60 55 T: (06) 314 930 31

Bezorgers gezocht voor Geandewei

Bent u ook blij dat Geandewei weer bij u op de mat valt?

In alle deelgebieden zijn er veel bezorgers die iedere twee of drie weken Geandewei bij u in de brievenbus stoppen. Het aantal lezers neemt langzaam af maar ook het aantal bezorgers. In sommige gebieden is het nodig dat er bezorgers bijkomen om de lengte van de looproutes en het aantal bezorgadressen beperkt te houden. Denkt u, dit is wel iets voor mij, een wandeling is altijd goed voor een mens, neem dan contact op met één van de coördinatoren uit het deelgebied waar u woont. Geandewei is een kerkblad om te verbinden, maar het moet wel op de mat vallen. Gebracht. Door u misschien?

Namens de coördinatoren bezorging Geandewei,
Chris de Haan