Ledenaantal van de Protestantse Gemeente Drachten 

  Stand per 31–12-2017  Stand per 31-12-2018 Stand per 31-12-2019
Wijk Belijden-de leden Doop-leden Totaal leden Verbon-denen  Belijden-de leden Doop-leden Totaal leden Verbon-denen  Belijden-de leden Doop-leden Totaal leden Vrien-den
Noord 1392  1031  2423  1382 1382 1035 2417 70 1360 1014 2374 207
Oost 662  374  1036  622 622 357 979 36 598 339 937 78
Zuid 952  443  1395  909 909 433 1342 39 865 421 1286 89
West 1140  797 1937 1073 1073 770 1843 55 1015 726 1741 160
Bertilla 20  24  19 19 1 20 1 19 2 21 1
Totaal 4166  2649  6815 4005 4005 2596 6601 196 3857 2502 6359 535

 

  Stand per 31–12-2020  Stand per 31-12-2021 Stand per 31-03-2022
Wijk Belijden-de leden Doop-leden Totaal leden Vrien-den  Belijden-de leden Doop-leden Totaal leden Vrien-den  Belijden-de leden Doop-leden Totaal leden Vrien-den
Noordwest 746 641 1387 106 717 634 1351 105 703  626  1329 101 
Noordoost 595 356 951 91 571 355 926 85 567  354  921  85
Oost 573 327 900 73 554 321 875 70 549  317  866  64 
Zuid 851 390 1241 88 825 394 1219 83 811  397  1208  84 
West 965 665 1630 148 903 641 1544 146 895  634  1529  142 
Totaal 3739 2379 6109 506 3570 2345 5915 489 3525  2328  5853  476