Onderstaand de kerkdiensten voor de komende weken.  

Zondag 16 februari
Oase
09.30 uur:         Ds. G. den Dikken knd
Oppasdienst:    Kirsten en Miranda B.
19.30 uur:         Ds. J. de Kok Welkomstdienst 

Zuiderkerk
10.00 uur:         Ds. A.H. Boschma (Oppasdienst en kinderhoekje) Na de dienst ontmoeting en koffie 

Menorah
10.30 uur:         Geestdriftdienst. Voor de dienst ontmoeting en koffie
15.30 uur:         Pastorale Vesper ds. A.H. Boschma

Grote Kerk
11.00 uur:         Ds. M. Kloppenburg. Voor de dienst koffiedrinken 

Hervormde Kapelgemeente
09.30 uur:         Ds. M. Visser uit Wezep 

Collecten zondag 16 februari
Eerste rondgang:          PKN Sahelzone in Kameroen
Tweede rondgang:        Pastoraat
Bij de uitgang:              Ouderen pastoraat 

Dinsdag 18 februari
Neibertilla
10.30 uur:         Ammy van Eerden           

Zondag 23 februari
De Oase
09:30 uur:         Ds. D. Scholtens uit Stiens knd
Oppasdienst:    Geesje en Emmy 

De Schakel
19.30 uur:         Ds. K. van Marrum uit Veenwouden (Avondmaal) 

Zuiderkerk
10.00 uur:         Ds. P. Smilde (Oppas en kinderhoekje) Na de dienst ontmoeting en koffie 

Menorah
10.30 uur:         Ds. J. de Jong (Leerdienst over zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus) Voor de dienst koffie 

Grote Kerk
11.00 uur:         Ds. A. van Setten uit Ruinerwold. Vanaf 10.30 uur ontmoeting en koffie

Hervormde Kapelgemeente
09.30 uur:         Ds. F. Pierik (Gezinsdienst) 

Collecten zondag 23 februari
Eerste rondgang:          Diaconie: interk. wg. Asielzoekers
Tweede rondgang:        Pastoraat
Bij de uitgang:              Eigen jeugdwerk 

Dinsdag 25 februari
Neibertilla
10.30 uur:         Lies Dijkshoorn 

Woensdag 26 februari Aswoensdag
Grote Kerk
19.00 uur:         De Graankorrel Hart wolken

Zondag 16 februari om 15.30 uur een Pastorale Vesper voor wijk Oost
Ds. A.H. Boschma zal de vesper leiden waarin we stil zullen staan bij hen die ons de afgelopen maand zijn ontvallen. Er staan m
ooie liederen op de liturgie; psalm 108, lied 81, 117 en 237 (tuskentiden)

Gespreksavond als voorbereiding op de kerkdienst van 23 februari  10.30 in Menorah.
Op dinsdagavond 11 februari as.19.30 uur is in de Oase een gespreksavond als voorbereiding op kerkdienst 23 februari 10.30 uur in de Menoarh met als thema “wat is uw enige troost, … “. Velen die dit lezen zullen deze zin moeiteloos kunnen aanvullen, maar er groeien ook steeds meer mensen op voor wie dit een raadsel is, omdat ze niet vertrouwd zijn geworden met de Heidelbergse Catechismus, die 457 jaar geleden officieel werd aangenomen als belijdenisgeschrift binnen de Protestantse kerken. Niet vertrouwd mee, omdat het niet meer behandeld wordt bij de catechisatie en omdat er geen middag- of avonddiensten meer zijn waarin een onderwerp van de catechismus centraal staat.
Bij de afspraken die gemaakt zijn rond de derde vierplek is ook genoemd dat deze dienst de vorm van een leerdienst zou kunnen krijgen.
Op zondag 23 februari as. wil ik daar een begin mee maken door te preken over zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus: oude tijden herleven, of zo u wilt een nieuwe tijd breekt aan, waarin met inzichten van nu, waardevolle schatten van vroeger opnieuw op waarde worden geschat. Omdat samen spitten en graven motiverend kan werken wil ik graag de gelegenheid bieden op dinsdagavond 11 februari, 19.30 uur in de Oase om samen in gesprek te gaan over uw gedachten en ervaringen met vraag en antwoord van zondag 1 van de Heidelberger.
Ook hoop ik dat een jongere generatie mee zal doen om met ons te delen welke eerste vraag zij graag in een leerboek over de bijbel, kerk en geloven anno 2020 centraal zouden willen stellen. Wees van harte welkom, de koffie/ thee staat klaar!
Ds. Hans de Jong

Zondag 16 februari in de Oase on 9.30 uur
In de viering van deze zondag zal ds. G. den Dikken stil staan bij het thema: “Bidden: de moeite waard?”. Doet bidden ertoe? Heeft het zin? Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders elke dag bidt of regelmatig een schietgebedje doet. In de Psalmen zijn heel wat gebeden opgetekend (en gezongen). We gaan kijken naar Psalm 62. Ook luisteren we naar enkele woorden van Jezus, als de discipelen hem vragen: “Heer, leer ons bidden” (Lucas 11:1-13). Jezus leert hen het “Onze Vader”, het bekendste gebed ter wereld. Voor wie persoonlijk gebed op prijs zou stellen: er is na afloop van de viering hiervoor gelegenheid vooraan in de kerk of in de stilteruimte. Het is iets bijzonders dat dit kan. Iedereen van harte welkom!

Zondag 16 februari in de Oase om 19.30 uur welkomstdienst
Ds. J. de Kok zal voorgaan in deze dienst en we nodigen u van harte uit deze bij te wonen.
Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk Mannenkoor Crescendo uit Winschoten.
We hopen met u, uw vrienden en kennissen, op een gezegende dienst.
Graag tot ziens in de Oase.
Activiteitencommissie voor evangelisatie

Kerkdienstrooster 2019 en 2020
Omdat veel vrijwilligers van PGDrachten vroegen naar een kerkdienstrooster 2020 is deze te vinden als een PDF-bestand in de map Documenten. Met enige regelmaat zal de laatste versie op deze site geplaatst en te downloaden zijn.
Meest actuele kerkdienstrooster staat in de map Kerkdiensten PGDrachten en dat is voor 2 a 3 weken.

Centraal aanspreekpunt van de Kerkdienstroostercommissie is: Dhr. J. Schoonhoven T: (0512)-53 09 00, E: pDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Wijzigingen in het preekrooster dient u hier door te geven.

KERKOMROEP-webradio
Op zondag, feestdagen en andere momenten dat er een dienst is in één van de kerken van de Protestantse Gemeente Drachten wordt deze uitgezonden via de Kerkomroep. Trouw- en rouwdiensten worden uitgezonden met toestemming van het bruidspaar of de familie. U kunt zelf uw keuze maken naar welke dienst u wilt luisteren via een webradio, computer, laptop of iPad.

Wilt u gebruikmaken van een webradio dan kunt u informatie hiervoor vragen bij onderstaande adressen. Het gebruik van een webradio is voor de eerste twee maanden gratis, daarna € 8,00 per maand. Ook is het mogelijk om tijdelijk bij bijvoorbeeld ziekte een webradio te gebruiken. 

Met een eigen computer, laptop, iPad, kan ingelogd worden op www.kerkomroep.nl, daarna doorklikken naar provincie Friesland, plaats Drachten en de wijkkerk. Bij de computer of laptop staat dan links boven in Klik hier om de uitzending te beluisteren. Daarna kunt u de liturgie aanklikken om die tijdens de dienst te volgen zoals deze door de beamer in de kerk wordt geprojecteerd.
Op uw iPad, kunt u de dienst beluisteren via live uitzending.

Wijk West en Zuid, Henk Janssens, tel. 0512-510837
Wijk Noord en Oost, Albert Buma, tel.0512-516060

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com