Aanpassingen van de kerkdiensten van de PGDrachten
Graag verwijzen we u naar de startpagina voor de laatste mededelingen via een brief van onze tijdelijke voorzitter ds. J. van den Herik

Uitzendingen van digitale vieringen zonder kerkgangers:

Maandag 29 maart
Grote Kerk
19:30 uur Ds. Anne Henk Boschma, vesper Stille Week
m.m.v. Annemarie, blokfluit en Arjen Bax, viool en Hans Dorsman, piano
Een liturgie voor de dienst is via LINK LITURGIE te krijgen 

Dinsdag 30 maart
Grote Kerk

19:30 uur Ds. Gera den Dikken, vesper Stille Week
Een liturgie voor de dienst is via LINK LITURGIE te krijgen 

Woensdag 31 maart
Grote Kerk

19:30 uur Ds. Jurgen van den Herik, vesper Stille Week
liturgie via: https://bit.ly/3q4CRgR of
Een liturgie voor de dienst is via LINK LITURGIE te krijgen 

Donderdag 1 april, Witte Donderdag
De oase
19:00 uur Ds. Hans de Jong, Heilig Avondmaal, m.m.v. Jo Hoekstra en Jacolien Quarré
In mijn vorige gemeente bezocht ik eens een gemeentelid in een splinternieuw zorgcentrum dat daags ervoor geopend was en die hele week werden allerlei activiteiten georganiseerd. Ze zat in de huiskamer en ik kwam precies op tijd want ze kregen koffie met gebak. Dat werd door iedereen gewaardeerd, maar nog meer dat niemand minder dan de burgemeester en een wethouder dit aan hen uitdeelden. De nodige foto’s werden gemaakt want dat was toch wel heel bijzonder om hen met een dienblad rond te zien lopen. Op Witte Donderdag willen we stilstaan bij de klassieke lezing op deze dag dat Jezus de voeten wast van zijn leerlingen. Ook een opmerkelijke actie. Wat bewoog Hem daartoe en zet dat iets bij ons in beweging? We willen samen in deze dienst ook het heilig Avondmaal vieren, hopelijk ook weer met bezoekers, een dertigtal. Muzikale bijdrage is er van Jo Hoekstra (piano, orgel) en Jacolien Quarré (viool).
ds. Hans de Jong

Vrijdag 2 april, 
Goede Vrijdag
De oase

19:00 uur Ds. Peter Smilde,
Organist: Feikje de Jong m.m.v. Zangers
Goede Vrijdag is van alle christelijke ‘feestdagen’ de meest hartverscheurende. In een sobere dienst lezen wij het lijdensevangelie, Johannes 18 en 19. In vijf bedrijven zien we de gang van Jezus naar het kruis: In de hof van Getsemane wordt Hij gevangengenomen; in het paleis van de hogepriester beschuldigd; in het pretorium voor Pilatus veroordeeld; op de Schedelplaats gekruisigd; en tenslotte vlakbij Golgotha in een graf gelegd. We zullen nadenken over de betekenis van Jezus’ dood naar aanleiding van de verrassende uitspraak van Pilatus die wijzend naar de mishandelde Jezus uitroept: Zie de mens! (Johannes 19:5). We zullen bekende passieliederen beluisteren. Muzikale medewerking wordt verleend door dhr. Pieter van der Zwan en enkele zangers.

Zaterdag 3 april
Stille Zaterdag
De Oase
19:00 uur:         Ds. Hans de Jong, m.m.v. de Oase mannen
Na de vespers en de vieringen eerder in de Goede Week, staan we op Stille Zaterdag er bij stil waarom Jezus onschuldig veroordeeld werd tot de kruisdood. Dit was toch de man die alleen het goede voorhad met alle mensen? We roepen woorden van Jezus zelf in herinnering over sterven, zijn angst daarvoor, maar ook zijn overgave aan God, wetend dat Hij alleen zo nieuw leven kan geven, vrede met God en alle mensen. Maar het is niet alleen terugkijken, met ons stilstaan willen we ook alvast meer glans geven aan Pasen. Het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars wil daar een teken van zijn. Als voorbereiding kunt u Psalm 116 en Johannes 12: 20-26 lezen. De Oase mannen komen met en voor ons zingen.

Zondag 4 april: Paasmorgen
De Oase
09:30 uur:         Ds. Jurgen van den Herik
We lezen uit Johannes. Het evangelie van Johannes is door de christelijke gemeente een hele tijd later geschreven dan de andere evangeliën. Aan het einde van de eerste eeuw, waarschijnlijk. Je kunt merken dat de gemeente van Christus na zoveel tijd behoefte had om het een en ander op een wat andere manier onder woorden te brengen. Er wordt maar gelijk met de deur in huis gevallen en de tempelrevolutie komt bij Johannes vooraan te staan. Dan is maar meteen duidelijk dat de gemeente Jezus niet in, of naast, maar tegenover de gevestigde godsdienstigheid wil tekenen. We lezen op Paasmorgen een aantal gedeelten uit het slot van het Johannes-evangelie. Ook daar worden zaken krachtig, of zelfs krachtiger neergezet dan voorheen. Waar je namelijk zou kunnen denken dat Jezus Koning is vanwege de opstanding is het bij Johannes iets anders: daar is Jezus Koning vanwege de dood aan het kruis! En daarna beschrijft Johannes iets wat lijkt op: Pasen en Pinksteren op één dag. Jezus laat zich zien. Maar hij laat zich zien als... gekruisigde! De gekruisigde lééft. Hij zal als Koning niet meer los te denken zijn van de gekruisigden. Ook van hen die nog dagelijks een kruis te dragen hebben en naamloos en weerloos door deze wereld vluchten.
Aan de dienst wordt meegewerkt door een zanggroepje bestaande uit Ietje Wijga, Jellie Douma, Eelkje Stegenga en Nienke Boschma, de laatste heeft een belangrijk aandeel gehad in de vorming van de orde van dienst. Het orgel/piano zal bespeelt worden door ....... 

Grote Kerk
11:00 uur:         Ds. Liuwe H. Westra, Lollum, Fryske Tsjinst
Peaske! It feest fan ’e ferrizenis - it allesomfiemjende barren dat de basis is fan ’e tsjerke. Net in wet, net in folk, net in doel, net taak - mar in Hear. Dy Hear wint de slach fan alle machten dy’t ús libben lyts hâlde en krom bûge wolle. Al it oare is bysaak. Dit jier komme wy dy machten wol foargoed tsjin. Mar wy merke ek, dat wy om foarm te jaan oan ús leauwe in beskate romte nedich binne. Dy romte fine wy net yn in tsjerkegebou, seal of tinte. Mar wy merke wol: as alle dagen gelyk binne, is der hast gjin romte mear foar it leauwe. Dêrom, minsken, meitsje asjeblúft romte om jim hinn yn dizze dagen fan Peaske! Krûp efter dy skerms wei, sykje de freugde fan ’e natoer, en bliuw net allinnich. Bliuw ferbûn! Dat is noch wichtiger as ‘bliuw sûn’

Collecten zondag 4 april
1e collecte:  Kinderen in de knel, Zuid-Afrika
2e collecte:  Pastoraat
Uitgang: Ouderenpastoraat

Zondag 11 april: Quasimodo Geniti of Beloken Pasen
De Oase
09:30 uur:         Ds. Hans de Jong, m.m.v. Seia de Boer
De klassieke lezing op deze zondag na Pasen is over de Emmaüsgangers; daar heb ik al een aantal keren over gepreekt in de afgelopen jaren en daarom geef ik er de voorkeur aan om de lezing van de kindernevendienst te volgen over de roeping van Jesaja. In hoofdstuk 6 ontmoeten we hem in de tempel waar hij op een indringende wijze door God geroepen wordt als profeet. Jesaja voelt zichzelf onwaardig voor de heilige God, maar wordt toch overtuigd dat God hem wil sturen naar het volk Israël. Hoe roept God vandaag en wie roept Hij om van Zijn Koninkrijk te getuigen?

Grote Kerk
11:00 uur:         Ds. Jaap Kraan, Burgum
In deze dienst op de zondag na Pasen, besteden we aandacht aan Johannes 20:19-31.
Dat is de lezing voor deze zondag. In de preek doe ik onder meer verslag van een bibliodrama over deze tekst. Bibliodrama betekent dat een aantal mensen een Bijbeltekst leest en die vervolgens uit speelt. Mensen kunnen allerlei rollen spelen die in zo’n tekst genoemd worden.
Zo maakte ik ooit een bibliodrama mee waarin de steen bij het graf van Jezus een grootse rol vervulde!
In de Bijbeltekst vanmorgen wordt ook gesproken over vergeven en niet-vergeven.
In het bibliodrama dat ik nu weergeef speelt iemand het niet-vergeven: hij roept anderen op om niet te vergeven... De rest zult u wel merken! Het belooft een boeiende zondagmorgen te worden.

De Schakel
19.30 uur:         Ds. Geert Bruinsma, Frieschepalen 

Collecten zondag 11 april
1e collecte:Kerk Protestantse Gemeente te Drachten
2e collecte:Pastoraat
Uitgang: Eigen Jeugdwerk

Eventuele veranderingen in dit rooster vindt u in de nieuwsbrieven en op deze website.

Collecten op zondag
Aan het eind van de zondagse uitzending van de kerkdienst zal het doel van de collecte worden vermeld en dat u het kunt overmaken via een app, via de webshop of nog gemakkelijker via Link Collectes.
Wij rekenen op u medewerking 
Henk Tiegelaar,
secretaris CvK

Overzicht centrale planning van kerkdiensten in de PGDrachten

Kerkdienstenrooster PGDrachten
dhr. A. Riedstra is kerkdienstroosteraar voor de PGDrachten.
Voor vragen etc kunt u bij hem terecht.
 

KERKOMROEP-webradio
Op zondag, feestdagen en andere momenten dat er een dienst is in één van de kerken van de Protestantse Gemeente Drachten wordt deze uitgezonden via de Kerkomroep. Trouw- en rouwdiensten worden uitgezonden met toestemming van het bruidspaar of de familie. U kunt zelf uw keuze maken naar welke dienst u wilt luisteren via een webradio, computer, laptop of iPad.
Wilt u gebruikmaken van een webradio dan kunt u informatie hiervoor vragen bij onderstaande adressen. Het gebruik van een webradio is voor de eerste twee maanden gratis, daarna € 8,00
per maand. Ook is het mogelijk om tijdelijk bij bijvoorbeeld ziekte een webradio te gebruiken.

Met een eigen computer, laptop, iPad, kan ingelogd worden op www.kerkomroep.nl, daarna doorklikken naar provincie Friesland, plaats Drachten en de wijkkerk. Bij de computer of laptop staat dan linksboven in Klik hier om de uitzending te beluisteren. Daarna kunt u de liturgie aanklikken om die tijdens de dienst te volgen zoals deze door de beamer in de kerk wordt geprojecteerd.

Hebt u problemen met het volgen van de videodiensten vanuit de Oase op uw PC, IPAD of Smart TV dan kan misschien de heer Klaas Kooijker u helpen, T: (06) 819 949 04.

Wijk West en Zuid, Henk Janssens, T: (0512) 51 08 37
Wijk Noord en Oost, Albert Buma, T: (0512) 51 60 60

Nieuwsbrieven van de wijken/Deelgebieden. 
Inmiddels versturen alle deelgebieden van onze gemeente per mail wijkgeoriënteerde nieuwsbrieven. U kunt zich aanmelden via de link onder de site van de deelgemeente met vermelding van naam en adres.

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com