Vierplekken PGDrachten
Op de vierplekken van de PGDrachten; Grote Kerk, Zuiderkerk, de Schakel, Menorah en de Oase worden kerkdiensten onder voorwaarde dat de coronaregels gehanteerd worden, omschreven in het gebruiksplan van elk kerkgebouw.
Aanmelden voor de dienst, KND of oppas blijft noodzakelijk en u kunt dit doen vanaf maandagmiddag in de week voor de dienst tot uiterlijk 19.00 uur op de zaterdagavond voorafgaande aan de dienst op de zondag via de volgende link: AANMELDEN VOOR DE KERKDIENST.
Hebt u geen computer en wilt u graag naar de dienst komen, dan kunt u voor de eerst genoemde kerken contact opnemen met dhr. of mw. Bouma, T: (0512) 520621.
Wilt u naar de Schakel neemt u dan contact op met mw. L. van der Wal tel: 0512-521230.
Zij regelen dan voor u een inschrijving.
Onderstaand ziet u meer informatie over de diensten.

Donderdag 1 oktober
Woonzorgcentrum de Wiken

15.30 uur: Ds. G. de Dikken. Viering Heilig Avondmaal

Zaterdag 3 oktober
Rispinge

19:00 uur Ds. P.L. Smilde

Zondag 4 oktober (Israël-zondag)
De Oase
09:30 uur: Ds. Peter Smilde
Zondag 4 oktober is het Israëlzondag (en dierendag). Op deze Israëlzondag zullen we stilstaan bij de zalving van David tot koning in Israël, 1Samuël 16:1-13. Het Oase Combo zal een aantal prachtige Israël liederen zingen en begeleiden. Hoop u en jou te zien.
Ds. Peter Smilde

Zuiderkerk
10.00 uur: Ds. G. den Dikken
Laat je niet van je stuk brengen!
Met elkaar kijken we uit naar een nieuw seizoen, waarin we ons niet van ons stuk laten brengen, door omstandigheden. In deze dienst zal ik over dit thema preken vanuit het boek Daniël: “Laat je niet van je stuk brengen!”
Ds. Gera den Dikken

Menorah
10.30: Ds. A.H. Boschma m.m.v. een kleine groep zangers uit deelgebied Oost
Het is Israëlzondag en dan wordt er in de kerk aandacht besteed aan de onopgeefbare band die de kerk heeft met de synagoge en het joodse geloof. Wij drinken deels uit dezelfde bron. Een deel van onze Bijbel is het Heilige boek voor Joodse gelovigen.
Samen met een groep gemeenteleden mocht ik deze dienst voorbereiden. Het thema van de dienst is: Kies dan het leven! (Deuteronomium 30). Een aantal mannen zal ook voor ons zingen in deze dienst.
Ik hoop wij samen een waardevolle en verdiepende dienst mogen hebben op deze zondag.
Ds. Anne Henk Boschma

Grote Kerk
11.00 uur: Ds. Wietske Tinga uit Groningen
In veel kerken wordt vandaag Israëlzondag gevierd. De eerste zondag in oktober. Die valt
altijd in de buurt van de grote Joodse feesten van Nieuwjaar, Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet. Door het verschil in kalenders willen die data wel eens wat verschuiven ten opzichte van onze indeling van het jaar, maar altijd valt deze 'serie' in deze tijd van het jaar. Dit jaar valt Israëlzondag bij het begin van het Loofhuttenfeest, dat volgende week zondag - 11 oktober - wordt afgesloten met het feest van de Vreugde der Wet. In de dienst op 4 oktober in de Grote Kerk zal het gaan over trouw - tussen mensen onderling en tussen God en mensen; over verbintenissen aangelegd op eenheid en trouw. Onopgeefbaar trouw als de God van Israël. De Ene. De Verbindende. De Onnoembare. De Nabije. Die zijn mensen bescherming wil bieden onder het hemels baldakijn van zijn liefde.
Ds. Wietske Tinga

Hervormde Kapelgemeente
09.30 uur: Ds. F. Pierik uit Drachten

Collecten zondag 4 oktober
Eerste rondgang: PKN: Kerk en Israël
Tweede rondgang: pastoraat
Bij de uitgang: vluchtelingenkinderen
Grote Kerk:
Bij de uitgang: Eigen activiteiten

Zondag 11 oktober
De Oase
09.30 uur: Ds. J. de Jong
In het weekend van 10 en 11 oktober staat centraal wat collega Peter Smilde tijdens de prachtige openluchtdienst op de startzondag zo verrassend benoemde, namelijk dat alles in ons leven als christen moet draaien om drie dingen: de liefde, de liefde en.. de liefde! Op zaterdagmiddag 10 oktober verklaren twee mensen, Albert Mulder en JinHee Park, elkaar de liefde en ontvangen ze de zegen van God omdat ze geraakt zijn en vol zijn van Gods liefde in de Here Jezus Christus. Op zondagmorgen 11 oktober ontmoeten we elkaar in de Oase als gemeente van Jezus Christus om ook samen de liefde te vieren. In beide diensten zullen we stilstaan bij Efeziërs 5: 21-33. Wat mag de liefde uitwerken in ons leven als we bijvoorbeeld ontdekken dat er meerdere talen van de liefde zijn?!
Ds. Hans de Jong

11.30 uur: geen dienst, Oase anders zal zaterdag 10 oktober een filmavond organiseren.

Zuiderkerk
10.00 uur: Ds. A.H. Boschma
Ik ga op deze zondag het leesrooster weer volgen. Op het rooster staat Ezra 1 en 3: : 1-6. Er wordt niet zo vaak uit het Bijbelboek Ezra gelezen en gepreekt. Een goede reden om dat nu wel weer eens te doen. Ik vind het spannend en uitdagend wat deze tekst ons te zeggen heeft.
Ds. Anne Henk Boschma

Menorah
Geen dienst

Grote Kerk
11.00 uur: Ds. Jaap Kraan uit Burgum
Op 11 oktober gaat het over Kaïn en Abel. Een bekend verhaal, maar ook een verhaal dat vragen oproept. Want hebben we hier te maken met een tweeling of niet? En stelt Eva zich niet gelijk aan God door te zeggen dat ze een man heeft gemaakt? En wat heeft die lezing uit Jesaja 1 in vredesnaam te maken met dit verhaal? En is God niet de schuld van de boosheid van Kaïn, want God verwerpt zijn offer...En hebben we in dit verhaal dus ook niet te maken met discriminatie? Kortom, we zullen ons vanmorgen niet vervelen.
Ds. Jaap Kraan

Hervormde Kapelgemeente
09.30 uur: Ds. G. van Vulpen uit Zwolle

Collecten zondag 11 oktober
Eerste rondgang: Diaconie nieuw project
Tweede rondgang: pastoraat
Bij de uitgang: eigen jeugdwerk

Doopdienst op 18 oktober
Door de lockdown konden doopdiensten niet doorgaan. We hopen nu een doopdienst te houden op 18 oktober in De Oase. We hopen van harte dat dit door zal gaan. Vanwege een beperkt aantal plaatsen in de kerk zullen de beschikbare plaatsen eerst worden gevuld door familie en genodigden. Dat betekent dat er voor gemeenteleden slechts beperkt plaats zal zijn in deze doopdienst. Toch wordt uw betrokkenheid bijzonder op prijs gesteld. Daarom nodigen wij u uit om deze doopdienst online mee te maken via kerkomroep.nl.
De predikanten ds. Hans de Jong en ds. Gera den Dikken hopen in deze doopdienst voor te gaan.

Collecten op zondag
Aan het eind van de zondagse uitzending van de kerkdienst zal het doel van de collecte worden vermeld en dat u het kunt overmaken via een app en via de webshop.
Wij rekenen op u medewerking 
Henk Tiegelaar,
secretaris CvK

KERKOMROEP-webradio
Op zondag, feestdagen en andere momenten dat er een dienst is in één van de kerken van de Protestantse Gemeente Drachten wordt deze uitgezonden via de Kerkomroep. Trouw- en rouwdiensten worden uitgezonden met toestemming van het bruidspaar of de familie. U kunt zelf uw keuze maken naar welke dienst u wilt luisteren via een webradio, computer, laptop of iPad.
Wilt u gebruikmaken van een webradio dan kunt u informatie hiervoor vragen bij onderstaande adressen. Het gebruik van een webradio is voor de eerste twee maanden gratis, daarna € 8,00 per maand. Ook is het mogelijk om tijdelijk bij bijvoorbeeld ziekte een webradio te gebruiken.

Met een eigen computer, laptop, iPad, kan ingelogd worden op www.kerkomroep.nl, daarna doorklikken naar provincie Friesland, plaats Drachten en de wijkkerk. Bij de computer of laptop staat dan links boven in ‘Klik hier’ om de uitzending te beluisteren. Daarna kunt u de liturgie aanklikken om die tijdens de dienst te volgen zoals deze door de beamer in de kerk wordt geprojecteerd.
Op uw iPad, kunt u de dienst beluisteren via live uitzending, de liturgie kunt alleen lezen, ga dan naar meer informatie.
Wijk West en Zuid, Henk Janssens, T: (0512) 51 08 37
Wijk Noord en Oost, Albert Buma, T: (0512) 51 60 60

Nieuwsbrieven van de wijken/Deelgebieden. 
Inmiddels versturen alle deelgebieden van onze gemeente per mail wijkgeoriënteerde nieuwsbrieven en u kunt zich aanmelden met vermelding van naam en adres:
Noord: wanneer daar aanleiding toe is stellen zij een nieuwsbericht samen. Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Oost: Iedere week stellen zij een Zondagsbrief samen (MenorAviertje). Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zuid: Iedere week stellen zij een Zondagsbrief samen. Aanmelden kan via jjacobi-drachten.nl
West: Iedere 14 dagen wordt een nieuwsbericht samen gesteld (ArkeNieuws) en, indien noodzakelijk: een nieuwsflitssss of een bericht van overlijden. Aanmelding via de link: http://eepurl.com/gYDfRz 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com