Alternatieve Kerkdienst
Gedurende de periode dat er geen kerkdiensten zijn zal er elke zondag via de kerkomroep en een youtube-kanaal een uitzending zijn, verzorgd door twee van onze predikanten. De invulling zal bestaan uit gebed, Bijbellezing en een meditatief moment afgewisseld met een psalm of lied. 

Alternatieve Kerkdienst kijken
Op zaterdag wordt een alternatieve kerkdienst opgenomen in de Oase en deze is vanaf zaterdagavond terug te kijken en te beluisteren. Er wordt aan gewerkt om ook kerkdiensten op te nemen vanuit de andere kerken van PGDrachten. 
Via de link KERKDIENST MET BEELD komt u op het YouTube-kanaal van de 'Protestantse Gemeente Drachten' waar de opgenomen diensten zijn  terug te zien en te beluisteren. 

Alternatieve Kerkdienst luisteren
Net als via Youtube is het op elk moment van de dag mogelijk een kerkdienst te beluisteren of terug te zien via https://www.kerkomroep.nl
Via de Menorah of Zuiderkerk is een liturgie te downloaden.

Datum Liturgie Overdenking
31 mei ds. H. de Jong ds. P. Smilde
7 juni ds. A.H. Boschma ds. G. den Dikken
14 juni ds. J. van den Herik ds. A.H. Boschma
21 juni ds. H. de Jong  ds. P. Smilde
28 juni ds. G. den Dikken  ds. H. de Jong


Zondag 28 juni: “Tijd!”
Voor alles is er een tijd! Een tijd van groeien en bloeien, en een tijd van loslaten. Een tijd van een nieuw begin, en een tijd van afscheid nemen. Op 28 juni is het tijd voor de videodienst waarin enkele kinderen uit groep 8 afscheid zullen nemen van de OaseKidz. Het thema is: “Tijd!”. Als je tijd hebt (heb je dat?), lees dan eens Prediker 3:1-8. Dat gaat over dat alles zijn tijd heeft. We leven in een bijzondere en ook wel een rare tijd. Lees je dit gedeelte nu anders dan anders? Ds. Hans de Jong zal, als hij hiervoor de tijd heeft (dat is nog maar de vraag), een preek houden over “Tijd!”. We luisteren naar eigentijdse liederen van de jeugdband Awakened en het Oase Combo… en de rest is een verrassing. De kinderen doen ook zelf mee aan de dienst. Vervolgens krijgen ze van ds. Gera den Dikken een zegen mee voor de nieuwe tijd die komt. Weet je wat zo mooi is: God is een God van alle tijden! Die God gaat met hen én ons mee. We hopen in de videodienst op een goede en gezegende tijd!
Mede namens de OaseKidz en ds. Hans de Jong,
ds. Gera den Dikken

Bij de diensten
In het weekeinde dat ik de kopij voor Geandewei maak, is de eerste dienst met 30 bezoekers geweest. Het is een voorzichtige start van de opening van de kerken. Wij hebben in deze eerste dienst kunnen zien en leren hoe alles verloopt.
Helaas mag er helemaal niet worden gezongen. Dat wordt door velen (ook door mij) als een enorm gemis ervaren, maar zo zijn voorlopig de regels. De kerkgangers zijn daardoor min of meer toeschouwers bij de opname van de videodiensten. Bij de eerste dienst vonden de bezoekers het in het algemeen toch heel waardevol om bij de dienst aanwezig te kunnen zijn. Dat voegt zeker iets toe aan de beleving. Het is goed om dat ook weer zo samen te mogen ervaren.
Voor de videodienst op 5 juli mogen er 100 kerkgangers komen. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk of de opname dan op zaterdagmorgen of zondagmorgen zal zijn. Houdt u dus de nieuwsbrieven en de website goed in de gaten, wanneer u naar de kerk kunt.
Wij zullen u tijdig laten weten wanneer u zich voor deze dienst kunt inschrijven.
Op 5 juli zal ds. Jurgen van den Herik de preek verzorgen en mag ik de liturg zijn.
Waar u ook meeviert, u allen goede en gezegende diensten toegewenst,
Mede namens de werkgroep Exit Lockdown,
Ds. Anne Henk Boschma

Collecten op zondag
Aan het eind van de zondagse uitzending van de kerkdienst zal het doel van de collecte worden vermeld en op welke manier u uw gift kunt overmaken. Wij rekenen op u!
Dank voor de medewerking,
Henk Tiegelaar,
secretaris CvK

Collecterooster juni

Datum 1e collecte 2e collecte deurcollelcte
28 juni Diaconie: Intern. Werkgroep Asielz. Pastoraat Ouderenpastoraat
5 juli Diaconie: Project jeugddorp De Glind Pastoraat Ouderenpastoraat
12 juli Kerk in Actie: Kinderen in armoede Pastoraat Eigen Jeugdwerk
       

Collecte via app en webshop
zie kerkelijk bureau.

Versoepeling van de Lockdown;Op weg naar heropenen voor kerkdiensten
De werkgroep Exit is bezig met het voorbereiden van het openstellen van de kerken voor kerkdiensten. Vanaf 1 juni mogen onder strenge voorwaarden weer kerkdiensten georganiseerd worden voor maximaal 30 kerkgangers. Op 21 juni en 28 juni worden pilot-diensten georganiseerd in de Oase voor ‘genodigden’ om de werkwijze en de organisatie te beoordelen. Deze genodigden zijn onder anderen gemeenteleden die betrokken zijn bij het opzetten van eenzelfde organisatie in de andere kerkgebouwen.
Vanaf 1 juli zijn kerkdiensten met 100 kerkgangers toegestaan. In de zomerperiode zijn er alleen diensten in de Oase, later mogelijk ook in de andere kerken. Er is kinderoppas. Kindernevendiensten starten na de zomervakantie.

Hoe kunt u aanwezig zijn in de kerkdiensten na 1 juli?
Om deel te nemen aan de kerkdiensten moet u voldoen aan de gezondheidseisen en de omgangseisen van het RIVM in verband met COVID-19.
U meldt zich aan via het reserveringssysteem. Dit is een ook verplichting vanuit het RIVM. Dit reserveringssysteem is t.z.t. te vinden op de homepage van de website van de PGDrachten. U ontvangt een bevestiging van uw reservering of een melding dat het maximum aantal is bereikt. Dit systeem is nu nog niet zichtbaar en nog niet in gebruik.
Wanneer u geen de beschikking heeft over een computer of internet probeert u dan eerst zelf een oplossing te zoeken in uw familie of vriendenkring. Als dit echt een probleem is kunt u contact opnemen met een nog aan te wijzen gemeentelid.
Een bevestiging van de reservering moet u overleggen bij binnenkomst. Dit mag u ook met uw smartphone. Zonder bevestiging, geen toegang.

De toegang tot het kerkgebouw is allen vanaf het parkeerterrein van de Oase via de hoofdingang. Buiten wordt u opgevangen en geïnstrueerd door de regisseurs. Regisseurs zijn herkenbaar aan de gekleurde hesjes. Houd voldoende afstand. U gaat van regisseur naar regisseur. Zij begeleiden u. De looproutes zijn aangegeven. Er is éénrichting verkeer. Volgt u de markeringen en de stickers.
Desinfecteren aan de ingang is verplicht.
Toiletgebruik moet beperkt worden tot het absoluut noodzakelijke. Maak ook daar gebruik van de desinfecterende middelen.
Jassen en andere spullen moet u meenemen in de kerkzaal.

De regisseurs wijzen u een zitplaats. Er is geen vrije keuze van zitplaatsen. Aan het einde van de kerkdienst geven de regisseurs aan wanneer u van uw plaats mag opstaan en de kerk verlaten via de aangegeven route.
Tijdens de dienst mag er niet door de gemeente meegezongen worden; ook neuriën is niet toegestaan.
Collecteren tijdens de dienst is ook niet toegestaan. Er staan collectemandjes bij de uitgangen van de kerk.
Heeft u vragen aarzelt u dan niet om contact op te nemen.
Blijf gezond. Houd afstand.
Namens de werkgroep ‘Exit lockdown, op weg naar heropenen kerkdiensten’.
Karla Marinus
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: (06) 176 06 358

Bij de diensten; Als de kerk weer open is.
Ik hoor van veel gemeenteleden dat zij de kerkgang missen. Ze missen de diensten, het samen zingen, maar zeker ook de onderlinge ontmoeting en het koffiedrinken. En het duurt nu al zo lang. Wat zouden wij graag willen dat alles weer normaal zou zijn.
Maar premier Rutte heeft ook gezegd dat wij voorlopig moeten wennen aan het “nieuwe normaal” en dat zal anders zijn dan wij gewend zijn. Dat merken wij al volop in het dagelijks leven.
Dat “nieuwe normaal” geldt ook voor de kerkdiensten. Er is een werkgroep bezig om de openstelling van de kerk voor te bereiden. U kunt in deze Geandewei ook het werkplan van de commissie lezen. Wij volgen daarbij nauwgezet de regels van het RIVM en de aanbevelingen van de Protestantse kerk. Veiligheid gaat voor alles.
Dat betekent dat wij op 21 en 28 juni met een groep van 30 mensen gaan proefdraaien. Zij worden gevraagd om bij de opname van de dienst aanwezig te zijn.
Vanaf 1 juli mogen er weer 100 mensen samenkomen. Dat willen wij vanaf zondag 5 juli eerst in één kerkgebouw, de Oase, proberen. Na de zomervakantie gaan de andere gebouwen dan ook open als alles goed gaat.
Maar de diensten zullen echt anders zijn dan wij gewend waren. Ten eerste kunt u niet spontaan naar een kerkdienst komen. U moet zich van tevoren via de computer opgeven. Het is nodig dat alle bezoekers geregistreerd zijn en dat wij precies weten wie en hoeveel mensen er komen.
Eind juni kunt u via een reserveringssysteem op de site van de Protestantse gemeente uw plek(ken) reserveren. Als er 100 mensen zijn, dan is het vol. Dan moet u voor een volgende zondag kiezen. Als u zich hebt aangemeld, krijgt u een email met een bevestiging en die moet u tonen bij de ingang van de kerk. Zonder aanmelding mogen wij u niet binnenlaten. Het klinkt streng en beperkend, maar het zijn de voorschriften. Wij hopen van harte dat mensen zich in begin maar voor één dienst in de 4 weken opgeven, om zo iedereen de kans te geven om naar de kerk te komen. Houdt ook hiermee rekening met elkaar.
Op de zondagmorgen zal alles anders zijn. Als u bij de ingang komt, moet u daar in de rij staan op anderhalve meter afstand.
Bij de ingang moet de u de vraag gesteld worden of u geen corona gerelateerde klachten hebt en moet gecontroleerd worden of u zich aangemeld hebt.
Dan wordt u door vrijwilligers doorverwezen naar uw plek. U mag dus zelf geen plek uit kiezen.
Ook de beleving van de dienst zal anders zijn. Er mag namelijk niet gezongen worden. Ik moet u eerlijk zeggen, dat ik dat wel een heel groot gemis vind. Maar het kan niet anders. Men vermoedt dat zingen besmetting in de hand werkt. U zult dus, net als bij de videodienst, moeten luisteren naar de liederen en de muziek.
Het zal waarschijnlijk ook vreemd voelen om zo met 100 mensen verspreid in de kerk te zitten.
Na afloop moet u ook weer op een teken de kerk verlaten. En helaas, er is geen koffie en geen verdere ontmoeting mogelijk.
U begrijpt dat deze kerkdiensten zeker nog niet lijken op hoe wij het gewend waren in Drachten, maar het kan en mag voorlopig niet anders.
Toch ben ik dankbaar dat er weer een mogelijkheid is om toch samen in de kerk te zijn. En allen die niet aanwezig kunnen zijn, die kunnen de dienst blijven volgen via Youtube (bij voorkeur) of de kerkomroep.
Ik hoop dat wij zo samen weer een stapje mogen maken.
Wij mogen elkaar, waar wij dan ook meevieren, goede en gezegende diensten toewensen,
Ds. Anne Henk Boschma

Nieuwsbrieven van de wijken/Deelgebieden. 
Inmiddels versturen alle deelgebieden van onze gemeente per mail wijkgeoriënteerde nieuwsbrieven en u kunt zich aanmelden met vermelding van naam en adres:
Noord: wanneer daar aanleiding toe is stellen zij een nieuwsbericht samen. Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Oost: Iedere week stellen zij een Zondagsbrief samen (MenorAviertje). Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zuid: Iedere week stellen zij een Zondagsbrief samen. Aanmelden kan via jjacobi-drachten.nl
West: Iedere 14 dagen wordt een nieuwsbericht samen gesteld (ArkeNieuws) en, indien noodzakelijk: een nieuwsflitssss of een bericht van overlijden. Aanmelding via de link: an@http://eepurl.com/gYDfRz 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com