Leerhuis 2021: “Jozef”
Het leerhuis komt voort uit de joodse traditie van Bijbelstudie, het zogenoemde lernen. Lernen in een leerhuis betekent zelf leren en vooral samen leren. Door te luisteren naar elkaars vragen, belevingen en interpretaties, kom je verder dan wanneer je in je eentje aan de slag gaat. Dus niet de discussie: ik vind dit en ik vind dat, maar: “als ik dit lees geeft dat ook meer inzicht” of “kun je het ook zo lezen”?
Dit jaar willen we aan de slag gaan met “Jozef”. Het verhaal van Jozef wordt beschreven in Genesis vanaf hoofdstuk 37 tot het einde van Genesis, hoofdstuk 50. Het is daarmee de langst onderbroken vertelling in de Bijbel. Zelfs langer dan heel veel Bijbelboeken zijn.
Leidraad voor studie en gesprek is materiaal van de Stichting LEV. Dit materiaal, een cahier, samengesteld door Dodo J. van Uden, bestaat voor een groot deel uit vragen bij Bijbelteksten (verschillende vertalingen) en teksten uit de joodse traditie (Talmoed, midrasj, middeleeuwse en moderne joodse commentaren). Alle in een Nederlandse vertaling. Er is geen speciale voorkennis nodig. Het studiemateriaal helpt de Bijbelteksten te doorgronden op wat er feitelijk staat en wat de betekenis ervan kan zijn. Dodo van Uden, Doopsgezind theologe, is gespecialiseerd in Oude Testament en rabbijns Jodendom. Zij is o.a. verbonden aan de stichting Pardes en de stichting LEV.

4 Bijeenkomsten op de middag.
Het Cahier kent 4 hoofdstukken. Elk hoofdstuk is verdeeld in twee paragrafen. De praktijk is dat dat één hoofdstuk te veel materiaal levert om geheel door te nemen. Dat is niet erg, sterker nog: dat is ook niet de bedoeling. “Lernen” is belangrijker dan het resultaat of hoe ver je komt. In overleg kunnen we ook meer tijd nemen.
Middag 1 (Jozef en zijn broers) We bespreken het begin van Genesis 37, waarin de relatie tussen Jozef en zijn broers wordt geschetst.
Middag 2 (Heer en dienaar) We verkennen de hoogte- en dieptepunten in het leven van Jozef en de twee dromen van Jozef in Genesis 37,5-11 .
Middag 3 (Weerzien) Het weerzien tussen Jozef en zijn broers in Genesis 42-45.
Middag 4 (Honger in Egypte) Wat is de betekenis van de maatregelen die Jozef (verwoord in hoofdstuk 47) neemt in verband met de dreigende hongersnood in Egypte.

Informatie
Aantal personen: Minimaal 4, maximaal 15 ( bij een grotere opgave wordt de groep gesplitst)
Aantal bijeenkomsten: 4. Het aantal wordt door de deelnemers bepaald..
Datum: Eerste bijeenkomst maandag 8 november. Daarna bijv. elke week, maar in overleg.
Elke middag staat qua inhoud op zich.
Tijd: Samen te bepalen. Start eerste middag 14.00 uur. Duur ca. 1,5 uur.
Plaats: Nog niet bekend
Kosten: € 10,00 totaal
Opgave: Opgeven naam en adres bij Jan van der Leij
Voor 1 november i.v.m. bestellen cahiers
06 86691897